Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ke změně veterinárního zákona

28. 5. 2009
Věc: Informace ke změně veterinárního zákona

Vzhledem k novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, který byl pozměněn zákonem č. 48/2006 Sb., a nabyl platnosti 27. 2. 2006 upozorňujeme, že v § 70 došlo ke zkrácení lhůty pro podání žádosti chovatele nebo osoby uvedené v § 69 o náhradu. Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat.
Došlo tedy ke zkrácení této doby a při vydávání mimořádných veterinárních opatření
(MVO) je potřeba chovatele na tuto skutečnost upozornit.
Pokud k utrácení nebo poražení zvířat nedošlo, chovatel si může podat žádost po zrušení
MVO.


S pozdravem
MVDr. Milan Malena
ústřední ředitel

Pro ČSV: Žádáme o zveřejnění této informace v časopise Včelařství.