Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - jaro 2009

26. 3. 2009

 

 

Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 28 – březen 2009

 

Kontaktní adresa: Boněcká 279, 760 01 Zlín; tel. 577 212 041

 

 

 

 

Jarní motto:

Včelí med a byliny – lékem každé rodiny

                                                      Josef Okál

 

 

 

Úvod

 

 

Vážení přátelé,

 

v posledních letech bývám v rozhovorech s Vámi často konfrontován s různými názory na způsob ošetřování včelstev během roku. Na jednu stranu je to správné – každý si má svoji cestu ve včelaření hledat sám (a tato cesta může být u různých včelařů různá); na druhou stranu si myslím, že u mnohých z nás přetrvává názor, že čím složitěji budeme včelařit, tím lepších výsledků dosáhneme. Opak bývá často pravdou. Samozřejmě, že k úspěšnému včelaření musíme nastudovat spoustu poznatků jak o vlastním biologickém fungování včelstva, tak o řadě činností, bez nichž by se dobře včelařit nedalo (vedení včelstev na jaře, omezování rojení, výměna díla, vytáčení medu, výměna matek, léčení včelstev, krmení, správné zazimování a ošetřování během zimy, výběr stanoviště,…). Poté však, kdy výše uvedené znalosti dokážeme díky zkušenostem aplikovat v praxi (samozřejmě v závislosti na daném počasí v tom kterém roce), zjistíme, že včelařina je v podstatě velmi jednoduchá činnost, v níž je nutné především dodržet určité „agrotechnické“ termíny, mít trochu požehnání shůry (kdo na něj nevěří, tak kousek toho štěstíčka), a výsledek je poté často lepší, než když k včelaření přistupujeme příliš složitě. Příkladem takového jednoduchého a přitom efektivního způsobu včelaření jsou někteří profesionální včelaři. K jednomu z nejlepších z nich budete mít možnost se v letošním roce podívat, protože naše organizace v červenci navštíví př. Kolomého u Bruntálu. Více o tomto zájezdu uvnitř Zpravodaje.

            Hodně se také v poslední době diskutovalo o včelařském praporu a včelařských vestách. Můj názor je ten, že kdo chtěl tuto iniciativu ať už finančně či svým názorem podpořit, měl možnost, a kdo pořízení těchto insignií bojkotoval, byla to opět jeho svobodná volba. Nakonec – každý má možnost se do vedení naší organizace prací ve výboru zapojit a podobné věci v budoucnu aktivně ovlivňovat.

A aby budoucnost naší organizace byla dobrá, to Vám všem i sobě přeje

Pavel Šimeček

Z naší organizace

 

 

 

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSV Zlín, konané 8. února 2009

(předložila návrhová komise ve složení př. Okál, př. Novák, př. ing. Hurta)

 

1.       V ZO ČSV Zlín se v roce 2009 uskuteční 11 výborových schůzí s náplní činnosti dle plánu a 1 jubilejní výroční schůze.

2.       V měsíci březnu bude realizována odborná přednáška na téma: získávání, zpracování a užívání včelích produktů.

3.       V měsíci červenci se uskuteční zájezd členů ke zkušenému včelaři + kulturní program.

4.       V roce 2009 bude věnována maximální péče žákovskému kroužku s cílem získat do ŽK nové členy.

5.       Celoročně budeme pečovat o zdravotní stav včelstev důsledným léčením a zavedeme monitoring varoázy u vybraných členů.

6.       Důsledně připravíme jarní aktiv důvěrníků s prioritním řešením problematiky jednotlivých skupin.

7.       Připravíme podnětné návrhy naší ZO na jarní a podzimní aktiv předsedů, jednatelů a ozdravných referentů, pořádaný OV ČSV.

8.       Aktivně se zapojíme do přípravy V. včelařské akademie (organizace, panely, doprovodné akce, hudba – defilé, prapor, vesty).

9.       Připravíme důstojnou účast při svěcení našeho praporu a vest na Svatém Hostýně v květnu 2009.

10.    Ve spolupráci se Zlínským krajem podpoříme nábor začínajících včelařů s fin. dotací.

11.    Na našich tradičních seancích rozšíříme odbornou výměnu názorů našich i hostujících členů.

12.    Budeme i nadále rozšiřovat spolupráci se ZO ČSV Bystřice p.H., Holešov, Slušovice, Fryšták, Malenovice aj.

13.    2x ročně budeme vydávat pro naše členy i pro všechny ZO v okrese Zlín Zpravodaj zlínských včelařů.

14.    Ve spolupráci s OV ČSV a dalšími organizacemi budeme výhledově připravovat stálou včelařskou expozici v ZOO Lešná.

15.    I nadále budeme provádět besedy, přednášky ve školách, MŠ, klubech důchodců i v okolních ZO.

16.    Propagaci našeho včelařství a včelích produktů budeme provádět v tisku, rozhlase i v televizi.

17.    V měsíci červnu se v rámci našich seancí zúčastníme kurzu chovu matek u př. Hnilici v Jasenné (poř. OV ČSV).

18.    Rozšíříme spolupráci se zemědělskými družstvy, obecními a městskými úřady (cíl – ekonomická podpora včelařství).

19.    Dle možností př. Háby uskutečníme na jeho včelařské farmě besedu členů žákovských kroužků a ostatních včelařů.

20.    Pro každoroční vyhlašování „včelaře roku“ zveřejníme pravidla ankety v podzimním zpravodaji.

21.    Na únor 2010 připravíme a organizačně zajistíme tradiční včelařský ples naší ZO.

22.    Koncem roku připravíme jubilejní vyhodnocení členů výboru a důvěrníků za 5leté funkční období.

23.    V celé ZO ČSV Zlín připravíme návrh kandidátů do nového výboru a do OV ČSV Zlín.

24.    Připravíme organizaci oslav 90. výročí založení naší ZO ČSV (oslavy, bulletin, finance).

25.    Výroční členská schůze schvaluje návrh úhrad za léčivo a služby poskytované naší ZO pro včelaře – nečleny.

26.    Pro průběžnou kontrolu bude toto usnesení uvedeno v jarním Zpravodaji zlínských včelařů.

 

Máme prapor i krojové včelařské vesty!

 

Po dvouletém úsilí se již má naše zlínská organizace čím pochlubit.

První prezentace praporu zlínských včelařů a krojových včelařských vest se uskutečnila na letošním včelařském plesu, kde jsme se představili při slavnostní fanfáře všem přítomným. Druhé slavnostní představení krojovaných včelařů s praporem proběhlo na naší výroční schůzi. Třetí prezentace pro širokou včelařskou veřejnost proběhne za hudebního doprovodu na jubilejní Páté včelařské akademii 5. dubna 2009 ve Fryštáku. Nejvíce se však představíme na VII. mezinárodní včelařské pouti 17. května 2009 na Svatém Hostýně. Zde dojde k posvěcení našeho prvního včelařského praporu a včelařských krojových vest na Moravě. Možná se k nám přidají i včelaři z Bystřice pod Hostýnem, což nás možná překvapí a zároveň potěší. Byli bychom rádi, kdyby se naše iniciativa ujala i u ostatních moravských včelařů, abychom naše včelařství pozvedli i tímto historicky kulturním projevem.

                Pro vaši informaci – máme ještě tři volné vesty, které si můžete pro svou stavovskou čest a prezentaci zakoupit (za výhodnou cenu 1 500,- Kč).

Josef Okál

Plány na další období

 

 

V. včelařská akademie

 

Jubilejní pátá včelařská akademie pro funkcionáře a členy ČSV se koná 4. – 5. dubna 2009.

 

1. den: sobota 4. dubna 2009 – sál Hotelu Lázně Zlín – Kostelec

(jen pro funkcionáře ZO okresu Zlín)

2. den: neděle 5. dubna 2009 – sál Kulturního domu ZDV ve Fryštáku

(pro všechny funkcionáře a členy ČSV)

 

Motto: „Včela je dar přírody pro naše zdraví.“

 

 

Program dvoudenního semináře

 

Přednášející

 

Doprovodné nabídky

 

sobota 4. dubna 2009 (jen pro funkcionáře ZO okresu Zlín)

 

 

1. Panely o činnosti včelařů ve Zlínském kraji

 

2. Výstava nových typů úlů a včelařských potřeb, jejich prodej a nerez program.

 

3. Prodej medoviny, včelích produktů a svící ze včelího vosku.

 

4. Výstava a prodej etiket na med.

 

5. Prodej medových perníků.

 

6. Výstava zlepšova-cích návrhů a kočov-ného zařízení.

 

7. Promítání filmů o včelách a včelaření.

14.00 – 14.30

Prezence

 

14.30 – 18.30

Včelí pastva a kvalita

včelích produktů

 

RNDr. Václav Švamberk

 

neděle 5. dubna 2009 (pro všechny funkcionáře a členy ČSV)

 

  8.00 9.00

Prezence

 

  9.00

Slavnostní zahájení semináře

Ing. Jan Švancer

Včelařská módní přehlídka

 

  9.10 9.40

 

Včelaření v ČR v podmínkách EU

Mgr. Luděk Sojka

předseda ÚV ČSV

  9.40 – 11.40

Vlivy působící na kondici včelstev

Ing. Antonín Přidal, PhD.

11.40 – 12.00

Diskuse k dopolednímu programu

Josef Okál

12.00 – 13.00

Přestávka – oběd, nákup včelařských potřeb a včelích produktů

 

13.00 – 15.00

Moderní techniky a technologie

ve včelařství

 

Jan Kolomý

15.00 – 17.00

Včelí produkty – apiterapie

Ing. Dalibor Titěra, CSc.

17.00 – 17.15

Diskuse k odpolednímu programu

Josef Okál

17.15

Ukončení dvoudenního semináře

Ing. Jan Švancer

 

VII. včelařská pouť na Svatém Hostýně

 

I v letošním roce se jako už tradičně koná mezinárodní včelařská pouť na Svatý Hostýn. Uskuteční se 16. a 17. května 2009. V sobotu 16. května je program určen pouze pro hlavní organizátory pouti a vyšší svazové funkcionáře, hlavní poutní program proběhne až v neděli.

