Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtvrtá část

3. 2. 2008

OV ČSV a spřátelené organizace

 

 

Informace z OV ČSV Zlín

 

1.        Opět došlo ke změně na KVS a MVDr. Stiksa již na inspektorátu nepůsobí. V případě nutnosti kontaktujte:

MVDr. Pavel Galas, epizootolog

KVS, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín 1

telefon 577 653 510, E-mail: insp.zlin.kvsz@svscr.cz  

nebo případně:

MVDr. Petr Jínek, vedoucí odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, Lazy V/ 654, 760 01 Zlín 1

telefon 577 009 632, E-mail: kvsz@svscr.cz  

2.        Dále došlo ke zrušení pevné linky u jednatelky, nyní ji seženete na 603 105 440 (spíše až ve večerních hodinách).

3.        Vláda ve středu 7. 11. 2007 na svém zasedání schválila podmínky dotací pro včelaře na období 2008 – 2010. Ministerstvo zemědělství si je vědomo problematické situace ve včelařství, a proto předložilo návrh pokračování stávajících dotací včelařům. Navazující program je zaměřen na několik hlavních oblastí a problémů, které přináší klesající množství včelstev. Nově navržená úprava má za cíl přiblížit dotace i drobným včelařům. Včelařství je pro zemědělský sektor zcela zásadní, a proto ministerstvo zemědělství navazuje na dosavadní dotace, jež rozšířilo o několik dalších podpor. Celkový objem dotací je zhruba 171 milionů korun, z čehož je 50 procent ze zdrojů Evropské unie a zbývající prostředky jsou z rozpočtu České republiky. (Snad se tedy již brzy dozvíme podrobnosti, o nichž budete informováni prostřednictvím časopisu Včelařství a výborem vaší ZO.)

4.        Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 1. 11. 2007 rozhodnutí reg. č. 942/2007-7240Sý, v němž v rámci dotačního programu 1. D. – Podpora včelařství přiznalo pro rok 2007 sazbu dotace 153 Kč na včelstvo.

 

za OV ČSV Zlín připravila jednatelka Mgr. Jana Hrabíková

  Co se doposud událo v okresním výboru ČSV v roce 2007?

 

Po uskutečnění stěžejní akce letošního programu – IV. včelařské akademie ve Fryštáku – měli členové okresního výboru relativně klidnější dvouměsíční období – takříkajíc na zotavenou po značném náporu, jakým vždy akademie je. Ještě v průběhu prázdnin se jak v časopise „Včelařství“, tak i při různých setkáních s vedoucími pracovníky našeho svazu objevovaly velmi kladné ohlasy na akademii. Když např. předseda ČSV Sojka otevíral v Ostrožské Nové Vsi naučnou včelařskou stezku, neopomněl ve své zdravici ani fryštáckou akademii, kterou považuje za jednu z nejlepších akcí v České republice.

                Opět letos velmi úspěšně pokračovala spolupráce se Zlínským krajem, když desetitisícovou dotaci pro vybavení nových včelařů základním včelařským zařízením dostalo v našem okrese 16 včelařů. Je reálný předpoklad, že tato spolupráce bude úspěšně pokračovat i v roce 2008.

                Určitou formou ocenění práce vedoucích funkcionářů základních organizací byl pak odborný včelařský zájezd, uskutečněný v sobotu 22. září 2007. Navštívili jsme nově postavený Mendelův včelín na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Velmi zajímavou přednášku o zabránění rojení nám zde přednesl odborný asistent PhDr. Antonín Přidal. Odpoledne jsme pak navštívili včelařský skanzen v Rosicích, kde jsme byli hosty př. Ing. Janouška. Při zpáteční cestě byla naplánována zastávka ve vinném sklípku na Velehradě.

                V současné době je nejvíce pracovně vytíženou členkou OV jednatelka př. Mgr. Hrabíková, která zpracovává žádosti o dotace a včelařskou statistiku za rok 2007. Její náročnou práci jí alespoň trochu usnadníte dodržováním termínů různých hlášení a žádostí.

                A co nás trápí? Jistě je to situace s šířením moru včelího plodu už i v našem okrese. Je třeba důsledně dodržovat nařízení vydaná krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj. Nezbytně k tomu patří i dodržování vysoké hygieny na všech včelařských provozech, což by mělo být samozřejmostí každého včelaře…

 

                               Ing. Jan Švancer, předseda OV ČSV Zlín

 

Zájezd „funkcionářů“ okresu Zlín

 

Dne 22. září 2007 uspořádal OV ČSV Zlín pro funkcionáře základních organizací zájezd k př. PhDr. Antonínu Přidalovi do Brna. Zde jsme si na Vysoké škole zemědělské, kde př. Přidal učí, vyslechli odbornou včelařskou přednášku, doplněnou promítáním diapozitivů o šlechtitelské práci, a poté jsme se odebrali na jeho školní včelín, kde se zabývá šlechtěním a rozchodem kvalitních včelích matiček. Cestou z Brna jsme se ještě zastavili na Kývalce u př. Ing. Janouška, kde jsme si prohlédli včelařské muzeum a pobesedovali s př. Janouškem o včelařské problematice. Pověstnou třešinkou na dortu tohoto zdařilého výletu byla návštěva vinného sklípku u Velehradu, kde jsme tuto akci při dobrém jídle a ještě lepším vínku zakončili. Za tento výlet i jeho organizaci patří OV ČSV náš velký dík.

Pavel Šimeček

 

Okresní aktiv včelařů ve Fryštáku  9. 9. 2007

Okresní výbor Zlín pořádal pravidelnou schůzku pro předsedy, jednatele a zdravotní referenty základních organizací.

Program:

  1. aktuální činnost okresního výboru
  2. rozdělení léčiva
  3. seznámení se zdravotní situací
  4. diskuze

Nejvíce prostoru bylo věnováno zdravotní situaci ve Zlínském kraji, se kterou nás seznámil MVDr. Jínek z Krajské veterinární správy.

Mírná zima a dlouhé plodování svědčilo varroáze. Při vysokých spadech roztočů bylo doporučeno i po Gabonu třikrát fumigovat.

Letos je ve Zlínském kraji evidováno 22 ohnisek moru včelího plodu a dalších 6 čeká na potvrzení. Jedná se o ohniska Loukov, Chvalčov, Podhradí u Luhačovic a ochranné pásmo zasahuje i zlínské včelaře z ohnisek ve Slušovicích a na Březové.

Nová legislativa razantněji postupuje proti této nákaze a urychluje její potlačení. Včelař sám odpovídá za likvidaci celého stanoviště a kvalitní asanaci, veterinární správa rozhoduje a kontroluje, ministerstvo zemědělství platí veškeré náhrady.

Mor včelího plodu je komplikovaná nákaza. Vegetativní forma, která se rozvine v žaludku včelí larvy, je léčitelná antibiotiky. Ale spory, které vznikají po uhynutí larvy v ohromném množství – miliardy, jsou vysoce odolné.

V literatuře je uváděna schopnost přežití spór:

Med (20°C) ……………………                   přes rok

Slunce (UV paprsky) …………                   4 – 6 týdnů

Mráz ………………………….                     nepůsobí

Zahrabání v zemi ……………                     přes 60 let

Dále se uvádí možnost dezinfekce:

Suché teplo …………                230°C …………              20 minut

Voda …………………               120°C …………              30 minut

Med …………………                120°C …………              30 minut

Vosk …………………                110°C …………              30 minut

Louh sodný 8 % ……                 37°C …………              30 minut

Louh 5% + Savo 10%                  20°C …………                5 minut

Typické cesty k rozšíření nemoci:

-          loupež silných včelstev ve slabých (nejčastější cesta)

-          nákup včelstev a oddělků, úlů a plástů

-          krmení cizím medem

-          „veřejné“ napáječky

Silným faktorem pro propuknutí nákazy je nevhodné stanoviště (zastíněné u lesa, poblíž vodních ploch a mokřadů, česna úlů celodenně ve stínu, …) a stresy vyvolané nemocemi, nedostatkem kvalitních zásob a nevhodným ošetřováním.

 

Doporučení pro letošní rok nejen v ochranných pásmech nákazy:

-          obnova díla z 50 % a více, nezkrmovat vlastní med ani pyl

-          všechny prázdné plásty i plásty se zásobami vytavit

-          podporovat čistící pud, kvalitní matky

-          nenechat včelstva hladovět (stres, slídění)

-          přirozený chov včelstev (minimum zásahů, dostatečný prostor pro včelstvo a zásoby, stanoviště, snůška, …)

-          desinfekce

Cílem je zničení nebo naředění spór moru včelího plodu.

V závěrečné části byla vyslovena pochvala náměstku hejtmana zlínského kraje panu Jurčíkovi za přístup ke včelařům, který je nejlepší z celé republiky (patron včelařské akademie ve Fryštáku, dotace začínajícím včelařům, naučná stezka Ostrožská Nová Ves, …).

Zdravá včelstva a světlé myšlenky.

                                Evžen Babík

 

Rozvíjí se úspěšná spolupráce mezi včelaři a zahrádkáři

 

Je to velmi úspěšný a prospěšný počin, neboť včely a ovocné stromy, pěstování zeleniny a bylin spolu velmi souvisí.

Tak například kroměřížští včelaři uskutečnili společnou oblastní výstavu ovoce a zeleniny a květin se zajímavou expozicí včelařů nazvanou „Den plný medu“. Výstava i včelařská expozice byla realizována v areálu květné zahrady v jejím velkém skleníku. Dny zahrádkářských výpěstků i dny medu byly prezentovány také zajímavou přednáškou pro návštěvníky expozice s názvem „Med a včelí produkty pro lidské zdraví“. Zajímavý námět pod titulem – ze zahrad a úlů – byl korunován velkým zájmem zahrádkářů, včelařů, ale i ostatní veřejností. Tato úspěšná a i pro včelaře příkladná akce se uskutečnila 22. a 23. září 2007.

Druhá neméně úspěšná akce byla připravena včelaři a zahrádkáři v Brumově-Bylnici, kde včelaři spolu se zahrádkáři připravili v kulturním domě výstavu stejně zajímavou jak pro členy ZO ČSV a pro zahrádkáře, tak i pro veřejnost s přednáškou o včelích produktech spojenou s prodejní výstavkou. Obě přednášky přednesl místopředseda OV ČSV Zlín Josef Okál. Těmito akcemi se názorně propaguje význam a důležitost včel pro přírodu i pro vlastní spotřebitele včelích produktů, ovoce a zeleniny. Je to moderní trend, který by se měl realizovat ve všech základních organizacích včelařů a zahrádkářů i ve Zlínském okrese a kraji.

Josef Okál

 

Včelaři ve Štítné nad Vláří umí!

 

Vynalézavost a obětavost, to jsou vzácné vlastnosti včelařů ze Štítné nad Vláří. 14. října zorganizovali příkladnou akci – košt medů, košt slivovice, medoviny, perníků, prodej včelích produktů a včelařských potřeb. Ve spolupráci se zahrádkáři připravili i výstavu ovoce a zeleniny. To všechno bylo provázeno pěkným kulturním programem v sále kulturního domu – vystoupení dětí z mateřské školy, dívčí muzicírování a přednáška o vlivu včelích produktů na naše zdraví. Tak bohatý program připravili organizátoři pro včelaře, zahrádkáře a pro širokou veřejnost. Na tak vzorně připravené akci chyběla snad jen paní starostka.

                O této zajímavé akci se zmiňuji proto, že včelaři z celého zlínského okresu by se měli takovou spoluprací a propagací včelařství inspirovat. Dík tedy patří včelařům ze Štítné!

Josef Okál

 

Slušovičtí včelaři slavili

 

V den státního svátku, 28. září 2007, měla ZO ČSV Slušovice velkou oslavu. Včelaři ze Slušovic a okolí (do slušovické organizace patří ještě Ostrata, Hrobice, Březová, Všemina, Deštná, Neubuz, Raková, Lípa, Klečůvka a Veselá) si připomínali vznik své organizace před 80 lety. Oslava se konala ve slavnostně vyzdobené Základní škole Slušovice za účasti mnoha hostů včetně politické reprezentace (paní senátorka Alena Gajdůšková, starostové některých zúčastněných obcí a jiní). Bylo co poslouchat (dechovku, kulturní program i proslovy hostů), na co se dívat (výstavka historických včelařských potřeb, staré kroniky i historie ZO na panelech slovem i obrazem – a mnoho dalšího), o čem mluvit (samozřejmě, že hlavně o včeličkách!) a pochopitelně – jak ke správné oslavě patří – také co jíst a pít (o tom se snad nebudu příliš rozepisovat, ale kdo přišel, nelitoval).

