Jdi na obsah Jdi na menu
 


První část

13. 4. 2010

Zpravodaj zlínských včelařů

 

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 30 - březen 2010

 

Kontaktní adresa: Podlesí V/ 5506, 760 05 Zlín; tel. 602 558 994

 

 

 

 

Textové pole: Úvod

 

 

 

Milé včelařky a včelaři,

 

v době, kdy vychází tento zpravodaj, začíná včelařské předjaří a v přírodě začíná nový život po zimním dlouhém období. Víme již podle prvních jarních proletů, jak nám včely přezimovaly, či jaké máme ztráty po zimě a nebo nikoliv. Známe již výsledek z odběru měli ohledně zdravotního stavu a netrpělivě čekáme na první pěkný den, kdy provedeme první jarní prohlídku a budeme moci spatřit, jak včely fyzicky přezimovaly a v jakém stavu je máme.

Příroda se probouzí a začíná nový aktivní život. Tak je tomu i v naší základní organizaci, kdy byl zvolen nový výbor na výroční členské schůzi dne 24. 1. 2010 a zde již byly provedeny změny na jednotlivých postech v základní organizaci.

Výbor se aktivně zapojil do řešení mnohých úkolů, které nás čekají v letošním roce. Začala příprava organizování 90. let trvání organizace zlínských včelařů. Připravujeme odborné přednášky přímo na farmách jednak v chovu včelích matek, tvorbě oddělků a pro mladé začínající včelaře připravujeme cyklus včelařův rok s praktickými ukázkami a teoretickou osvětou.

Máme zájem, aby náš zpravodaj byl zajímavý a přinesl vám informace z naší organizace a taktéž i odbornou osvětu pro další vaše včelaření.

Přeji Vám i sobě, abyste měli všichni zdravá a silná včelstva, která nám mohou přinést hodně kvalitní snůšky, radosti a duševní spokojenosti.

Ing. Jiří Kalenda, předseda

 

 

Textové pole: Z naší organizace

 

 

 

Výroční členská schůze

naší ZO ČSV Zlín se konala v neděli 24. 1. 2010 – již potřetí v restauraci U Barcuchů, ale tentokrát i s volbami.

Na úvod dosavadní předseda Pavel Šimeček podal zprávu o činnosti organizace nejen za uplynulý rok, ale za celé pětileté období tohoto výboru – a i za desetileté období svého působení na postu předsedy ZO.

Poděkoval jménem výboru i celé organizace členům výboru, kteří ze zdravotních či jiných důvodů ukončili své působení ve výboru, a předal jim děkovné listy a malou pozornost. Děkujeme ještě jednou i na tomto místě př. Rudolfu Maňákovi, Josefu Okálovi, Františku Trojnovi, Františku Novákovi, Jaroslavu Fiantovi a Hynku Maňáskovi za všechno, co pro naši organizaci udělali.

Poděkování dostal i př. Josef Košárek ze ZO Slušovice za výbornou dlouholetou spolupráci s naší ZO.

Členská základna zase po pěti letech volila funkcionáře do výboru ZO, do revizní komise a také důvěrníky. Přehled nových členů výboru a revizní komise i s aktuálními kontakty naleznete na další stránce.

 

Andrea Šimečková

Seznam členů výboru ZO ČSV – stav k 1. 2. 2010   

 

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

Mobil

E-mail

Ing.

Jiří Kalenda

 

předseda

Podlesí V/ 5506, 760 05 Zlín

 

 

602 558 994

 

kalenda.jiri.ijk@seznam.cz

Ing.

Pavel Hurta

 

místopředseda

Přílucká 177,

763 11 Želechovice

 

 

607 804 379

 

pavelhurta@seznam.cz

Ing.arch.

Radim Bosák

 

jednatel

Javorová 4519,

760 05 Zlín

 

575 758 155

 

725 611 103

 

radim.bosak@seznam.cz

př.

Jaroslav Haluza

 

pokladník

Březnice 332,

760 01 Zlín

 

577 991 709

 

737 153 162

 

 

př.

Jan Sousedík

ozdravný referent

Klabalská 4198,

760 01 Zlín

 

 

 

604 749 508

 

 

Ing.

Jaroslav Matoušek

referent

pro důvěrníky

Díly IV/ 884,

760 01 Zlín

 

577 438 893

 

737 761 282

 

matousekjar@email.cz

př.

