Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV.setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému v Brně

10. 3. 2012

                                   IV.setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému v Brně

aneb roztočovi nesvědčí organické kyseliny.

 

8. ledna 2012 proběhlo v Brně již IV. setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému  (dále VMS), které pořádala Pracovní společnosti  nástavkových včelařů ( PSNV ).

Čekaly nás odborné přednášky zasvěcené kleštíkovi včelímu a letos poprvé na mezinárodní úrovni, neboť dopolední blok zahájil MVDr. Martin Staroň z Liptovského Hrádku se svou prezentací o aplikaci kyseliny šťavelové sublimací. Vyhodnotil možná rizika kyseliny šťavelové na zdraví včel i včelařů, posoudil náročnost sublimace a poukázal na účinnost kyseliny šťavelové 93 % a nízké náklady. Budoucnost kyselina šťavelové vidí v zařazení do koncepce ošetřování včelstev v ekologických chovech.

V následujícím příspěvku se Ing. Antonín Přidal zaměřil na vliv klimatu (teplota, vlhkost, množství srážek, …) s rychlostí množení kleštíka včelího. Pro náš klimat je typické, že vysoké teploty v podletí a na podzim prodlouží plodování včelstev, tím prodlouží období rozmnožování kleštíka včelího a sníží účinnost léčiv.                                                                V další přednášce přednesl zkušenosti s kritickou hranicí teploty vzduchu při léčebném odparu kyseliny mravenčí, kdy venkovní teplota nad 30°C  poškozuje matku a dělnice, přičemž kritické jsou první 3 dny odpařování kyseliny mravenčí a brzký nástup  vysoké teploty v ranních hodinách.

Mgr. Bronislav Gruna popsal svá pozorování z minulých úhynových roků, kde zahrnul sezónní vlivy, místní vlivy a šíření kleštíka mezi včelstvy.

Z veterinárního pohledu popsal rok 2011 MVDr. Zdeněk Klíma, zhodnotil lokální úhyny včelstev po celém území ČR s typickými letními a podletními kolapsy včelstev. Dále zhodnotil význam vyšetření zimní měli a jeho smysl.

Michal Počuch srovnal podletní léčení gabonem s ošetřením kyselinou mravenčí.

Zkušený praktik Jiří Vítámvás vlastník 150 včelstev vystoupil s metodou ochrany včelstev pomocí 85% kyseliny mravenčí ověřenou ve velkoprovozu. Jeho cílem je jednoduchá metoda léčení dostupná pro širokou včelařskou veřejnost a uznání metody dlouhodobých odpařovačů kyseliny mravenčí za alternativní léčbu. Nosičem kyseliny jsou rozřezané 2 formidoly na čtvrtiny nebo hobra v igelitovém sáčku, do kterého se před použitím vyřízne otvor pro odpar. Sáček se umístí do krmného otvoru pod víko na jaře, 15. července a po nakrmení.

Jakub Dolínek se zaměřil na vedení záznamů na včelnici.

Loni v závěru včelaře varoval MVDr.Z. Klíma slovy: „Varroázy bude letos více než dost, neboť populace kleštíka poslední 3 roky stoupá.“ Tato slova se ukázala pravdivá. Připravme se na jarní léčení a na rozchování nejodolnějších včelstev. Změňme naše myšlení a  uvědomme si odpovědnost za zdraví svých včel.

 

Zapsal ing. Evžen Babík, zdravotní referent ZO Zlín.