Hlavními „tahouny“ akce (stejně jako celé ZO ČSV) byli samozřejmě nám všem dobře známí manželé Košárkovi z Hrobic, podporováni mnoha šikovnými spolupracovníky. Chválíme a děkujeme za hezkou a vydařenou oslavu!

Andrea Šimečková

Medová snůška na Lhotsku

 

Jarní rozvoj včelstev byl vcelku rychlý. Včelstva linie Vigor šla rychle do sil. Už koncem dubna byla zaznamenána snůška z ovocných stromů a pampelišky. Začátkem května u některých včelstev začínala rojová nálada. Rojová aktivita včelstev se zvládla na odchov nových včelstev. Začátkem června proběhlo medobraní. Květnového medu bylo v tomto roce mírně pod průměr, jelikož už v květnu začala velká vedra. V půlce června na některých stanovištích začala lesní snůška. Snůška byla slabá, neboť byla ovlivněna velkými teplotami. Celkové hodnocení letošního medného výnosu proti jiným rokům bylo mírně podprůměrné.

Jaroslav Hába

 

Nápady, postřehy, zajímavosti, ohlasy…

Včelaři chtějí mít svůj prapor a slavnostní kroje

 

Zlín/ Po vlastním stavovském praporu a krojích touží zlínští včelaři. Už mají rozpracované první grafické návrhy. „Inspirovali jsme se od kolegů z Polska a Slovinska,“ prozradil místopředseda Českého svazu včelařů Zlín Josef Okál. „Plán nyní začínáme realizovat. Chtěli bychom se totiž důstojně prezentovat na slavnostních včelařských akcích,“ vysvětlil. Výroba praporu a slavnostních úborů nebude lacinou záležitostí. „O dotaci chceme požádat magistrát, ale nevím, jak k nám budou vstřícní. Jen vlajka vyjde na dvacet až pětadvacet tisíc,“ obává se Okál. Krojů si chtějí chovatelé medonosného hmyzu opatřit zhruba třináct. Jeden by měl mít vlajkonoš a zbytek skupina, která jej bude vždy doprovázet.

                Jedním z hlavních motivů na praporu má být znak Zlína. Zobrazen na něm bude i patron včelařů, svatý Ambrož. „Co se barev týče, bude žlutozlatý se zeleným lemem. Chceme, aby obsahoval i symbol modrého šněrování. Bude to známka toho, že včelaře bude stále svazovat Evropská unie,“ vysvětlil Okál s tím, že tento týden dají zlínští včelaři návrhům konečnou podobu a pak začnou shánět sponzory. Nevylučují ani uspořádání sbírky. (kač)

                                                                                                                             Josef Okál, František Novák

                                                                                              Uveřejněno 15. 8. 2007 v novinách Zlínsko 

 

Včelařská naučná stezka

Nejen v Rakousku mají naučnou stezku, ale i u nás z Uherského Ostrohu do Ostrožské Nové Vsi byla vybudována zajímavá poučná panelová propagace o včelách a včelích produktech. Po cyklostezce je dvanáct zastavení, kde se turisté na pěkně instalovaných panelech dočtou řadu zajímavostí o životě včel, o jejich poslání a významu v přírodě i o zajímavých včelích produktech. Ostrožský mikroregion zaplatil naučnou stezku z vlastních zdrojů a ze sponzorských darů. Odbornou náplň připravili tamější včelaři. Slavnostního otevření naučné stezky se zúčastnil i předseda ÚV ČSV př. Mgr. Sojka. Na Ostrožsku má v budoucnu vzniknout i netradiční včelařské muzeum.

Jak by to bylo pro včelařství prospěšné, kdyby např. ze Zlína do zoologické zahrady Zlín Lešná vznikla naučná včelařská stezka prezentující na poutavých panelech s odpočinkovými lavičkami život a význam včel se zajímavými upoutávkami o životě ptáků a savců, které nabízí z celosvětové fauny naše ZOO Zlín.

Až pojedete na výlet na Uherskohradišťsko, nezapomeňte včelařskou cyklostezku navštívit!

