Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška MVDr. Klímy na hotelu Sole 6.3.2011

19. 3. 2011

 Přednáška MVDr. Klímy na hotelu Sole 6.3.2011.

 

Pan doktor je předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů (PSNV), která má poslání propagovat jednoduchý chov včel. Vlastní 20 včelstev a díky pochopení svých přátel provádí testování léčebných postupů na více včelnicích především v rámci Jižní Moravy. Své zkušenosti může porovnávat v rámci celé Evropy, neboť PSNV se aktivně zúčastňuje celoevropského včelařského dění.

 Po vyhodnocení celosvětových zkušeností považuje za slabá místa současného léčení v České republice:

-         výskyt rezistentních populací roztočů,

-         možnost kontaminace včelích produktů,

-         nutná opatrnost chovatele při používání chemických prostředků ( negativní působení amitrazu na pohlavní buňky, …),

-         v rámci oficiálních postupů ošetřování včelstev „naslepo“, velmi často vedoucí k nadužívání používaných přípravků.

 

Jaké máme možnosti do budoucna:

1.      nové akaricidy???

2.      šlechtění varroatolerantních(VT) včelstev,

3.      vyšší využití alternativních prostředků.

 V oblasti šlechtění má Evropa 10-tiletý  náskok. Existují stanoviště bez ošetřování léčivy, ale pro jiné stanoviště to nemusí platit 100%. A metodika šlechtění je strategická záležitost, kterou nám nikdo nedaruje.

 

Svou přednášku zaměřil na využití alternativních prostředků, neboť je důležité získat zkušenosti dokud dosavadní léčiva fungují a také je možno vhodnou kombinací jejich účinnost prodloužit.

 

V Evropě se používají:

-         éterické oleje (thymol – nebezpečí loupeže),

-         kyselina mléčná ( pracné ošetření, ideální pro bezplodý 3-plástový oddělek),

-         kyselina šťavelová ( pokapání cukerným roztokem v bezplodém období),

-         kyselina mravenčí.

 

 

Kyselina mravenčí se panu doktorovi jeví jako nejperspektivnější a této oblasti věnoval mnoho práce. U kyselina mravenčí(KM) oceňuje srovnatelnou účinnost s podletním ošetření tvrdou chemií, nemožnost vzniku rezistence-odolnosti, neboť KM především naleptává dýchací cesty roztoče, a odbourání na jednoduché běžně se vyskytující sloučeniny.

 

Celulózová destička Formidol se 40 ml a 85 % koncentrací je nám dostatečně znám. Jelikož je opakování matka moudrosti uvedu nejdůležitější zásady léčení:

-         odparné desky vkládat co nejblíže plodu a nad něj,

-         85 % koncentrace výhodněji působí za nižších teplot,

-         je nutné, aby se včelstvo při šokovém odparu mohlo stáhnout (ztráty matek),

-         krátkodobý odpar je vhodný do snůškové přestávky,

-         pro solidní, 70 % účinnost je nutno po týdnu léčení zopakovat.

 

 

V praxi se výhodnější jeví nižší koncentrace 65 % a delší doba působení 10-20 dnů.  To splňují dlouhodobé nosiče KM.

Němečtí kolegové vyvinuli systém Nassenheider (polypropylenový zásobník s odparným knotem) vhodný pro včelaře s nižšími počty včelstev a čechokanaďan Bill Růžička velkoprovozní systém MitteGone (fenologická pěna). Léčebná dávka představuje 360 ml KM a používá se na jaře a v podletí.

 

 

Dále byl posluchačům představen jednoduchý léčebný postup, v duchu tradice PSNV.

Opakované krátkodobé ošetření houbičkou či utěrkou na nádobí.

Celulózová houbička na nádobí se vloží podobně jako Formidol nad plodové těleso a na ni se odměrkou opatrně nalije 60-90 ml 65 % KM. Druhá léčebná dávka se aplikuje za 48 hod. a jestliže jsou vysoké léčebné spady, opakuje tyto dvě aplikace za týden až  za 14 dní.

Léčení je vhodné i pro jarní období, kdy teploty přesáhnou 15 C.

 

Zde bych upozornil na bezpečnost při práci s kyselinou mravenčí: pracovat pod širou oblohou a pod úrovní pasu, se silnými gumovými rukavicemi a po ruce mít kbelík s vodou!

 

Využití alternativních prostředků v léčení má podloženo sledováním spadů, neléčí naslepo!

Spolu s kolegy rozpoznává nadějná včelstva,která umí vyklízet plod napadený  roztočem.

 

 

Na svých včelstvech aplikuje zootechnická opatření na omezení kleštíka včelího, kde stěžejní postup nazval třetinový systém. Včelstva jsou rozdělena podle věku do 3 skupin(třetin):

 

  1. skupina jsou letošní na jaře vytvořené oddělky, které absolvují 1 podletní ošetření KM, mají novou matku a nové dílo,
  2. skupina jsou 2-letá plně výkonná včelstva,  které absolvují 2 ošetření, na jaře a v podletní, nejlépe je pro ně mít rezervní souše na snůšku,
  3. skupina jsou 3-letá včelstva s možnými velkými problémy s roztočem, starou matkou a starým dílem, která absolvují 1 jarní ošetření a brzo po medobraní se provedou zootechnická opatření spojená s léčebným ošetřením, která zajistí výchovu zdravé zimující generace včel a zdárné přezimování.

 

Zootechnická opatření probíhají ve více variantách dle aktuálních potřeb. Je možno je rozpustit do oddělků a než se rozklade mladá matka využije se plodová přestávka k velmi účinnému přeléčení proti kleštíkovi.

 

Nejčastěji používá přemetení včelstva na mezistěny.

Poloviční prostor, než jaký  mělo doposud včelstvo obsazeno, vystrojí mezistěnami, zavěsí novou matku ve vyjídací klícce a pozvolna přemetá včely a hledá starou matku, kterou ruší. Snaží se pracovat navečer a vše zakončí nasazením flašky s cukerným roztokem, kterou každé 2-3 dny  znovu naplní.

Na 2 postavené nástavky spotřebuje přibližně 25 kg cukru. Přemetá do konce července, aby si včelstvo nanosilo pylové zásoby.

Zásobní plásty jsou vytočeny nebo poskytnuty jarním oddělkům.V plodové přestávce přeléčí. Získá mladou matku na novém díle a bez roztočů.

 

 

Co s plodem?

Nejednodušší je vše dát do tavidla. Pracnější možností je přes  mateří mřížku od jiného včelstva odsát mladušky, přidat matku , přeléčit, nakrmit.

 

Metoda přemetení na mezistěny je využitelná i pro více příležitostí, např. převedení včelstva na jinou rámkovou míru, radikální obměna díla při některých onemocněních včelího plodu. Za těmito účely je nejlépe přemetení provádět přibližně během květu řepky, kdy i tato včelstva mohou ještě v jedné sezoně přinést nějaký med.

 

Zapsal 6.3.2011 ve Zlíně ing. Evžen Babík.