František Vysloužil

 

fotograf

Provodov 125,

763 45 Březůvky

 

 

 

733 560 938

 

 

př.

Pavel Šimeček

 

kronikář

Boněcko I/ 279,

760 01 Zlín

 

577 212 041

 

737 172 520

 

př.

Jaroslav Hába

chovatelský referent

Lhotsko 89,

763 12 Vizovice

 

 

 

605 918 859

 

Ing.

Evžen Babík

ozdravný referent

Lůžkovice 172,

763 11 Zlín 11

 

577 901 217

 

603 973 663

 

bbrona@centrum.cz

Ing.

Jaromír Straka

 

člen výboru

Nerudova 144,

760 01 Zlín

(i fax)

577 435 143

 

603 732 446

 

stras@post.cz

př.

Petr Ponížil

 

člen výboru

Stará cesta 94,

763 14 Štípa

 

 

 

724 070 993

 

př.

František Dymák

 

člen výboru

Věžové domy 861,

760 01 Zlín

 

577 438 957

 

 

 

 

Seznam členů revizní komise ZO ČSV – stav k 1. 2. 2010   

 

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

Mobil

E-mail

Mgr.

Libuše Kapková

 

předsedkyně

Jílová 4577,

760 05 Zlín

 

 

 

732 147 347

 

 

př.

Zdeněk Barvík

 

člen komise

Nad Stráněmi 4676,

760 05 Zlín

 

 

725 611 270

 

př.

Anna Matoušková

 

členka komise

Díly IV/ 884,

760 01 Zlín

 

577 438 893

 

739 113 354

 

matousekjar@email.cz

 

Usnesení Výroční členské schůze ZO ČSV Zlín, konané dne 24. ledna 2010

(předložila návrhová komise: př. Bosák, př. Barvík, př. Hurta)

1. ZO ČSV Zlín uskuteční 11 výborových schůzí a 1 výroční členskou schůzi

2. 21. února uskutečníme odbornou včelařskou přednášku učitele včelařství Víta Marady

3. V měsíci červenci uskutečníme zájezd ke zkušenému včelaři

4. V r. 2010 se pokusíme obnovit činnost žákovského kroužku ve škole na Podhoří

5. Celoročně budeme pečovat o dobrý zdravotní stav našich včelstev jejich důsledným léčením

6. Připravíme jarní aktiv důvěrníků se členy výboru

7. Zúčastníme se okresní konference ČSV a minimálně 1 náš člen bude v příštím OV ČSV

8. V hojném počtu se zúčastníme 8. pouti včelařů na sv. Hostýn 23. května 2010

9. Ve spolupráci se zlínským krajem podpoříme nábor začínajících včelařů s finanční dotací

10. Na našich tradičních seancích rozšíříme odbornou výměnu názorů našich i hostujících členů

11. Budeme podporovat spolupráci naší organizace se členy ZO ČSV Bystřice p. Hostýnem, Holešov, Slušovice, Malenovice aj.

12. 2 x ročně budeme vydávat pro naše členy Zpravodaj zlínských včelařů

13. V únoru 2011 uskutečníme tradiční včelařský ples naší ZO

14. Výroční členská schůze schvaluje návrh úhrad pro nečleny za služby, které jim naše ZO poskytuje

15. Připravíme důstojný průběh oslav 90. výročí založení naší ZO Zlín

16. VČS schůze zvolila nový výbor, revizní komisi a důvěrníky a bere na vědomí zprávu revizní komise

Textové pole: Plány na další období

 

 

Rada a zároveň pozvánka – Tvorba oddělků na zralý matečník

Do čistého a desinfikovaného úlu vložíme souš s nastříkanou vodou, dva plodové plásty dobře osednuté včelami, jeden zásobní plást s pylem a přimeteme ještě včely asi ze dvou plodových plástů (pozor na matku). Matečník zasuneme na plod od středu plodových plástů. Zpravidla jej včely dobře přijmou a druhý den se vylíhne matka. Za 10 – 12 dní zkontrolujeme kladení matky. Dosavadní výsledky s využitím otevřených matečníků se ukazují jako velmi vhodné pro širší uplatnění ve včelařské praxi. Chovatelská práce je jednodušší a dostupná pro každého včelaře.

