Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace na nákup nových nástavkových úlů

28. 5. 2009

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Č e s k é    r e p u b l i k y

Slezská 7, 120 56  PRAHA 2             Tel.: +420 227 010 130    Fax.: +420 227 010 191

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Všem KVS, MěVS Praha

ČSV – Dr. Peroutka

 

Naše č. j.: 2009/1200/SVS

Vyřizuje: Dr. Vondrka

Telefon: 227 010 148

V Praze dne: 16. 03. 2009 
 
 

Věc:

Dotace na nákup nových nástavkových úlů 

     Na základě nařízení vlády č. 197/2005 Sb., které bylo změněno nařízením vlády č. 285/2007 Sb., v § 8, bodu b) je poskytována rovněž dotace na pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm po zimním úhynu včelstev, za jehož příčinu stanovila Státní veterinární správa nakažlivé onemocnění.

     Pro jednotný postup v rámci ČR Státní veterinární správa upozorňuje, že zimní úhyny včelstev je včelař podle platné legislativy povinen oznámit na KVS [§ 11, zákon č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů].

     Aby Státní veterinární správa v Praze mohla za příčinu zimního úhynu včelstev stanovit nakažlivé onemocnění u konkrétního včelaře, potřebuje mít k žádosti o dotaci doložen protokol o laboratorním vyšetření úhynu včel z příslušné laboratoře. Pro splnění tohoto požadavku je možno připustit vyšetření, které si nechal provést včelař po úhynu včelstev a nebo které bylo provedeno prostřednictvím úředního veterinárního lékaře KVS.

     Žádosti o dotaci s přílohou o vyšetření zimního úhynu včelstev chovatelé předkládají na sekretariát ČSV, který hromadně žádosti poskytne k posouzení SVS ČR a předloží na SZIF Praha.

     S pozdravem

     MVDr. Zbyněk SEMERÁD

              ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat