Jdi na obsah Jdi na menu
 


část C

31. 3. 2009

Část C

 

Čestné prohlášení

 

Prohlašuji, že

 

1. Informace uvedené v žádosti o udělení ocenění „Výrobek ZK 2009 Perla Zlínska“ z oblasti potravinářství a zemědělství jsou úplné a pravdivé. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění potravinářský nebo zemědělský výrobek Zlínského kraje roku 2009 .

 

2. Podíl regionální práce na výrobě přihlášeného výrobku představuje 100%, tzn. že výrobek byl vyroben zcela na území  Zlínského kraje.

 

3. Dodržuji pravidla správné výrobní, technologické, bezpečnostní a hygienické praxe.

 

4. Dodržuji pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských produktů (platí pouze pro zemědělce).

 

 

Mnou uvedené údaje jsou doložitelné a pravdivé. Jsem si vědom(a) právních následků, které

v důsledku nepravdivých informací mohou nastat.

 

 

 

 

 

Podpis přihlašovatele :………………………………

 

 

 

 

V ……………………… dne……………..2009

 

 

 

 

Otisk razítka přihlašovatele:………………………