Uvedenou metodu chovu oddělků na zralé a otevřené matečníky předvedu včelařům na své včelařské farmě dne 15. května 2010.

 Chovatelský referent Jaroslav Hába, Lhotsko 89, 763 12 Vizovice

   tel: 605 918 859, vcelarstvihaba@seznam.cz, www.vcelarstvihaba.cz

 

8. celonárodní včelařská pouť na svatém Hostýně

Včelaři ze ZO Lidečko, ZO Bystřice pod Hostýnem a ZO Valašské Meziříčí organizují již po osmé celonárodní pouť pod záštitou předsedy ÚV ČSV Mgr. Sojky. Program poutě:

Sobota 22. května 2010

12.00 h Zahájení poutě v Jurkovičově sále – předseda Mgr.Luděk Sojka
Zahájení prvního semináře – předseda organizačního výboru Jan Bajza
Zahájení kurzu medového pečiva – předseda organizačního výboru Jan Bajza

Seminář – téma: Ekonomická a kontrolní činnost občanských sdružení  působících v chovu včel

12.00 h Jan Bajza; 13.30 h Mgr. Luděk Sojka; 16.00 h Ing. František Texl; 18.30 h Jan Bajza – závěr

19.30 h Mše svatá za pořadatele a organizační výbor

Neděle 23. května 2010

 8.00 h Otevření infocentra a zahájení stánkového prodeje

 8.15 h Koncert Dechové hudby Lidečanky

 9.00 h Přivítání hostů v informačním středisku

10.00 h Řazení slavnostního průvodu u sochy sv. Ambrože

10.15 h Slavnostní mše svatá za živé a zemřelé včelaře, celebrovaná arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

12.00 h Vystoupení dechové hudby Lidečanky

Slavnostní oběd v místních restauracích

Pokračování semináře v Jurkovičovém sále:

13.00 h Ing. František Texl; 14.00 h Petr Vydra; 17.00 h Jan Bajza – závěr

www.okresvsetin.vcelari.eu

 

Včelařský zájezd

V letošním roce vám opět naše základní organizace nabízí nevšedně prožitou sobotu na našem tradičním včelařském zájezdu. A kam že se letos vydáme? Pojedeme k příteli Kopečkovi do Chlebovic. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, že zde již před několika lety byli, jenže letos nám návštěva Chlebovic, včetně přednášky, prohlídky včelí farmy s odborným výkladem, nákupu včelařských potřeb za výhodné ceny a oběda ve fojtství zabere zhruba dopoledne a v odpoledních hodinách se vydáme do nádherného včelařského areálu v Krásném, kde bude včelařské odpoledne s bohatým programem.

 Takže program je slibný, cena zájezdu opět lidová (300 Kč včetně dobrého oběda) a teď jenom přihlásit se u př. Šimečka a zatrhnout si v kalendáři datum 24. července, kdy v 7.00 hod vyjíždíme z tradičního místa od fakulty VUT („Baťák“).

 A nezapomeňte, že naše zájezdy bývají v posledních letech „vyprodané“ již v závěru června, takže pokud chcete jet, přihlaste se co nejdříve, abyste se neocitli jen „pod čarou“ mezi náhradníky.

Můj mobil je 737 172 520, ale na něm se lze pouze domluvit, kde se setkáme, protože přihlášky registruji jen se současným zaplacením zájezdu. Na zájezd spolu s Vámi se těší

Pavel Šimeček

 

Oslava 90. výročí založení ZO ČSV Zlín

Jak všichni jistě víte, naše organizace byla založena v roce 1920 a letos tedy bude slavit devadesáté výročí.

Toto výročí oslavíme v neděli 12. září od 10.00 hodin v areálu ZOO Lešná. Bližší informace včas objevíte na našich internetových včelařských stránkách www.vcelari.estranky.cz – a vzhledem ke „kulatosti“ výročí a významu naší organizace určitě i v místních novinách, rozhlase atd. J Takže přijďte slavit s námi!

Andrea Šimečková 

Textové pole: Kde jste mohli být

 

 

 

Jaký byl ples?

Letošní ples byl presentován jako 10. jubilejní – i když to možná není tak docela pravda – na únorové seanci přítel Šimeček vzpomínal na plesy nebo večírky, které se pořádaly ještě na bývalém Závodním klubu. Možná, že byl desátý, pořádaný v Kongresovém sále IH Moskva – kdo to víte, napište třeba do diskuse na naše včelařské internetové stránky.