Pro naši organizaci bude tato pouť mít specielní slavnostní ráz, protože na ní budeme představovat a světit naše insignie – vesty a především prapor zlínských včelařů. Toto se uskuteční při mši svaté v neděli 17. května 2009 v 10.15 hodin. Všichni jste na včelařskou pouť srdečně zváni.

Pavel Šimeček

 

Včelařský zájezd

 

V letošním roce opět uspořádá naše organizace zájezd, tentokrát k příteli Kolomému na Bruntálsko. Jak mnozí z vás ví, př. Kolomý je předsedou sekce komerčních včelařů a známým včelařským odborníkem a výrobcem včelařských potřeb.

Tento zájezd se uskuteční v sobotu 25. července, odjezd autobusu bude v 6.00 hodin z tradičního místa od fakulty VUT („Baťák“). Př. Kolomý slíbil, že nás povodí po svých včelařských provozech a udělá nám o svém včelaření poutavou přednášku. Poté bychom si u něj nakoupili, poobědvali a při zpáteční cestě v odpoledních hodinách navštívili tajuplný hrad Helfštýn.

Cena zájezdu bude 300 Kč, přihlášky včetně zaplacení přijímá do konce června př. Šimeček (adresa v záhlaví Zpravodaje, mobil 737 172 520).

Pavel Šimeček  

 

Kde jste mohli být

 

 

 

Ohlédnutí za letošním včelařským plesem

Včelařský ples míváme s manželem zaznamenaný v kalendáři již řadu let – už v době, kdy jsme sami ještě nevčelařili. Letos poprvé jsme ale měli příležitost poznat ho jinak než doposud, a to z pozice organizátorů.

Přítel Fianta, na němž po léta spočívala příprava plesu, totiž požádal přítele ing. Bosáka a mě, abychom „převzali veslo“. Nenechal nás ale tápat – dostali jsme podrobnou „kuchařku“, takže jsme věděli co, kdy, kde a u koho zařídit nebo objednat, případně co, komu a kam odeslat. A navíc – parta, připravující tombolu, zůstala.

Přesto všechno se vkrádala nejistota:

- přijde dost lidí?

- budou spokojení?

- neproděláme?

- vydaří se to?

Nakonec se ukázalo, že největší starostí bude:

- vejdeme se tam všichni?

Naštěstí, jak je známo, dobrých lidí se vejde moc. A tak doufám, že všichni, kdo přišli, se přes menší počáteční zmatky s místy nakonec dobře pobavili, zatančili si i zazpívali. Za sebe mohu říci, že jsem si letošní ples opravdu užila v tom nejlepším smyslu slova.

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří se jakkoliv na jeho přípravě a dobrém průběhu podíleli. A také všem, kteří přišli a dobrou náladou přispěli k hezké přátelské atmosféře a v neposlední řadě i k dobrému finančnímu výsledku plesu.

                                                                                                                                        Anna Matoušková

 

Jaká byla přednáška

 

Dne 8. března se uskutečnila v sále Reginy ve Zlíně za hojné účasti 40 posluchačů přednáška př. Kolínka z Nedašova na téma Práce se včelami během roku a použití včelích produktů pro naše zdraví.

                Jak všichni víte, př. Karel Kolínek je nejenom výtečným včelařem a producentem včelích produktů, ale dokáže se o své poznatky a bohaté zkušenosti poutavou formou podělit. Je také zářným příkladem toho, že při aktivní práci u včel se nestárne. Kdo chtěl, měl možnost si také jeho včelí produkty (mateří kašičku a pyl) zakoupit. Odcházeli jsme domů občerstveni medovinou a bohatší o spoustu poznatků, které nám svojí laskavou formou předal. 

Pavel Šimeček

 

Okénko důvěrníků

 

 

 

A je to opět tady. Zima je za námi, teď je čas udělat to nejdůležitější, a to jarní prohlídku včelstev, zjistit sílu včelstev a udělat nejdůležitější zákroky, pro jejich zdárný a rychlý rozvoj do včelařské sezóny. V ní nás taky čekají nejrůznější akce, na které bych rád upozornil a pozval Vás k účasti na nich.

 

1)       OV ČSV Zlín pořádá v neděli 5. 4. 2009 v 9.00 hodin v Kulturním domě ve Fryštáku V. včelařskou akademii. Jedná se o celodenní přednáškový seminář, na kterém vystoupí jak předseda ÚV ČSV Mgr. L. Sojka, tak další naši přední odborníci v oboru: Ing. A. Přidal, J. Kolomý, Ing. D. Titěra CSc. Účastnický poplatek činí 300,- Kč. Pozor!!! Počet účastníků je omezen kapacitou sálu a uzávěrka přihlášek byla 15. 3. 2009. Jen na vlastní riziko!

 

2)       V polovině měsíce května, 16. – 17. 5. 2009, se uskuteční na Svatém Hostýně VII. včelařská pouť. Letošní pouť bude mít pro naši ZO mimořádný význam, neboť tam budeme světit náš stavovský prapor a včelařské kroje na mši svaté v 10.15 hodin. Tato pouť má, tak jako každý rok, doprovodný program, který je jak vzdělávací, tak prodejní. Sejdou se tam výrobci i prodejci včelařských potřeb a nářadí ze širokého okolí a bude možnost připravit se v této oblasti na novou sezónu. Sejdou se tam také naši přátelé a známí, tak si to hezky užijte.

