Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alternativní vedení včelstev a využití kyseliny mravenčí proti kleštíku včelímu - část 1.

9. 3. 2012

 Alternativní vedení včelstev

a využití kyseliny mravenčí proti kleštíku včelímu

přednesl 4. února 2012 v hotelu Sole ing. Leoš Dvorský, předseda ZO Mladá Boleslav a člen Republikové rady ČSV.

ZO Mladá Boleslav má 110 členů, 1.500 včelstev, 25 důvěrníků, kteří každoročně dostávají matky od odolnějších včelstev na varroázu,vlastní 4 aerosoly a 2 parafinovací kotle .

Ing. Dvorský vnímá včelu jako živého tvora, který je včelařovým partnerem. Jeho vzor pro včelaření je přírodní včelstvo, které má předem daný prostor (dutina) a přirozenou potravu po celý rok. Nemá žádné mezistěny, rámky a léky. Přežívá jen vitální včelstvo, přirozeně rozptýlené v přírodě, které má jiné sociální složení včelstva. Nezažívá stresy způsobené člověkem, ale je vystaveno přirozeným škůdcům

Zásadní pro pochopení včelstva je pravidlo, že prostor, zásoby a síla včelstva jsou spojené nádoby, které spolu úzce souvisí.

Tvorbu dlouhověkých včel ovlivňuje výživa plodu (prvopočáteční programování), výživa včel a potřeby včelstva(otrava).

 Včelstvo v přírodě má plošší plodovou křivku (matka se nevyčerpává), zpravidla včelstva začínají s plodováním dříve a dříve omezují plodování (srpen) podle genetických dispozic a díky lepší výživě jsou včely dlouhověké.

Člověkem ošetřovaná včelstva jsou vlivem výživy (cukr), intenzivnímu ošetřování (vyrušování), malého úlového prostoru ve větším stresu a jsou nucena produkovat větší množství krátkověkých včel na úkor včel dlouhověkých.

 Ing. Dvorský včelaří s mednou komorou, která představuje nástavek jarního medu celoročně ponechaného ve včelstvu, což odpovídá přibližně 20 kg medu. Největší výhodou jsou dlouhověké včely díky kvalitní výživě, kdykoli připravené na snůšku. Dále je nižší slídivost, ušetřený čas v podletí, úspora za cukr a nižší zimní spotřeba zásob o 30 %.

Využití medné komory je včelaření bez cukru při stejných výnosech, pouze první rok dáte vklad medu.

Vysvětlil včelařskou poučku: Včely dělají med a med dělá včely. Nejnovější výzkumy na rozluštění lidského geonomu zjistily, že lidské zdraví je určeno geny ze 3% a proto se vědci zaměřují na otázku výživy a studium proteinů. Co platí u vyšších živočichů , platí i u včely.

Kvalitní strava včel (med a pestrá pylová výživa) výrazně ovlivňují imunitu včelstva!

 

Přirozená stavba bez mezistěn umožňuje včelstvu stavbu buněk, které potřebují.

Dále vlastní dílo neobsahuje rezidua (zbytky jedů), které oslabují imunitu plodu, dále se získá konkurenční výhoda medu bez reziduí a především se šetří časem i náklady.

Je nutno se vyrovnat při skladování panenských souší mimo úl s vyšší křehkostí v zimě a vhodným medometem, který nevylamuje nedostavěné plásty při vytáčení.

 

 Druhou část přednášky věnoval varroáze jako komplexnímu onemocnění vyvolanému roztočem Varroa destruktor (kleštík včelí). Projevuje se zvýšeným výskytem virových onemocnění včel, virových onemocnění včelího plodu a nosemovou nákazou.

 Rozlišuje varroázu:

-          typ A - pouze poškození roztočem Varroa destruktor (V.d.),  vznik krátkověkých včel,

-          typ B - roztoč je kombinován s virem deformovaných křídel nebo s nosemou,

-          typ C - kombinace s viry akutní a chronické paralýzy.

 

Šíření V.d. se děje v časových i prostorových vlnách, zřejmě i podle terénu, mikroklimatu stanoviště, počasí, vzdušné vlhkosti. Časové  vlny jsou v rozmezí 2-5 let.
Velký vliv šíření na stanovištích přisuzuje zalétávání, kdy studie dokazují, že se zalétne  30 % včel.

Dalšími vlivy je rojivost, včelařova zootechnika, infekční tlak, zdravotní stav, kvalita díla.

V letošním roce bychom měli dbát na včasnost a účinnost léčby a na schopnosti včelstva vzdorovat varroáze (to nejlepší se ukáže v tvrdých podmínkách)!

 Ing. Dvorský pracuje s hypotézou, že V.d. kopíruje svým vývojem vývojovou fázi včel včetně rozmnožování se (rojení). Na jaře je více samiček ve foretické fázi (nachází se na včelách). V době rojení se líhnou menší samičky a expandují na včelách do prostoru programově, aby zachovaly druh.  S nástupem většího odchovu dlouhověkých generací včel, bohatší bílkovinou výživou plodu, se začnou líhnout tlusté, vitální zakladatelky. Jejich úkolem by mohlo být přežití přes zimu ale i další šíření do prostoru.

V přírodě roztoč jako parazit nedevastuje svého hostitele, jen my včelaři mu vytváříme ideální podmínky (rozplodování při krmení na zimu).

 Diagnostika z přirozeného spadu:

  1. v červnu denní spad 2 samičky nejsou pro zdravé včelstvo problém, ale v roce bohatém na viry nastane kolaps včelstva za 6-8 týdnů,
  2. objevení první poškozené včely virem deformovaných křídel – značí přechod varoázy do typu B, kdy vypadne jedna generace, rozpadne se soudržnost včel, včely nepečují o matku a o plod, nastává loupež a konec (je možno odléčit dlouhodobým odpařovačem kyseliny mravenčí a poté vyměnit matku od nadějných včelstev),
  3. objevení 1,5 mm velkých zakladatelek značí problém.

 Kdy je nejlépe bojovat proti Varroa destruktor:

  1. když je nejzranitelnější (je na včelách, krátce po vyběhnutí z buňky),
  2. když to včelstvu nejméně škodí (včelstvo je v kondici, není ve snůšce a nevychovává ve větším množství dlouhověké včely).

 Biologické ošetřování proti Varroa destruktor:

  1. tvorba oddělků a omlazování jimi neživotaschopných včelstev – není pravda, že dodáte geneticky jiné roztoče, na svém stanovišti máte stejný genofond, ale získáte mladou matku a pomocí heterózního efektu po spojení oddělku se včelstvem se zvýší teplota, aktivita včel a grooming, tedy prostředí, které nesvědčí roztoči,
  2. varroapasti z trubčích plástů jsou vhodné na jaře a provedené na celém stanovišti, ale nedoporučuje je z důvodu, že tímto vyloučíme odolné geny přeživších trubců (kterým roztoč nevoněl).

 Přednosti ošetření kyselinou mravenčí (KM) - nezanechává žádná rezidua ve vosku ani v medu, nezávislost na distribuci léků, žádná rezistence Varroa destruktor, vysoká účinnost a působí i proti nosematóze.

 Metodika léčení KM:

  1. jarní ošetření 14 dní po prvním proletu dlouhodobý odpařovač ob rámek s plodem nebo nad plod, 180 ml 65 % KM (Nassenheider, Mitte Gone, …),
  2. po vytáčení řepky (snůšková přestávka) krátkodobý odpařovač Formidol - 40 ml 85 % KM, houbička 60-80 ml 65 % KM, pivní tácek 15ml 65 % KM (lépe 2-3 ks), … , možno po každém vytáčení i 3-krát,
  3. letní ošetření počátek srpna i dříve dle spadu V.d. – červenec 5 samiček a více, červen a září 3 samičky a více, 360 ml 65% KM (Nassen., MG, …).

 Uzavřít varroadna, očka a po léčení 3 týdny nevytáčet (odvětrání KM).

 Ing. Dvorský upozornil, že po studeném a deštivém létě nás čeká nosematické jaro. Nejlépe včelkám pomůžeme jarní léčbou kyselinou mravenčí!

Proto vás jménem výboru zvu na březnovou seanci  ve středu 28.3.2012 na hotelu Sole, kterou věnujeme problematice jarního ošetření kyselinou mravenčí.

Pro funkcionáře a zájemce o funkce pořádáme „Seminář organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“  v sobotu 31.3.2012 v Horákově mlýně.

A protože opakování je matka moudrosti detailně i s praktickými ukázkami vše zopakujeme na kurzu pro začátečníky v sobotu 7.4.2012 na Vyhlídce na Lipských pasekách.

 

Příjemnou inspiraci a úspěšnou včelařskou sezónou přejí ing. J. Kalenda a ing. E. Babík