Ale ať už je to s tím pořadím jakkoliv, důležité je, aby se lidé setkali, pobavili se a zatančili si a strávili příjemný večer.

Doufám, že se to i letos podařilo. Jinak by asi o půlnoci nebyl stále ještě plný sál i parket.

Navzdory tomu, že kolem 13. února bylo různých plesů hodně, byl ten náš včelařský navštívený opět pěkně. Jsme rádi, že máme patrně stálý okruh příznivců, kteří nám zachovávají věrnost.

I pořadatelé letos neměli už tak napjaté nervy jako loni – přece jen nějaká zkušenost už tu byla. A pokud jde o finanční výsledek, můžeme být také spokojeni. Po zaplacení všech nákladů, které dohromady činily necelých 23 000 Kč, nám do pokladny organizace přibude něco přes 15 000 Kč. Velkou zásluhu na tom má kolektiv, který opět připravil krásnou tombolu, do níž mnozí z vás přispěli svými dárky. Mnohokrát vám za ně děkujeme.

Na závěr použiji slova poslední sloky básničky, která vítala návštěvníky plesu:

A nakonec děkujeme všem, kteří jste přišli

a všechny Vás rovnou zveme i na náš ples příští.

Za pořadatele Anna Matoušková

 

Textové pole: Okénko důvěrníků

 

 

 

Poslední charakteristika činnosti včelařského důvěrníka byla projednána a schválena ve výboru ZO již před osmi lety (3. 4. 2002). Nepředpokládám sice, že by si vyžadovala nějakých podstatných změn, přesto předkládám tento poněkud aktualizovaný návrh k diskuzi na stránkách Zpravodaje. Po připomínkách by pak byla projednána konečná verze např. na červnové schůzi výboru ZO.

Jaroslav Matoušek, referent pro práci s důvěrníky

 

 

Návrh charakteristiky činnosti včelařského důvěrníka

 

1. Jeho poslání a význam

Včelařský důvěrník je nepostradatelnou osobností v organizačním systému základní organizace, která

- zprostředkovává styk výboru ZO se členy této organizace

- informuje členy svého obvodu o konkrétních úkolech v daném období a napomáhá jejich plnění 

- zprostředkovává informační vazbu mezi členstvem a výborem

- vede členy svého obvodu k aktivní práci pro organizaci a předává požadavky a připomínky výboru ZO

 

 1. Zúčastňuje se setkání důvěrníků s výborem ZO, případně operativních schůzek, které výbor svolává v případě potřeby

 

 1. Získává členy pro účast na pořádaných akcích např.

- přednáškách,včelařských seancích, zájezdech

- kulturních akcích a včelařských plesech

- výročních členských schůzích

 

 1. Pomáhá zajišťovat ozdravná opatření a léčení včelstev tím, že

- pro své členy objednává a rozděluje léčiva

- informuje členy svého obvodu o termínech a metodice léčení

- případně kontroluje průběh léčení

 

 1. Pečuje o členskou základnu zvláště tím, že

- předává zájemcům o členství v organizaci přihlášky a seznamuje je se způsobem jejich přijetí do organizace

- udržuje přehled o členech svého obvodu a oznamuje všechny změny důležité pro evidenci členů

- věnuje pozornost i neorganizovaným včelařům ve svém obvodu

 

 1. Soustřeďuje žádosti o dotace a statistická hlášení o počtu a stavu včelstev vždy k 1. 9. každého roku

- a podle výplatní listiny dodané pokladníkem vyplácí dotace

- soustřeďuje vzorky měli pro každoroční vyšetřování a předává je ozdravnému referentovi

 

 1. Práva a kompetence

- má právo vstupu na včelařské stanoviště v zájmu získání dokonalejšího přehledu o způsobu včelaření

- má právo vyžadovat a kontrolovat dodržování ustanovení veterinárního zákona týkajících se chovu včel a informovat výbor ZO v případě jejich porušení

- má právo navrhovat včelaře svého obvodu na ocenění za jejich obětavou práci

 

 

 

Textové pole: Zprávy ozdravného referenta

 

 

 

Přednáška zkušeného praktika v potírání včelích nemocí

 

21. 2. 2010 se učitel včelařství Vít Marada podělil o své zkušenosti se zlínskými včelaři v tradičních prostorách klášterní budovy Regina. Včelaří od svého mládí 25 let v  Hovoranech na jižní Moravě se 100 včelstvy v nízkonástavkových úlech. Nástavek je na 9 rámků míry 42/16, používá mateří mřížku, odvčeluje výkluzy a vyfoukáním, v domácí medárně má výkonný odvíčkovací stroj. Rozchovává matky Sklenar, kočuje, specializuje se na tvorbu smetenců.

