Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva Okresního výboru Českého svazu včelařů Zlín

15. 6. 2010

Výzva Okresního výboru Českého svazu včelařů Zlín

 

Přátelé včelaři, připravme se na ochranu zimní generace včel před varroázou.

 

Vzhledem ke snížení účinnosti pyrethroidů (léčivo Gabon) rozšířením rezistentních – odolných kleštíků včelích, Výzkumný ústav včelařský (VÚV) Dol v letošním roce 2010 stanovil ověření účinnosti Gabonu.

 

Okresní výbor Zlín na schůzi 3.5.2010 přijal následná opatření:

- každá základní organizace zajistí na každých 10 uživatelů léčiva Gabon 1 včelaře ( ideální u každého důvěrníka), který vyhodnotí spady kleštíka včelího před vložením a první 2 dny po vložení Gabonu a na podzim spady po 1 . fumigaci,

- postupujte dle metodiky VÚV zveřejněné i na vebu okresního výboru,

- přednostně využijte zkušeností včelařů zapojených do Varoa Monitoring Systému.

 

Letošní rok je zlomový, neboť mimo rezistence jsme zaznamenali i u nás velmi vysoké spady kleštíka po léčení v loňském roce. Nespěme na vavřínech po příznivém vyhodnocení spadů v zimní měli!

 

Doporučujeme pro ty , kdo neléčí Gabonem nebo jej letos preventivně vynechávají sledovat napadení kleštíkem nebo provést kontrolní ošetření kyselinou mravenčí.

Nejlépe propracovanou metodiku používá ZO ČSV Mladá Boleslav, ze které vybírám postup pro aktuální období. Detaily je možno najít na vebu autora ing. Dvorského

2) V časném létě je třeba pomalu se zotavující populaci V.d. znovu výrazně oslabit. Toho dosáhneme tím, že roztoče zdecimujeme v době, kdy je období jeho pobytu na živých včelách delší. Je to v době, kdy je plod omezen snůškou. Např. po vytočení řepkového medu lze použít formidol umístěný nad plod nebo i odpařovače. U nás bude v mnoha případech příhodná doba při vytáčení akátu. V případě denního spadu nad 3 samičky (v květnu, červnu) je třeba ihned vložit odpařovače. V každém případě je nutné toto ošetření provést do letního slunovratu.

V podletí je třeba vložit znovu odpařovače, je-li denní spad V.d. nad 2 samičky. Podaří-li se nám dobře načasovat předchozí l. nebo 2. ošetření, nebude to dříve než na konci července nebo počátkem srpna. Budou-li spady menší, provedeme toto ošetření v první dekádě srpna. Zde je však třeba znát plodovou křivku svých včelstev a vědět, kdy se nám ve včelstvu tvoří nejvíce dlouhověkých, zimních včel. Nezapomínejte, že zdravé musí být také předcházející generace. Zmrzačené včelstvo nevychová kvalitního jedince!

Používá se 65% kyseliny mravenčí v odpařovačích Nassenheider nebo MiteGone podle metodiky. Odpařovače umístit těsně vedle plodu nebo nad něj doprostřed nástavku. Dávka by měla činit 200 ml u Nassenheiderů a 220-360 ml u MG.

Formidol se používá umístěný nad plod tak, aby bylo všech 5 otvorů směrem nahoru. Nad formidolem musí být cca 1 cm volného prostoru (strůpek). Tímto opatřením se dosáhne toho, že přeživší samičky V.d. budou zahubeny nebo bude oslabena jejich reprodukční schopnost. Zahubí se nebo vážně poškodí samečci V.d.. Důležité též je, že KM také dezinfikuje plásty a hubí původce nosematózy.

5) Zvýšenou pozornost věnujte včelstvům, která jsou hodně napadána slídilkami, vosami a jinými predátory. Taková včelstva rušte, jsou nemocná nebo náchylná na nemoci i parazity jakým je V.d.

6) Obnovujte stav včelstev smetenci a oddělky. Počítejte s pravidelným obnovením min. 10% včelstev. V nových oddělcích je výskyt o 30-40% nižší než u starších včelstvech.

7) Nikdy nedávejte zásobní plásty z uhynulých včelstev zdravým včelstvům. Úly po uhynulých včelstvech vždy dezinfikujte.

8) Chovejte pouze vitální včelstva, která jsou méně plodná, avšak dokáží dosáhnout stejné síly jako ta hodně plodná. Jejich včely jsou dlouhověké, ty více vzdorují virům. Reprodukční období roztoče se také u těchto včelstev snižuje.

9) Dbejte, aby včelstva měla dobrý obranný pud. Ve včelstvu vše začíná na česně!

10) Nepoužívejte tzv. varroapasti, do včelstev však vkládejte již zakladenou trubčinu od vybraných trubčích včelstev. Ta musí být z nejlepších včelstev, která máte! Důvěrníci by měli z plemenných matek, dodaných naší organizací, chov trubců z těchto matek co nejvíce podporovat, zakladené trubčí plásty dávat do ostatních. Důvěrníci jsou zodpovědní za genetickou úroveň včelstev svých obvodů.

Bezpečnostní opatření při práci s KM (kyselinou mravenčí):

1) Pracujte v gumových rukavicích a s brýlemi!!!

2) Při plnění odpařovačů mějte KM pod úrovní obličeje. KM je těžší než vzduch.

3) Při ředění 85% KM na 65% postupujte tak, že do 1 l vody nalijte opatrně 3 l KM. NIKDY NE OPAČNĚ !!! (Vždy kyselinu do vody).  Kdo chce ředit přesně z 85% koncentrace KM na 65% koncentraci, tak do 368 ml vody vlijte 1 litr kyseliny. Nebo do 1103 ml vody 3 litry kyseliny.

4) Mějte při ruce v lahvi čistou vodu a postříkání těla KM ihned opláchněte vodou !!!

5) Odpařovače Nassenheider seženete ve včelařské prodejně, anebo info u výboru ZO.

 6) S kyselinou manipulujte a odpařovače plňte přímo na stanovišti včelstev pod širým nebem, ne doma. Jednak je zajištěno větrání a jednak rozlití kyseliny na trávu je mnohem menší problém než totéž v kuchyni.

 

Na závěr bych vás seznámil s novou metodou ošetření proti varoáze se kterou nás oslovil př. Stabrava z Jeseníku. Jedná se o léčivo na bázi cedrového dřeva, které se aplikuje kuřákem. Náš OV metodu podpoří a vyzkoušíme účinnost v praxi. Zájemci hlaste se !

Bohatou snůšku a zdravé včely! 

Zlín 3.5.2010  za OV Zlín ing. Evžen Babík zdravotní referent.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář