Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna ceníku včelařských potřeb

28. 5. 2009


ZMĚNA CENÍKU VČELAŘSKÝCH POTŘEB 

         Český svaz včelařů změnil pro usnadnění výpočtu ocenění včelařského majetku a na základě usnesení PÚV ČSV ze dne 19. 9. 2006 ceník včelařských potřeb schválený dne 25. 3. 2000. Dle tohoto ceníku je možno postupovat v případech stanovení škod a ztrát vzniklých poškozeným následkem nařízení mimořádného veterinárního opatření podle veterinárního zákona. 

      Schválení ceníku předcházelo projednání v odborné komisi ÚV ČSV a také s pracovníky Ministerstva zemědělství ČR – odboru živočišných komodit, který likviduje škody a ztráty vzniklé v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření. 

PODNĚTY A ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ:

 1. Všichni, kdo žádají o náhradu škody, musejí uvést účet, na který se peníze zasílají, může být i vkladní knížka. Finanční prostředky nelze posílat poštou na složenku.
 2. Je nutné vyplňovat všechny předepsané kolonky formuláře žádosti – datum nabytí věci a pořizovací hodnota věci!! Při neúplném vyplnění pracovníci ministerstva vyzývají k doplnění a proces vyřizování se prodlužuje.
 3. Dále by měli žadatelé používat při soupisu zlikvidovaných věcí terminologii ceníku. Pracovníci ministerstva nejsou včelaři a musí tedy získávat další informace a opět se proces vyřizování zbytečně prodlužuje a komplikuje.
 4. Znalecké posudky mají vždy přednost, je na zvážení každého žadatele, zda se svou žádostí o náhradu škody pošle znalcem oceněnou škodu, nebo ocenění nechá na pracovnících ministerstva, kteří postupují podle platného ceníku tržních cen včelařských potřeb schváleného ČSV. Je však třeba si uvědomit, že stav včelařských potřeb různých žadatelů může být různý. Kdo má věci zachovalé, i když staré, a pokud škoda není nízká, vyplatí se mu nechat si věci odborně ocenit a zaplatit znalecký posudek. Vyřízení takové žádosti je pak i rychlé, neboť pracovníci ministerstva nemusejí jednotlivé položky přepočítávat podle ceníku a podle stáří.
 5. Nová prekluzivní lhůta k podání žádosti – 6 týdnů po likvidaci včelstev a včelařského majetku - je příliš krátká. Je proto nutné při příští novelizaci veterinárního zákona iniciovat změnu.

   Pozor! Ceník se netýká příspěvků ze svépomocného fondu Českého svazu včelařů! 