Jako okresní zdravotní referent cílevědomým a trpělivým přístupem očistil okres Hodonín od moru včelího plodu (MVP). Pomocí nově vyvinuté metodiky z výzkumného ústavu v Dole, kdy se MVP zjišťoval rozborem zimní měli, bylo za 3 roky zameteno.

 

Dovolil jsem si rozdělit jejich postup do 3 etap:

 1. pomocí plošné diagnostiky nalezli stará semeniště nákazy a během 2 let je zlikvidovali; největší problémy působilo falšování vzorků včelaři, a proto postupovali nekompromisně a vzorky měli odebírali komisionelně,
 2. v druhém kroku vychytávali mouchy, kdy si mimo jiné včelaři nechali doma pár rámků, byly to drahé rámky!
 3. v letošním roce řeší začátečníky, kteří hodně rozšiřovali své provozy a výhodně si pořídili staré úly, opět to byla drahá investice.

 

Co zajímalo zlínské včelaře nejvíce? Byla to prevence, která je účinná při nízkém stupni napadení (zdroj nákazy mimo vlastní včelnici). Doporučuje se 50% obměna díla v roce – zaplodované plásty do medníku a po vytočení vyvařit. Přítel Marada skladuje přes zimu pouze panenské souše.

Druhou zásadou je desinfekce úlů a včelařských pomůcek. V lednu jsem navštívil vinný sklípek dlouholetého včelaře a u vínka se podělil o zkušenost. V jeho vesnici spálili včelstva 6 kolegům a on jediný měl zdravé včely. Proč? Viděl jsi v průjezdu stoh tachovských nástavků? Ty všechny jsem přes zimu důkladně ožehl let-lampou. To dělám každý rok a mám včely.

 

Poučme se. K desinfekci kromě plamene je možno použít roztok 0,5 kg hydroxidu, 1 litr Sava a 10 litrů vody. Účinkuje i za běžných teplot. Nově se v ČR zavádí metoda máčení v horké parafínové lázni. Dosahuje se teplota 160 – 200 °C, která spolehlivě ničí velmi odolné spory MVP. Parafinování přivezl strakonický včelař, přítel Přeslička z jižní Afriky a je určeno pro celodřevěné jednostěnné nástavkové úly. Tuto metodu budu zkoušet na jaře na své včelnici. Zájemci, ozvěte se na telefon 577901217.

 

Poté nás přítel Marada seznámil se svými velmi aktuálními zkušenostmi z léčení varroázy. Letošní rok bude zlomový, neboť kleštík včelí si vytváří rezistenci na Gabon (acrinathrin i fluvalinat), tyto látky obsahuje i přípravek MP-10 (fluvalinát), používaný na fumigaci a jarní nátěr plodu.

Vysokou účinnost si zachoval Variol (amitraz) používaný na fumigaci a aerosol.

Výše uvedené se jednoznačně potvrdilo i u přítele Marady v křížových pokusech, které dělá pro VÚ Dol. A protože sleduje spady a je zapojený ve Varroa Monitoring Systému, loni na nejvíce napadených stanovištích provedl 2 zásadní opatření:

 1. po Gabonu nasadil Formidol,
 2. zaklíckoval matky a přeléčil amitrazem.

Zaklíckování matek je jednoduché u značených matek a při jednoprostorovém plodišti.

