Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV konané dne 25.01.2015

27. 1. 2015

 

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ

zprávu mandátové komise přednesenou  př. Andreou Šimečkovou

 

II.  SCHVALUJE

1. Zprávu o činnosti ZO, přednesenou jejím předsedou ing. Jiřím Kalendou

2. Zprávu o hospodaření ZO, přednesenou pokladníkem Jaromírem Haluzou

3. Zprávu kontrolní a revizní komise,  přednesenou  její  předsedkyní  př. Libuší  Kapkovou

4. zvolené členy výboru ZO ČSV Zlín

 • Ing. Kalenda Jiří
 • Ing. Slavík Roman Ph.D
 • Ing. Arch. Bosák Radim
 • Haluza Jaromír
 • Ing. Matoušek Jaroslav
 • Ing. Babík Evžen
 • Sousedík Jan
 • Šimeček Pavel
 • Ing. Hurta Pavel
 • Hába Jaroslav
 • Doc. RNDr. Hajek Oldřich Ph.D
 • Ponížil Petr
 • Janota Stanislav
 • Novák Milan

 5. zvolené členy KRK ZO ČSV Zlín

 • Ing. Dubčák Libor
 • Matoušková Anna
 • Barvík Zdeněk

6. schvaluje členy ZO ČSV Zlín na Okresní konferenci ČSV Zlín

                                 9 delegátů + 2 náhradníci

 • Ing. Kalenda Jiří
 • Ing. Slavík Roman Ph.D
 • Ing. Arch. Bosák Radim
 • Haluza Jaromír
 • Ing. Matoušek Jaroslav
 • Ing. Babík Evžen
 • Sousedík Jan
 • Hába Jaroslav
 • Doc. RNDr. Hajek Oldřich Ph.D
 • Janota Stanislav
 • Novák Milan

7. schvaluje členy ZO ČSV do  výboru OO ČSV Zlín i dalších vyšších svazových orgánů

 • Ing. Kalenda Jiří
 • Ing. Slavík Roman Ph.D
 • Doc. RNDr. Hájek Oldřich Ph.D
 • Novák Milan

8. schvaluje místní důvěrníky

 • Josef Bravenec (108766)
 • Martina Bursová (163572)
 • Jindřich Drga (108794)
 • František Dymák (108618)
 • Jaroslav Haluza (108608)
 • Antonín Januška (108813)
 • Jan Jelínek (108774)
 • Josef Juřík (108632)
 • Jiří Kalenda (175510)
 • Jaroslav Knap (108789)
 • Miroslav Kovář (108670)
 • Josef Krpelan (108655)
 • Jan Kutěj (179046)
 • Rudolf Maňák (108744)
 • Jaroslav Matoušek (169157)
 • Libor Ponížil (176145)
 • Lubomír Slezák (108600)
 • Radomír Šeďa (108669)
 • Pavel Šimeček (108759)
 • Petr Venený (108686)
 • Vlastimil Zábojník (10878

 

III. UKLÁDÁ VÝBORU ZO

 1. Uskutečnit 11 schůzí výboru  a 1 výroční čl. schůzi ZO
 2. Uspořádat odborné  přednášky
 3. Realizovat zájezd členů plánovaný  na 25.7.2015
 4. Průběžně organizovat péči o dobrý zdravotní stav včelstev
 5. Připravit tradiční jarní setkání důvěrníků se členy výboru dne 29.3.2015
 6. Pokračovat v pořádání kurzů pro začínající i pokročilejší včelaře podle     termínů ve Zpravodaji
 7. Zúčastnit se opět aktivně Dne země pořádaným Magistrátem města Zlína dne 23.4.2015
 8. Uspořádat společenský večer ZO ČSV ve Zlíně  s  Medařskou soutěž o ceny ZO ( 20.listopad 2015 )
 9. Motivovat členy k účasti na Mezinárodní včelařské pouti na sv. Hostýnku  (23 - 24. květen 2015)
 10. Motivovat členy k účasti na VIII. Včelařskou akademii v Otrokovicích – 12.dubna 2015
 11. Podporovat činnost včelařských kroužků při VKM při ZŠ Mikoláše Alše Podhoří a VKM Želechovice
 12. Spolupracovat se Zlínským krajem, Magistrátem města Zlína a dalšími městy a obcemi
 13.  Pokračovat v setkávání a výměně názorů na tradičních„seancích“
 14.  Vydat jarní i podzimní číslo „Zpravodaje zlínských včelařů“
 15.  Spolupracovat s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, o.s. a hnutím Šance pro včely
 16.   Dále provozovat webové stránky zlínských včelařů a více je využívat
 17. Zabývat se Stanoviskem k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období

 

IV. ZAVAZUJE

         členy naší organizace, kteří jsou zároveň členy vyšších svazových orgánů,   účastnit se pravidelně a aktivně jednání těchto orgánů, hájit na nich zájmy naší ZO a informovat o tom výbor i členskou základnu ZO

 

V. PŘIJÍMÁ

         v souladu s § 16, odst.5  Stanov svazu za řádné členy tyto přítelkyně a přátele: Fišer Jiří,, Paška Roman. Vavruša Robert, Kalášek Josef, Kalášková Anna, Oldřich Hájek, Václav Macháček, Patera Radim, Hugo Merta, Alžběta Hašpicová. Čapáková Petra, , Večerková Renata, Žajdlík Petr