Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskusní příspěvek Ing. Kalendy - Aktiv zástupců ZO a OO ČSV konaný dne 20.9.2014

 
Vážení přátelé
 
Dávám si otázku zda ČSV zastupuje jednotlivé včelaře, to znamená včelaře ze ZO anebo jen zájmová seskupení, které se prolínají napříč celým svazem.
 
To zaznamenávám nyní při velkém problému moru včelího plodu.
 
Mám velký problém s tímto aktivem, protože si myslím, že měl být svolán mimořádný aktiv na konci školního roku nebo na začátku prázdnin. Hlavním bodem mělo být řešení moru včelího plodu, odběr letní měli, organizace a předávání těchto vzorků, vyhlašování mimořádných opatření, informovanost včelařské veřejnosti, likvidací stanovišť, provádění administrace těchto mimořádných opatření apod. Řešení lidské etiky a nejenom se na tento problém dívat z pozice zákona a bílých rukaviček.
 
Zde si myslí, že KÚ má zákonodárnou iniciativu a je nutno využít zkušeností z okolních zemí, kde se mor řeší eticky pro lidi, občany a musíte si uvědomit, že tito včelaři jsou i dokonce voliči a mohou svým hlasem ovlivnit jednotlivá zastupitelstva ČR, Zlínského kraje, měst i obcí. 
 
Nevím, jaké zkušenosti máte, kdy za vámi dojede tento postižený včelařský kmet a řeší tento etický problém. Musíme se na něj dívat, že tento včelař je i člověk. Jeho psychika je velmi narušená, neboť jsme ho donutili zlikvidovat jeho celoživotní lásku – včely a to z pozice zákona. V pokrokovém a civilizovaném světě toto tak nefunguje, měli jsme tu šílené krávy, slepičí mor apod., ale i likvidační program na varroázu vyzněl zcela mylně. Jak to bývá u těchto masových likvidací obvyklé. Postupně se v tichosti zruší, ale mezi tím nám to nadělá zlé krve mezi občany, voliči či na posledním místě i včelaři, kteří mlčí a nyní si nechávají vše líbit. Vždyť se likvidovalo v tisících a pak se zjistilo, že to k ničemu není. Nyní jsme v uvozovkách spokojeni, neboť litera zákona nám to nařizuje, ale zdravý selský rozum nám říká, že tady cesta nevede. Co tímto dosáhneme, jen odvčelení naší krajiny. Vznikne tu nový problém a nastanou velké hospodářské ztráty, kdy tu nebudeme mít přirozeného opylovače krajiny a to včelu medonosnou. 
 
Zavčelení budeme provádět oddělky, které dovezeme. Tyto včelstva nebudou adaptovány a přizpůsobeny do zdejší krajiny. 
 
Nyní bychom se měli zabývat nad celkovou změnou naší krajiny, neboť z pastevních možností včel pro rozvoj a život tu máme jen žlutou a zelenou monokulturu. Různorodost pylové snůšky je minimální – žlutá monokultura řepka; zelená pastviny a ostatní krajina, kde jsou celoročně umístěny hospodářská zvířata bez ustájení a v rámci roku zde dochází k devastaci krajiny. Na brzkém jaře spaseno na holý kámen, následné mulčování zeleně bez obnovy. Taktéž produkce sena se již po dlouhá léta provádí za splněním dotačních podmínek. Přičemž nedochází odměně přirozené květeny zdejších luk a pastvin. Roste nám tu jen zelená travní hmota bez pylové a nektarové snůšky. Neprovádí se obnova těchto kvetoucích luk a zůstávají nám jen zelené plochy bez květu a zdroje pylu a nektaru. 
 
Dále nám schází tři generace ovocných stromů, které byly likvidovány při zarovnávání mezí a sjednocování do velkých pozemkových celků při kolektivizaci vesnice.
 
Včely nemají dostatečnou a různorodou potravinovou základnu jednak pylu tak i nektaru. Toto je jeden z prapůvodů dnešních zdravotních problémů včel a masového šíření MVP.
 
Nyní bychom se měli zabývat, jakým způsobem včelaříme a v jakém zařízení včelaříme. Toto ovládají pracovníci SVS, ale taktéž s tímto musím souhlasit, kdy za mor může sám včelař – staré úly, staré dílo, slabá včelstva apod... Velmi malý důraz je mezi včelaři kladen na obměnu díla, každý rok by se mělo obměnit minimálně 1/3 díla ve včelstvu a v neposlední míře se věnovat čistícímu pudu včel.
 
Proto navrhuji, aby zde byla vytvořena pracovní komise pro řešení a využití zkušeností s bojem s MVP ve Zlínském kraji.
 
Návrh:
 
- Před X. sjezdem ČSV zvolit KKV ČSV pro Zlínský kraj s úplnou právní subjektivitou v rámci 
ČSV, termín podzimní aktiv září 2015, klíč účasti 1 delegát na každých započatých 40 členů ZO ČSV.
 
- Vytvořit komisi pro řešení a využití zkušeností s bojem MVP ve Zlínském kraji