 

Pro vícenástavkové technologie je příznivější použití Formidolu (85% kyselina mravenčí). A protože praktická léčebná aplikace je málo známa, dovoluji se podělit o zkušenosti ing. Dvorského z Mladé Boleslavi, který se léčením kyselinou mravenčí dlouhodobě zabývá a zájemce nezištně informuje v internetových diskuzích. Následující materiál pochází z Fascinovaného včelaře 22. 2. 2008:

Pod vlivem výše uvedených faktů, doporučuje výbor ZO ČSV Mladá Boleslav následující postup boje proti roztoči Varroa destruktor v letošním roce:

1) V období od prvního proletu (u nás tedy od cca 15. 3. do 1. 4.) ošetřit všechna včelstva v síle min. 2 velkých nástavků 1 dávkou 65% kyseliny mravenčí v odpařovačích Nassenheider nebo MiteGone podle metodiky. Odpařovače umístit těsně vedle plodu nebo nad něj doprostřed nástavku. Dávka by měla činit 200 ml u Nassenheiderů a 220 – 360 ml u MG.

Ti, kteří zimují početně slabší včelstva, mohou použít formidol umístěný nad plod tak, aby bylo všech 5 otvorů směrem nahoru. Nad formidolem musí být cca 1 cm volného prostoru (strůpek). U takovýchto včelstev lze také použít výše uvedené odpařovače na zadní plást v množství cca 200 ml kyseliny. Tímto opatřením se dosáhne toho, že přeživší samičky V.d. budou zahubeny nebo bude oslabena jejich reprodukční schopnost. Zahubí se nebo vážně poškodí samečci V.d.. Důležité též je, že KM také dezinfikuje plásty a hubí původce nosematózy, která bude propukat u oslabených včelstev.

2) Je třeba pomalu se zotavující populaci V.d. znovu výrazně oslabit. Toho dosáhneme tím, že roztoče zdecimujeme v době, kdy je období jeho pobytu na živých včelách delší. Je to v době, kdy je plod omezen snůškou.

Např. po vytočení řepkového medu lze použít formidol umístěný nad plod nebo i odpařovače. U nás bude v mnoha případech příhodná doba při vytáčení akátu. V případě denního spadu nad 3 samičky (v květnu, červnu) je třeba ihned vložit odpařovače. V každém případě je nutné toto ošetření provést do letního slunovratu.

5) Zvýšenou pozornost věnujte včelstvům, která jsou hodně napadána slídilkami, vosami a jinými predátory. Taková včelstva rušte, jsou nemocná nebo náchylná na nemoci i parazity jakým je V.d.

6) Obnovujte stav včelstev smetenci a oddělky. Počítejte s pravidelným obnovením min. 10% včelstev. V nových oddělcích je výskyt o 30-40% nižší než u starších včelstvech.

7) Nepoužívejte zásobní plásty z uhynulých včelstev, vyvařte je. Úly po uhynulých včelstvech vždy dezinfikujte.

8) Chovejte pouze vitální včelstva, která jsou méně plodná, avšak dokáží dosáhnout stejné síly jako ta hodně plodná. Jejich včely jsou dlouhověké, ty více vzdorují virům. Reprodukční období roztoče se také u těchto včelstev snižuje.

9) Dbejte, aby včelstva měla dobrý obranný pud. Ve včelstvu vše začíná na česně!

 

Bezpečnostní opatření při práci s KM (kyselinou mravenčí):

1) Pracujte v gumových rukavicích a s brýlemi!!!

2) Při plnění odpařovačů mějte KM pod úrovní obličeje. KM je těžší než vzduch.

3) Při ředění 85% KM na 65% postupujte tak, že do 1 litru vody nalijte opatrně 3 litrů KM. NIKDY NE OPAČNĚ!!! (Vždy kyselinu do vody).

Kdo chce ředit přesně z 85% koncentrace KM na 65% koncentraci, tak do 368 ml vody vlijte 1 litr kyseliny. Nebo do 1103 ml vody 3 litry kyseliny.

4) Mějte při ruce v lahvi čistou vodu a postříkání těla KM ihned opláchněte vodou!!!

5) Odpařovače Nassenheider seženete ve včelařské prodejně, anebo info u členů výboru ZO.

6) S kyselinou manipulujte a odpařovače plňte přímo na stanovišti včelstev pod širým nebem, ne doma. Jednak je zajištěno větrání a jednak rozlití kyseliny na trávu je mnohem menší problém než totéž v kuchyni. Pracujte ve kbelíku pod úrovní pasu.

Další aktuální informace v letošním roce 2010 sledujte na našich internetových stránkách www.vcelari.estranky.cz.

Ing. Evžen Babík, Jan Sousedík – zdravotní referent


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář