Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV Zlín konané dne 5. února 2011

14. 2. 2011

Výroční členská schůze

 

  I. BERE NA VĚDOMÍ

 

·        zprávu mandátové komise přednesenou př. R. Bosákem

 

 

  II. SCHVALUJE

 

1.     Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou  př. J. Kalendou

2.     Zprávu kontrolní a revizní komise, přednesenou její předsedkyní př. L. Kapkovou

3.     Zprávu pokladníka J. Haluzy

 

 

  III. UKLÁDÁ VÝBORU ZO

 

1.     Svolat  11 schůzí výboru a 1 výroční členskou schůzi ZO

2.     Uspořádat 1 odbornou včelařskou přednášku (6.3.2011, MVDr. Zd.Klíma)

3.     Uspořádat 1 zájezd (6.8. 2011, Hovorany, př. Marada)

4.     Průběžně  organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev

5.     Připravit jarní setkání důvěrníků se členy výboru ZO (2.4.2011 Horákův mlýn)

6.     Podílet se aktivně na přípravě a průběhu VI. Včelařské akademie ( 9.-10.4.)

7.     Zúčastnit se aktivně „Dne země“, pořádaného Magistrátem města Zlína ( 20.4.)

8.     Motivovat členy organizace k účasti na 9. Mezinárodní pouti na sv.Hostýně (21.-22.5.2011)

9.     Upozorňovat podle možností na činnost organizace v regionálním tisku,časopisu Včelařství, příp, v jiných médiích

10. Uspořádat tradiční včelařský ples naší ZO ( 21. 1. 2012 )

11. Pokračovat ve spolupráci s vedením Zlínského kraje a Magistrátem města Zlína, zvláště s odborem životního prostředí

12. Podílet se na pořádání tradičních „seancí“  a přispět na nich svými názory a zkušenostmi ke zvyšování jejich úrovně a přitažlivosti

13. Uspořádat „Medařskou soutěž“  roku 2011

14. Podporovat činnost včelařského kroužku mládeže při DDM Astra

15. Vydat jarní a podzimní čísla  „Zpravodaje zlínských včelařů“

16. Spolupracovat s obcemi a městy, které nás podporují a propagovat je

17. Využít i našich lektorů při pořádání odborných přednášek

18. Spolupracovat s Klubem přírodního včelaření a Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s.

19. Zapojit se do soutěže „Perla Zlínska“

20. Provozovat dále webové stránky zlínských včelařů

 

  IV. ZAVAZUJE

 

Členy naší ZO, kteří jsou zároveň členy vyšších svazových orgánů, účastnit se pravidelně a aktivně jednání těchto orgánů a informovat o nich členy ZO

 

  V. PŘIJÍMÁ

 

      nové členy ZO: Ing. Petra Šurbeka

                                       Jana Kutěje

                                       Zdeňka Mikuláše