 

3)       Letos výbor opět připravuje pro naše včelaře poznávací zájezd. Uskuteční se 25. července 2009 a navštívíme farmu velkochovatele včel, předsedu cechu profesionálních včelařů př. Jana Kolomého (podrobnosti výše).

 

4)       Ozdravný referent naší ZO př. Sousedík si bude opět řídit objednávky a výdej léků ke zdravotnímu ošetření našich včelstev. Chtěl bych Vás vyzvat, abyste se řídili jeho pokyny.

 

5)       Nakonec bych připomenul, že do 15. září 2009 jsme povinni nahlásit počty včelstev, připravených na zazimování k 1. září 2009. Toto hlášení slouží také k žádosti o dotaci na tyto včelstva. Ten, kdo toto nesplní, o tyto dotace přijde.

 

Ostatní včelařské akce, které pořádá ÚV ČSV nebo jiné organizace jsou průběžně v dosahu časopisu Včelařství. Tímto zdravím všechny důvěrníky i ostatní naše členy a chci popřát úspěšnou včelařskou sezónu, hodně medu, pevné zdraví, abychom to bez újmy všechno zvládli.

 

referent pro důvěrníky František Novák

 

 

OV ČSV a spřátelené organizace

 

 

 

 

Jaké akce připravuje Okresní výbor ČSV Zlín v roce 2009?

 

4. a 5. dubna 2009 – V. včelařská akademie ve Fryštáku

4. dubna pro funkcionáře ZO okresu Zlín

5. dubna pro všechny členy a funkcionáře ČSV

 

13. června 2009 – celookresní kurz chovu matek s přednáškou př. Bajzy na včelíně u př. Hnilici v Jasenné, začátek v 9.00 hodin

 

13. září 2009 – podzimní aktiv předsedů, jednatelů a ozdravných referentů okresu Zlín (hospoda „U Žáků“ ve Fryštáku)

 

 

 

Perla Zlínského kraje

 

Představitelé Zlínského kraje a ředitelství Agrární komory se po jednání se zástupci všech čtyř okresních výborů ČSV v našem kraji dohodli, že v květnovém hodnocení nejlepších potravin budou zařazeny i vzorky medu. Medy budou hodnoceny v kategoriích:

-          květové

-          smíšené

-          lesní

-          pastované

Vzorky medů ze sklizně roku 2008 (zatím bez atestu, od příště už budou muset být atestované) se odevzdávají v půlkilogramových sklenicích členu OV ČSV př. Vyvlečkovi do 30. dubna 2009. Člen může předat do soutěže jen 2 vzorky a je nutné je dodat s přihláškou vyplněnou na formuláři Agrární komory Zlínského kraje.

Podrobné informace podá

Josef Okál

 

 

Máme stejné problémy jako bystřičtí včelaři? Citováno z jejich zpravodaje v r. 2009:

 

Zamyšlení nad námi včelaři

 

Co jsme v minulých dvaceti letech udělali dobře a v čem jsme se mýlili? Velký a snad zásadní omyl, který nejde jen tak vymýtit, je v tom, že se včelařům předkládal názor, že jen organizace je odpovědná za léčení. Tím vznikl u řady členů dojem, že se základní organizace a hlavně úsekový důvěrník postarají o zdravotní stav včelstev členů. Pravda je to jen částečná. Hlavní zodpovědnost za včelstva má jejich majitel – chovatel, a to podle veterinárního zákona. Úsekový důvěrník je pouze zprostředkovatel a prostředník mezi výborem a včelařem kdesi na vesnici. Důvěrník dělá včelařům ve své vesnici, na svěřeném úseku úžasnou službu – a ještě sklízí nevděk! V celé Evropě taková možnost není, všude jinde si včelař musí obstarat léčiva, zaplatit je na místě z vlastních prostředků a sám provést léčení. A to ještě důvěrník obchází své včelaře a zve je na členské schůze, vybírá od nich žádosti o státní finanční dotace, poté je předává a vyžaduje podpisy na hromadu lejster, roznáší léčiva a provádí léčení. Kolikrát musí – a často zbytečně – důvěrník vážit cestu ke včelaři během roku? Má pochopení a uznání od svých včelařů? Většinou nikoli.

                Za čtvrt století, po které se provádí léčení a diagnostická vyšetření v souvislosti s varroázou, zůstaly mnohé úly ve stejném stavu a nebyly přizpůsobeny odběru měli a léčení aerosolem. Moravské univerzály s boční předsíňkou a nepatrným podmetem jsou toho příkladem. Posuneme se konečně v úlové otázce z doby kamenné aspoň do doby bronzové? Či počkají tito včelaři, až jejich staré úly zdědí někdo o 70 let mladší?

                Dalším špatným počinem je to, že ze třech vyvíječů v majetku ZO byl v době potřeby v provozu pouze jeden. Zbylé dva z neznámých důvodů zůstaly nevyužity. Není to sobeckost, aby tyto přístroje ležely nevyužity, když je dost proškolených absolventů kurzu? Myslím si, že včelaři z Rajnochovic, Komárna, Osíčka a Podhradní Lhoty se rovněž podíleli na nákupu techniky a čím to, že se na ně při léčení zapomíná? Pojmenujme tento stav pravým jménem a buďme si opravdovými přáteli nejen podle oslovení.

