Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis - Aktiv zástupců ZO a OO ČSV konaný dne 20.9.2014

Krajský aktiv činovníků Českého svazu včelařů se uskutečnil 20.9.2014 v kulturním středisku v Bratřejově.

V úvodu přítomné včelaře pozdravila senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková a popřála mnoho úspěchů nejenom při včelaření.

Členové republikového výboru Mgr. Václav Sciskala a ing. Čestmír Gazda své příspěvky zaměřili na aktuální dění ve svazu.

Včelařské veřejnosti budou předloženy k diskuzi 2 zásadní dokumenty, a to do konce září návrh nové veterinární vyhlášky o nákazách včel a počátkem listopadu návrh nových stanov.

Včelaři, kteří žádají letos dotaci na technickou pomoc, by ji mohli dostat ve výši 43%.

Zástupkyně Zlínského kraje ing. Martina Neckářová zhodnotila letošní dotace pro začínající včelaře a zamyslela se nad další budoucností dotací včelařům.

Vrcholným bodem bylo vystoupení MVDr. Petra Jínka z Krajské veterinární správy.

 

Připomněl povinnosti chovatele včel v oblasti kleštíka včelího (varroázy):

1. v září vložit podložku do úlu

2. říjen-prosinec přeléčit včelstva

3. do 15. února odebrat z úlu měl a odevzdat ji na Státní veterinární správu.

 

Zdůraznil povinnost plynoucí z veterinárního zákona § 4 (1) Chovatel je povinen:

a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,

b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc,

c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat7c)

 Po 5 letech proběhlo vyšetření zimní měli v pásmech, kde byla likvidována bakteriální nákaza včelího plodu – mor a výsledkem je k 20.9.2014:

• 136 ohnisek (ČR 300)

• zlikvidováno 118 ohnisek, 713 včelstev

• spáleno 1.068 úlů

• 69% nástavkový, 23% kombinovaný, 6% Budečák, 2% mor. universál

• vyrobeny 1970-2013

Po velmi chutném obědu následovala ohnivá diskuze, příspěvek našeho předsedy si přečtěte v samostatném článku.

Jako největší slabinu vidím, že krajský aktiv nevyužil přítomný potenciál stovky nejlepších včelařských mozků zlínského kraje a neodhlasoval žádný závěr. K historicky mimořádné likvidaci včelstev chybělo poučení, komu slouží smrt tisícovky včelstev a jaké podnikneme kroky, aby se situace za pár let opět neopakovala. Očekával bych vznik pracovní skupiny, která vše minimálně vyhodnotí.

Pořadatele velmi chválím za výborné pohoštění a perfektní organizaci, kdy se v přátelské atmosféře sešla velká skupina kompetentních lidí se snahou zvelebit obor včelařství.

 

Ing. Evžen Babík, Zlín.