                                                                                                                                                             Josef Okál

 

Včelí schopnosti

 

Australští vědci prokázali, že mozek včel je proti lidskému dvacettisíckrát menší, ale přesto dokáže zajímavé věci. Včely mají dokonale vypěstovánu schopnost rozeznávat květy, což pro svůj život potřebují. Na jeden kilogram medu by potřebovala jediná včela obletět 80 až 160 tisíc květů. Květy obletí v okruhu jednoho až dvou kilometrů. Kdyby tuto práci měla vykonávat sama, nalétala by tolik kilometrů, kolik odpovídá cestě čtyřikrát kolem naší planety. 

 

 

Včelařský fejeton

- aneb kam směřuje cesta našeho medu s ohledem na vývoj cenové politiky v zemědělství?

 

Na tuto otázku bude gradovat řada názorů našich včelařů. Nízká celosvětová úroda obilí a tím zvýšený nátlak na vyšší výnosy zemědělských kultur s cílem jejich přeměny na biopotraviny a biopřeměny na pohonné hmoty směřují jednoznačně k nárůstu cen. U potravin se hovoří o zvýšení cen až o jednu čtvrtinu. Jak bylo zmíněno, obchodní řetězce budou mít snahu udržet nižší cenu, což se však zřejmě promítne do nižší kvality zboží, jak o tom hovoří naši přední politici. Jak se tento trend promítne do medové politiky?

Dle předběžných informací byla letošní sklizeň medu o polovinu nižší než v roce minulém. S ohledem na potřebu medu v naší republice je nasnadě, že dovoz medu ze zahraničí vysoce překročí vývoz našeho medu. U nás je spotřeba cca 6000 tun. Znamená to tedy, že se zvýší dovoz medu jednak ze států EU, ale zejména medů z Číny, Argentiny, Mexika, Španělska a ostatních destinací. Dle platných směrnic musí být každá sklenice s medem označena zemí původu, např.: Med ze států EU, Argentiny, Španělska atd. Na etiketě to bývá tak malým písmem, že je to mnohdy těžko čitelné. U dovážených medů však zůstává problém v jejich kvalitě. Kladu si tedy otázku a kladu ji i vám včelařům. Když nastane v příštím období zdražení dopravy, plynu, elektřiny a potravin, jak se tato otázka promítne do ceny našeho kvalitního medu (biomedu) od našich včelařů? Jaký med budou možná nabízet obchodní řetězce? Vznikne zde opět nebezpečí, že velkozpracovatelé a dovozci budou s ohledem na cenu nakupovat a dovážet levné medy s obsahem náhražek, popřípadě antibiotik?

Jistěže kolem mého názoru vznikne u včelařů řada připomínek, mnozí se mnou budou souhlasit, ale ti minule konzervativní budou ustrašeně med prodávat jako dosud pod reálnou cenu. Je to bohužel v podbízení se. Jejich problém ke škodě ostatních řeší včelaři v celé republice – zatím málo úspěšně. Potěšit nás může pouze to, že zemědělci s ohledem na trend zvýšené poptávky po produktech pro výrobu pohonných hmot, tzv. biopaliv, budou v nerovnováze k přírodě set více řepky, slunečnice i obilí a jiných plodin sloužících pro daný účel.

Velký úhyn a oslabení včelstev v letošním roce způsobí nedostatečné opylení ovocných stromů a zemědělských kultur, tím i nižší úrodu a následně značné zvyšování cen ovoce a potravin (včetně medu!).

K diskusi na toto téma o k ostatním článkům zlínského zpravodaje budeme mít prostor na první lednové seanci v roce 2008. Na vaše odvážné názory se již těším.

                                                                                                                                                            Josef Okál

Recept na úplnou medovinu ze všech včelích produktů

 

Z literatury jsme pro naše laskavé čtenáře vybrali recept na hřejivý nápoj výtečný pro konzumaci za dlouhých zimních večerů. 

Medovina byla odjakživa považována za zdraví upevňující nápoj. Věřilo se, že pravidelné požívání medoviny udržuje mládí, zvyšuje sexuální touhu, brání vzniku chorob a zahání nemoci jako artritidu, žaludeční vředy, bronchitidu, impotenci, obecnou slabost a debilitu. Dále pak srdeční potíže, rakovinu a mnoho dalších.

Je důležité mít na paměti, že medovina se původně nepřipravovala z čistého medu, ale z celého obsahu pláství. Takže v hrnci se ocitlo vše. Vosk, med, propolis, pyl, mateří kašička i vzteklé včely.

Složení:

Med z divoce rostoucích květin                    2,5 kg

Propolis                                                             30 g

Rouskový pyl                                                   30 g

Mateří kašička                                                  30 g

Voda                                                                  13,5 l

Kvasinky

Med s vodou vaříme 30 minut. Přitom sbíráme pěnu. Během chladnutí přidáme propolis, rouskový pyl a mateří kašičku. Necedíme. Roztok necháme ochladit na 20 stupňů Celsia. Nalijeme do kvasné nádoby spolu s nerozpuštěnými zbytky propolisu, pylu a mateří kašičky. Přidáme kvasinky. Necháme kvasit 16 až 26 dnů. Pokud chceme medovinu pěnivou, přidáme při lahvování do každé láhve 2/3 kávové lžičky medu. Láhve uzavřeme a necháme ležet minimálně dva týdny. Čím starší, tím lepší. Příjemné svátky a pěkný nový rok.

            

Evžen Babík

Včelí lékárna

Tentokrát o medu. Med je vysoce energetická potravina dodávající rychle organismu potřebné přírodní látky (minerální látky, jednoduché cukry, enzymy, vitamíny, stopové prvky, bílkoviny). Med je velice rychle vstřebatelný do krve i při vyčerpání a stresu, únavě, k doplnění energie. Med je od českých včelařů. Med ve spojení s dalšími látkami vytvořil vysoce hodnotné výrobky podporující naše zdraví.

 

Propolis v medu 0,5% – propolis má protizánětlivé, bolesti zmírňující účinky, ničí bakterie, bacily, viry. Zvyšuje obranyschopnost organismu, užívá se při celkovém oslabení, při různých zánětlivých onemocněních, při rýmě, nachlazení, akné. Dobré zkušenosti mají zákazníci i při bolestech žaludku a žlučníku, žaludečních vředech, onemocnění hlasivek. Dávkování: max. 1 lžička denně. Výrobek není určen pro děti a těhotné a kojící ženy.

 Květový pyl v medu 5% – květový pyl obsahuje velké množství bílkovin, železa, kalcia, fosforu. Dále obsahuje draslík, hořčík, chlor, měď, kobalt, sodík, křemík, nenasycené mastné kyseliny, vitamíny apod. Pyl je vhodný na snížení tlaku, cholesterolu v krvi, podporuje tvorbu červených krvinek, detoxikaci jater, stavbu kostí, zubů, nervů. Užívá se při onemocnění prostaty, zánětech varlat, horních cest dýchacích, nervových onemocnění, poruchách trávení, vyčerpanosti. Je to vynikající pramen energie nejen v zimě a na jaře. Upozornění pro alergiky: obsahuje rostlinný pyl.

 Mateří kašička v medu 1% – mateří kašička je přirozený zdroj stimulačních látek se širokým spektrem účinků v oblasti jater, srdce, centrálního nervového systému, stimulace krvetvorby, podpoře imunitního systému. Má vliv na obnovu hojících se tkání, životaschopnosti spermií, snižuje hladinu cholesterolu, stimuluje kostní dřeň, zvyšuje odolnost vůči stresům. Pomáhá ke zvýšení fyzické a duševní aktivity, sexuální výkonnosti, regeneraci a zotavení. Potlačuje procesy stárnutí a únavy, u žen v klimakteriu potlačuje nepříjemné příznaky přechodu, odstraňuje negativní působení volných radikálů. Dávkování: 1 rovnou kávovou lžičku max. 2x denně pomalu vycucat. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Neužívat při rakovinovém onemocnění prsu a ženských orgánů. Skladovat v chladnu.

 Zázvor lékařský v medu 4% – zázvor lékařský je tropická bylina, která obsahuje významné silice a pryskyřičné látky. V Číně a Japonsku patří mezi důležité léčivé rostliny. Působí mimo jiné na průduškové astma, tuberkulózu, vysoký tlak, jaterní choroby a jako povzbuzující prostředek. Je vynikající při kašli, nachlazení, k uvolnění hlenů, při žaludečních potížích, nevolnosti. Dávkování: dospělí max. 2 lžičky denně, děti od 3 let 1 lžička denně po jídle vycucat. Výrobek není určen pro děti do tří let.