Miloslav Mikala

Zpravodaj ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem, leden 2009

 

 

 

Včelí lékárna

 

 

 

Co je gemmoterapie

Pupeny obsahují mimořádně hodnotné látky, které se v jiné části rostliny nevyskytují. Jsou to různé hormony, enzymy, minerály, stopové prvky, vitamíny a další látky. Tyto látky vytvářejí budoucnost rostliny. Pupen (lat. gemmon) je tedy základ pro vytvoření extraktů. Účinné látky v tinkturách, vytvořených z pupenových výluhů, jsou proto mimořádně účinné. Laicky řečeno, obsahují všechnu sílu budoucího květu, kořene, zkrátka rostliny či byliny, kterou pupeny v sobě mají.

Výtažky z pupenů a z bylin mají široké spektrum účinnosti: zvyšují obranyschopnost (imunitu) organismu, zlepšují funkci centrální nervové soustavy, celkově posilují a omlazují organismus, působí na konkrétní neduhy, ale i preventivně.

Výtažky z pupenů nepoškozují lidský organismus, nemají nežádoucí účinky a nezanechávají v těle žádný „odpad“. Gemmoterapie přináší pozoruhodné výsledky a mnozí nadšenci o ní hovoří jako o moderní terapii třetího tisíciletí.

 

A právě tyto výtažky z rostlin a bylin se používají do mastí a medů, čímž se podstatně zvyšuje jejich účinnost.

Pastovaný květový med se používá k výrobě různých Apimedů s použitím léčivých výtažků z bylin a substancí, které pozitivně působí pro prevenci či léčení zdravotních obtíží.

Květový med má celou řadu významných účinků pro lidský organismus – obsahuje řadu vitamínů, podporuje krvetvorbu i činnost vnitřních orgánů. Směsi medu a výtažků z bylin blahodárně působí na jednotlivé zdravotní potíže.

 

Medy obohacené výtažky z bylin:

API-IMUN                               ke zvýšení imunity

API-RESPIRO                         ke zlepšení činnosti dýchacího ústrojí

API-KONZUM                       pro zlepšení trávení

API-WOMAN                        pro podporu činnosti gynekologických orgánů

API-MAN                                pro podporu vitality u mužů

API-NEURO                            pro zlepšení činnosti nervové soustavy

 

Další účinné a léčivé jsou medy s obsahem včelích produktů a jiných substancí, jako např.

med s mateří kašičkou

med s propolisem

med s květovým pylem a pergou

zázvor lékařský v medu

schizandra čínská v medu

žen-šen kořen v medu

guarana v medu

rakytník v medu

Dnes se také již vyrábí např. žvýkačky s propolisem, medové hašlerky a medové včelky – želé.

 

O uvedených druzích léčivých medů se podrobněji rozepíšeme v podzimním Zpravodaji zlínských včelařů. Nezapomeňte si jej dobře prostudovat.

Josef Okál

 

 

 

Nápady, postřehy, zajímavosti, ohlasy…

 

 

 

Apel a také prosba na všechny včelaře

 

Pro všechny včelaře se blíží snad nejkrásnější období roku, kdy se konečně po zimních měsících trochu oteplí a my můžeme otevřít a opět nahlédnout do úlů. Uvidět hemžící se včelstvo, ucítit jeho vůni a sálající teplo. S přibývajícím slunečním světlem a probouzející se přírodou se začnou úly plnit vším, co už tak dobře známe – včelami, pylem a medem. Potom, jak už se to taky stává, pro nedostatek času (nebo nedostatek čehokoli jiného), se včelstvo vyrojí a v nejlepším případě se usadí na včelařově zahradě.

                Potud vše docela ještě v pořádku. Horší případ je, když včelstvo odletí do větší vzdálenosti, usadí se na strom, do různých dutin apod. Tady už nastává problém pro obyvatele, kterým se taková nenadálá „nadílka“ usadí na jejich zahradě nebo domě. Takoví lidé, mnohdy vyplašeni katastrofickými filmy a médii o útočnosti a agresivitě včel, se snaží dovolat nějaké pomoci a často se stává, že během května a června na naší včelařské prodejně zodpovídáme dotazy, co dělat s takto přiletěným rojem. Navíc, proč by tito lidé měli nést případné náklady s odstraněním a likvidací roje! Prosím tedy kolegy včelaře, aby při chovu včel prováděli známá opatření proti rojivosti. A věřím také, že v případě, požádá-li včelaře soused o pomoc se sundáním roje, že neodmítne, i když se domnívá, že zalétlý roj není jeho.

Včely jsme si vybrali pro užitek a hlavně pro potěchu, vraťme jim tedy péčí o ně alespoň část za jejich přínos, který nám tak nezištně dávají.

Děkuji všem včelařům a přeji Vám šťastný rok…

Marie Hrdinová

 

Jako za totality?

 

Třetího února vysílal Brněnský rozhlas v pořadu „Apetito“ se sympatickou redaktorkou povídání o včelách, medu a včelích produktech. Bylo to vysílání „naostro“ – bez přípravy. Pořad vzbudil velký zájem u posluchačů, kteří vstupovali do vysílání s celou řadou zajímavých dotazů, které následovaly i po vyhrazené vysílací hodině. Včelař dostával toho dne telefonické dotazy ještě i odpoledne na soukromou telefonní linku. Myslím si, i po vyjádření paní redaktorky Blanky Kovandové, že pořad vzbudil nevídaný zájem a že splnil patřičnou reklamu o významu včel a včelích produktech.

A nyní se vrátím k nadpisu tohoto článečku. Ohlas na vysílání byl i ze strany včelařů velmi pozitivní, ale vyskytl se i názor tzv. „kovaných“ včelařů z Holešova, kteří se stále ještě domnívají, že v naší demokracii by takové vysílání mělo být předem konzultováno a projednáno (a cenzurováno) na výborové schůzi, prý aby se „dodržela svoboda slova“. Co si myslíte vy? Má se (dle mého názoru fundovaný) včelař radit na výborové schůzi, co může o včelách a včelích produktech říct nebo napsat do sdělovacích prostředků?

Josef Okál

 

Dobrá rada – účinně proti chřipce

 

Někdy očkování proti chřipce zabere a někdy ne. Pokud si chcete posílit jistotu, že si na vás chřipková viróza nepřijde, jezte více jablek, borůvek, brokolice, špenátu, hlávkového salátu a cibule. Neopomeňte med v čaji i kávě. Všechny mají silný antioxidant, který prokazatelně snižuje riziko chřipky. V boji proti viróze je rovněž nutné vyhýbat se chřipkou postiženým lidem a do stravy je nutné zahrnout potraviny bohaté na guercetin. Snad nejúčinnější ze všeho je červená cibule, která obsahuje čtyřnásobně víc guercetinu než ostatní potraviny. Jí se syrová nebo vařená, vařením se oxidant snáze vstřebává.

Závěrem: místo očkování pestrou stravou, cibulí a medem proti chřipce!

upravil Josef Okál

 

Včelí dorozumívání

 

Za to, co dnes víme o smyslech včel, jejich metodách navigace, prostředcích, kterými se navzájem dorozumívají, a o choreografické řeči malých obyvatel velkého společenství, vděčíme píli a důvtipu rakouského badatele Karla von Frische. Tento vědec zasvětil 50 let svého života studiu včel. Výsledky jeho úmorné práce přesahují veškerá očekávání. Díky němu dnes víme, jak včely vidí svět, který je obklopuje, jak se v něm orientují a jak se vzájemně dorozumívají. Za svou práci obdržel v r. 1973 Nobelovu cenu.

                Včela, která opouští úl a letí za sladkou potravou, je dostatečně ozbrojena všemožnými orgány, které jí pomáhají nalézt potravu a nezabloudit na zpáteční cestě. Její zrak je zvlášť dobře přizpůsoben k pozorování předmětů, které se rozměry, tvarem a barvou podobají květinám. Velmi jemný čich jí umožňuje dobře se orientovat na louce a výborná paměť ji vede tam, kde jí rostlinstvo nabízí bohatou žeň.

                Když včela opouští úl nebo rostliny bohaté nektarem, provede nejprve orientační let, aby se seznámila s lokalitou. Barvu a tvar květů si vštěpuje do paměti v době, kdy se k němu přibližuje, nikoli až když se od něj vzdaluje. To prokázala celá řada pokusů.

                Včely se zásadně neřídí podle nějakých zřetelných předmětů na horizontu, ale – jak Karl von Frisch dokázal – mají astronomickou orientaci. Obloha může být zcela pokryta mraky, a včely stejně přesně vědí, v kterém místě je slunce, a to jim umožňuje se orientovat. Anatomická stavba včelích očí – která je jiná, než u člověka – včele umožňuje zachycovat ze všech světelných paprsků rozptýlených po obloze pouze paprsky polarizované v určitých směrech. Proto dobře ví – i když je zataženo, za kterým mrakem je ukryto slunce, což je pro ni velice důležité.

                Jak včela pozná, kde je rozkvetlá louka nebo sad? Každý úl nejprve vysílá průzkumné včely – létavky, které létají v širokém okolí v okruhu pěti kilometrů od úlu a hledají nové zdroje. Když je objeví, nasbírají vzorky nektaru a vrátí se s ním do úlu. Zde tuto sladkou šťávu rozdělí jiným dělnicím a v krátké chvíli je touto zprávou vzrušen celý úl. A nyní začíná jeden z nejtajemnějších úseků zvířecího chování. Včelka létavka se začne na plástu nezvykle kroutit a pobíhat. Ostatní včely se shromáždí kolem ní a začnou ji při tomto zvláštním tanci pozorovat. Sledováním opakovaného tance dostanou včely všechny potřebné informace o medonosných rostlinách, z kterých včelka létavka donesla vzorek nektaru na ochutnání.

                Není-li nektarový zdroj vzdálen více než 50 m od úlu, tančí včela v kruhu. Běží napravo jako po viditelné kružnici, doběhne až na místo, kde začala, obrátí se a stejnou cestou běží zpět. Tak to několikrát opakuje. Včely chvíli přihlížejí a po chvíli ji následují v tanci a dotýkají se tykadly jejího zadečku. Tanec je stále prudší, až tančící včela vyběhne česlem z úlu a letí tam, odkud přinesla nektar. Za ní letí všechny včely, které ji  v úlu sledovaly a ochutnaly donesenou sladinu. I kdyby je však nevedla, zdroj by zcela bezpečně našly, neboť tancem jim létavice oznámila: Našla jsem hojnost potravy nedaleko úlu. Tanec však nevyjadřuje, na kterém místě a v jaké vzdálenosti od úlu se přesně nachází. Tyto údaje poskytuje vůně květů, kterou přinesla zpravodajka na zadečku, což vysvětluje, proč se ho její družky dotýkají.

                Podstatně více informací předává létavka zpravodajka tancem natřásavým (včela při chůzi po plástu natřásá zadečkem). Tento tanec včelka provádí tehdy, je-li zdroj nektaru vzdálen od úlu více než 50 m. V tomto případě se zpravodajka začne pohybovat po plástu v podobě osmičky. Chodí stále dokola se zástupem dělnic za sebou. Osa osmičky má vždy určitý směr, závislý na denní době a umístění pole květů. Směr, ve kterém se pohybuje, má určitý vztah ke slunci a směru pole od úlu. Kdybychom změřili úhel mezi osou osmičky a sluncem, zjistili bychom přesný směr, odkud byla přinesena sladká šťáva. Stačilo by totiž zaměřit jedno pomyslné rameno úhlu ke slunci – a druhé rameno by nám ukázalo příslušný směr.

                Přitom není vůbec důležité, zda slunce svítí, protože včela vnímá ultrafialové i infračervené záření. I kdyby bylo sebevíc zamračeno, včelky vždy vědí, kde se slunce právě nachází. Musíme jistě uznat, že včelka tu řeší nesnadný geometrický úkol. Zbývá však ještě vykonat daleko složitější úkon. Včely již vědí, kterým směrem poletí k poli květů, nevědí však, jak daleko je pole od úlu. I tuto informaci včelka zvěd ostatním včelkám podává, a to tzv. vrtivým tancem. Když se včelka pohybuje středem osmičky, pak začne vrtět svým zadečkem ze strany na stranu. A počet těchto zavrtění za 15 sekund oznamuje včelkám, jak daleko je pole.

                Není to však jednoduché. Je-li pole dále, je počet zavrtění (kyvů) menší; je-li pole blíže, je počet zavrtění větší. To znamená, že počet kyvů za 15 sekund je nepřímo úměrný vzdálenosti. Nejedná se však o jednoduchý aritmetický poměr, ale o poměr exponenciální. Když včela při tanci udělá za 15 sekund 9 kyvů, je zdroj snůšky vzdálen 100 m. 7 kývnutí za stejnou dobu odpovídá vzdálenosti 300 m, 6 kyvů 500m; vzdálenosti 1000 m odpovídá 4,62 kyvu a 5000 m pak odpovídá 2,22 kyvu.

                Je potřeba si všimnout ještě jedné skutečnosti. Když včelka létavka nastupuje cestu z pole spět do úlu, používá část ze zásoby šťávy jako „palivo“. Má totiž určitou metodu, jak to spočítat, takže když doletí do úlu, ví přesně, kolik „paliva“ spotřebovala na cestu. Počtem zavrtění tedy udává nikoli vzdálenost v metrech nebo kilometrech, nýbrž v množství „paliva“ potřebného k dosažení pole květů.

                Včely mají eminentní zájem na tom, aby ve svém medovém vaku donesly z pastvy domů co nejvíce sladkého nektaru, takže když vylétají z úlu, je pro ně důležité vzít si „paliva“ jen tolik, kolik bezprostředně potřebují k dosažení cíle.

                Když se včelka-zvěd vrací z pastvy domů, pak pro svou cestu použije čistého nektaru. Jestliže však včelky vylétají z úlu, musí si s sebou vzít již zahuštěný med. Je zajímavé, že i na to je pamatováno, a proto v počtu kyvů je již oznámen přepočet, kolik zahuštěného medu s sebou včelky musí vzít – aby se to rovnalo množství zředěné šťávy, které včelka zvěd použila na cestu.

                A ještě jeden přepočet je nutný. Kdyby včelka-zvěd na své zpáteční cestě letěla po větru, pak musí udělat opravu – uvést, kolik „paliva“ bude třeba na let proti tomuto větru, ať je jeho díla jakákoli.

                Dr. Esch z Mnichova, žák Karla von Frische, zjistil, že při natřásavém tanci doplňuje včela informace o vzdálenosti také pomocí vibrace hrudních svalů. Takto vydávané signály připomínají vrčení pomocného motorku jízdního kola. Je-li zvuk slyšet asi po dobu 1 sekundy, znamená to, že na nektar bohaté květy jsou vzdáleny 200 m. Jakost snůšky je tím lepší, čím je zvuk silnější.