AKTUÁLNÍ CENÍK

uteplivka          40 Kč 

včelařské rukavice       203 Kč

včelařská kombinéza       930 Kč

kukla         292 Kč

klobouk se závojem       207 Kč

ochranný závoj          83 Kč

krmítko balonové        66 Kč

krmítko ukrajinské      360 Kč

víčko prosakovací           5 Kč

krmítko stropní                     130 Kč   

úl nástavkový obdélníkového

půdorysu (Tachovák, Dadant, Langstroth)           3 040 Kč

úl nástavkový čtvercového

půdorysu (Povčo, K 39, Třeboň, Optimal)             3 260 Kč  

úl Čechoslovák (klasického typu)              2 237 Kč

nástavek k nást. úlu obdélníkového půdorysu             557 Kč   

nástavek k nást. úlu čtvercového půdorysu                575 Kč   

polonástavek k úlu Čechoslovák               1 43 Kč

dno k nástavkovému úlu obdélník. půdorysu              596 Kč   

dno k nást. úlu čtvercového půdorysu                     605 Kč   

víko k nástavkovému úlu obdél. půdorysu                 557 Kč   

víko k nást. úlu čtvercového půdorysu                        575 Kč   

plemenáč                   537 Kč

včelí výkluz         35 Kč

strůpková fólie                     25 Kč

mateří mřížka drátěná                  175 Kč   

mateří mřížka plastová        60 Kč

mateří mřížka z durofolu      35 Kč

klícka chovná dřevěná                    16 Kč

klícka chovná plastová       30 Kč

klícka školkovací        29 Kč

klícka trojhranná jednoduchá                   25 Kč

klícka trojhranná dvojitá      35 Kč

klícka vychytávací kovová      58 Kč

klícka vychytávací plastová     36 Kč

klícka přidávací                    25 Kč   

Jenterova chovná klícka          2 900 Kč

rojáček 42 x 27,5                  529 Kč

rojáček 37 x 30                 373 Kč

oplodňáček (dřevo + plech. stříška)                           411 Kč

rojochyt                  376 Kč 

matečníkové misky         27 Kč

umělý matečník          28 Kč

chovná souprava 10mateč.                    40 Kč  

přelarvovací lžička         14 Kč

nůž očkovací                  146 Kč

smyk kulatý                  342 Kč

výchytka matek         75 Kč

přelarvovací lupa                 179 Kč

opalitové značky                     26 Kč   

barva na značení matek                     11 Kč

barva na značení v tužce      98 Kč

škrabka na dno úlu        70 Kč

kleště včelařské kované              367 Kč

kleště zvedací         78 Kč

rozpěrák          75 Kč

lampa na vysiřování                 130 Kč

smetáček včelařský        51 Kč

včelařský kuřák                   360 Kč

kuřák nerez                       750 Kč

podložka na měl                      38 Kč   

podložka na měl Tachov dvojitá                                    87 Kč

rámkové přířezy          7,50 Kč 

forma na sbíjení rámků                   230 Kč   

mezistěny 1 kg                  195 Kč

děrovač rámků                  338 Kč

mezerníky                      27 Kč   

el. zatavovač mezistěn                1 000 Kč  

ruční zatavovač mezistěn              171 Kč

drátek pocín. 100 m                   42 Kč

drátek pocín. 150 m                   60 Kč

odvíčkovací talíř                 693 Kč

odvíčkovací vidlička                 220 Kč

odvíčkovací nůž 14 cm                   274 Kč

odvíčkovací nůž 32 cm                   365 Kč

nádoba na med pocín.                 450 Kč

nádoba pod medomet nerez           1 368 Kč

cedník k nádobě dvojitý pocín.                                   401 Kč

válcový cedník pocín.                   982 Kč

síto k válcovému cedníku              600 Kč

hrubé síto k válc. cedníku s oušky                               239 Kč

čeřicí a stáčecí nádoba nerez                                    2 656 Kč

medomet 3rámkový ruční         15 000 Kč

medomet 3rámkový el.              21 600 Kč  

medomet 4rámkový ruční         16 000 Kč

medomet 4rámkový el.              23 000 Kč  

cedník k nádobě jemný                   277 Kč

vřeteno 3rám. nerez                         2 771 Kč

vřeteno 4rám. nerez                         2 842 Kč

ruční pohon k 3rám. medometu                                2 407 Kč

ruční pohon k 4rám. medometu                                2 407 Kč

míchadlo na med nerez                    380 Kč   

míchadlo na med dřevěné                  320 Kč

el. pohon k medometu 60 W           6 700 Kč el. pohon k medometu 120 W           7 420 Kč

zdroj k el. pohonu              1 687 Kč

sluneční tavidlo                1 087 Kč

vařák na vosk nerez            12 500 Kč

vložka do vařáku nerez                   920 Kč   

sáček na vyvařování vosku                72 Kč

úlová váha decimální běh.           5 199 Kč

úlová váha decimální MAJA           3 600 Kč

refraktometr               2 208 Kč 

   Při stanovení výše uvedených cen včelařských potřeb bylo počítáno s jejich velkoobchodními cenami navýšenými o 30% marži (kromě úlů vlastní výroby nebo vyrobených na zakázku).

   Roční odpis pro uvedené včelařské pomůcky se uplatňuje ve výši 5 %. Výjimkou je včelařský kuřák, který má odpis 20 % a včelařský klobouk 10 % ročně. Výše odpisů byla převzata z publikace České včelařství v období přechodu do podmínek tržní ekonomiky (je z roku 1993). Pokud budou včelařské pomůcky již odepsány, stanoví se cena dle stupně opotřebení minimálně ve výši 10 % z pořizovací (aktuální) ceny. U úlů je minimální částka ocenění 700 Kč. Stejně tak při oceňování starých typů úlů klasického typu, které se již nevyrábějí a není známa jejich pořizovací cena - např. Český nebo Moravský univerzál, Budečák, Pětiletka, Ležan apod. – se ocení paušální částkou 700 Kč.  

včelstvo včetně zásob a plástů 

  • jaro   21. 3. – 15. 5.             1 600 Kč
  • léto   16. 5. – 31. 7.             2 100 Kč
  • podzim         1. 8. – 30. 9.                        1 300 Kč
  • zima     1. 10. – 20. 3.                        1 200 Kč

matka                    350 Kč

1 ks souše                     15 Kč

1 kg vosk                     80 Kč 

      Ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení PÚV ČSV, tj. 19. 9. 2006.

      Ceník je platný do doby, kdy bude aktualizován v souvislosti s podstatnými změnami cen včelařských potřeb na trhu.

PODROBNÉ INFORMACE: 

Mgr. Jarmila Machová

právnička Českého svazu včelařů 

224 930 767

machova@vcelarstvi.cz

ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1