 Schizandra čínská v medu 5% – schizandra (klanopraška) je subtropická liána. V čínské medicíně je nazývána plodem pěti chutí, místní obyvatelé ji znají pro její povzbuzující účinky nervové soustavy; tím zvyšuje duševní a fyzickou kapacitu, stimuluje srdeční a cévní systém, činnost mozku, dýchání, zvyšuje krevní tlak a zlepšuje ostrost zraku. Ve vietnamské tradiční medicíně se používá k léčení impotence, poruch dýchání, při některých ledvinových nemocech a jako posilující přípravek. Využívá se i při nespavosti. Dávkování: 1-2 lžičky denně, děti 1 lžička denně. Není určeno pro děti do 3 let.

 Žen šen kořen v medu 5% – žen šen má blahodárný vliv na celý organismus. Působí jako stimulans na centrální nervovou soustavu a tím zmírňuje projevy duševního a fyzického vyčerpání, zlepšuje schopnost organismu odolávat nemocem a stresům, zvyšuje imunitu organismu, normalizuje krevní tlak, působí jako silný antioxidant a brání organismu proti vlivu volných radikálů. Dávkování: dospělí max. 1 lžičku denně, děti max. 0,5 lžičky denně. Upozornění: výrobek není vhodný pro děti do 3 let.

 Guarana v medu 5% – guayana působí pozitivně na nervový a svalový systém. Stimuluje a podporuje mozkovou činnost. Zvyšuje koncentraci, výdrž, vitalitu, snižuje únavu a depresi. Působí jako tonikum při vyčerpání, při poruchách trávení, obezitě, arteroskleróze, detoxikuje organismus (má vliv na intenzivnější okysličování mozku a svalů). Je to balzám na srdce, nervy, svaly, žaludek a střeva. Dávkování: dospělí max. 1 lžičku denně, děti max. ½ lžičky denně. Upozornění: výrobek není určen pro děti do 3 let.

 Rakytník v medu 5% – rakytník má vysoký obsah vitamínu C a A, stopových prvků, biologicky aktivních látek, tříslovin a olejů. Je vynikající při rekonvalescenci, plicních, žaludečních, střevních a kloubních onemocněních, při slabostech a snížené odolnosti organismu. Dávkování: dospělí max. 1 lžičku denně, děti max. ½ lžičky denně. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.

 Proč v medu? Protože med je snadno stravitelný, vynikající, přírodní a vysoce hodnotný doplněk výživy dětí, rekonvalescentů, sportovců apod. Svým obsahem odpovídá zdravé výživě a zvyšuje přirozenou odolnost organismu. Med má ideální vlastnosti přírodního léčebného a výživného charakteru.

 

                                                                                                                                                                            Josef Okál

Nové včelařské sklenice

 

Sklenice mají slušnou estetickou úroveň. Zlínští včelaři by si je možná koupili tak po padesáti nebo 200 kusech – např. o celou paletu, kde je 1406 ks, neprojevili zájem.

Kroměřížští včelaři si dovezli 10 palet a svůj med již nabízejí v nových sklenicích. I včelaři v Chlebovicích si objednali několik palet. Já svůj med prodávám již také i v nových sklenicích. Zlínským včelařům chybí odvaha a podnikavost!

Josef Okál

Anketa „Včelařství“ versus „Moderní včelař“ – názory a argumenty

 

Otázka: Co je dobré a co chybí v každém z těchto časopisů?

 Josef Okál:            

Včelařství – málo odborných článků, zbytečně mnoho fotografií, chybí informace o cenové politice ve výkupu medu. Pozitivum: časopis aktuálně informuje o dění a akcích v ZO ČSV.

Moderní včelař – slušná úroveň odborných článků. Chybí prognóza vývojových tendencí včelařství u nás i v zahraničí.

Oba časopisy se vyhýbají dialogu o léčebných metodách moru včelího plodu. Redakční rada Moderního včelaře má dobrou úroveň.

František Novák:

Stále postrádám od obou periodik, že se budou zabývat řešením celoevropského problému tlumení moru včelího plodu v rámci EU či celosvětově.