                Vraťme se ještě ke směru, kterým se včelky musí vydat z úlu. Uvnitř úlu, kde není slunce vidět, ho nahrazuje síla, která působí i ve tmě – zemská přitažlivost. Jestliže v přímočaré části tance běží včela po spojnici hlavou dolů, znamená to, že za snůškou je nutno letět na stranu odvrácenou od slunce. Když létavka sleduje spojnici s hlavou obrácenou nahoru a natřásá zadečkem, pak cíl je směrem ke slunci. Svírá-li přímočará část tance určitý úhel se směrem zemské přitažlivosti, musí se letět ve směru svírajícím se sluncem stejný úhel.

                Při jednom pokusu byly včely nuceny vyhnout se při letu za potravou vysokému kopci. Létavky svým tancem přesto dokázaly udat směr od úlu k medonosným rostlinám, probíhající nad touto překážkou. Dosud se nepodařilo zjistit, jak včely pochopily, že mají letět obloukem kolem kopce a nikoli přímo, jak jim naznačoval tanec.

                Další Frischův žák, Landauer, přispěl k upřesnění včelího smyslu pro rovnováhu. Studoval jednotlivé druhy funkcí tykadel a jiných včelích orgánů. Svými pokusy prokázal schopnost včel vnímat zvláštním magnetickým smyslem magnetické pole a objevil tak „včelí kompas“.

                Z toho všeho vidíme, že včelky jsou vybaveny úžasnými schopnostmi. Dala jim je evoluce, nebo Stvořitel? Je včela inteligentní tvor? Snadno se o tom přesvědčíme. Přikryjme ji sklenicí obrácenou dnem vzhůru a sklenici podložme na jedné straně tužkou. Včelku vůbec nenapadne vyletět touto skulinou ven, ale donekonečna poleze po stěně sklenice nahoru a dolů. Na druhé straně pochopí od své družky, kam má přesně letět, aby nalezla květy s netarem. To první je pro ni nové a v takové situaci si neumí poradit, protože není inteligentní. To druhé je jí dáno, je to její smysl – instinkt, kterému se nemusí učit, je jí dán hned při narození…

                A kdo může říct, co je obdivuhodnější – zda chápání, rozum a důvtip, nebo právě vylíčená „životní pravidla“, jež dal Pán všech tvorů každému z nich…?

z knihy Blahoslava Balcara: Tajemství života

(vydavatelství Advent-Orion, Praha 1994, str. 131 – 134)

 

Medovo-smetanové řezy (falešný medovník)

 

Těsto: 200 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, ½ lžičky jedlé sody, 1 vejce, po 1 lžičce mléka, medu a vaječného koňaku, 25 g změklého másla

Smícháme, vyválíme, na pečicím papíru upečeme při 180°C cca 10 minut a ihned rozkrájíme na 3 pruhy. Vychladlé potřeme krémem a zdobíme želém.

 

Krém: 1 smetana ke šlehání, 1 zakysaná smetana, 1 tvaroh, 60 g moučkového cukru, 3 lžíce vaječného koňaku, 1 ztužovač šlehačky

Vše vyšleháme do pěny.

 

Jahodové želé: jahodový kompot, 2 sáčky červeného želé, 300 ml vody

Kompot vyšleháme nebo rozmixujeme dohladka a svaříme s želé a vodou.

 

Moudrosti citátů:

 

·         Kdo rád kritizuje, nemá nouzi o nepřátele.  Josef Okál

·         Nemyslí vůbec, a tak se mu nemůže stát, že by myslel špatně. Antoine de Saint-Exupéry

·         Svědomí, to je ten tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá. Julian Tuwim

 

 

 

Koutek poezie

 

 

 

Včera v noci, když jsem spal

 

Antonio Machado, španělský básník (1875 – 1939)

 

Včera v noci, když jsem spal,

snil jsem -- požehnaný přelude! -

že z mého srdce vytryskl pramen.

Řekl jsem: Jakým tajemným vodovodem,

ó vodo, ke mně přicházíš,

vodo nového života, kterou jsem nikdy nepil?

 

Včera v noci, když jsem spal,

snil jsem -- požehnaný přelude! -

že jsem měl včelí úl

tady uvnitř mého srdce.

A zlaté včely dělaly bílé plásty

a sladký med z mých starých hříchů.

 

Včera v noci, když jsem spal,

snil jsem -- požehnaný přelude! -

že žhnoucí slunce svítilo uvnitř mého srdce.

Pálilo to, protože jsem cítil teplo jako z ohně,

a slunce, protože svítilo a vehnalo mi slzy do očí.

 

Včera v noci, když jsem spal,

snil jsem -- požehnaný přelude! -

že to byl Bůh, koho jsem měl uvnitř srdce.

 

Převzato z webu pardubických včelařů „Fascinovaný včelař“

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři,

redakční rada přeje Vám všem i Vašim rodinám požehnané a radostné Velikonoce a úspěšnou včelařskou sezónu.

 

 

 

 

Zpravodaj zlínských včelařů: vychází 2x ročně

Vydávání schváleno členskou schůzí.

Předáno do tisku: březen 2009


Redakční rada: Andrea Šimečková, Jaroslav Fianta, ing. Pavel Hurta, František Novák, Josef Okál, Jan Sousedík, Pavel Šimeček

Pro členy ZO ČSV Zlín bezplatné – hrazeno z členských příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla: 1. listopadu 2009

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář