Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhá část

3. 2. 2008

Okénko důvěrníků

  • Jako vloni, tak i letos odevzdávali důvěrníci, každý za svůj úsek, podzimní hlášení počtu zazimovaných včelstev k 1. září 2007, které bylo odesláno za celou ZO do ústřední evidence včel v Hradišťku pod Medníkem. Bohužel, přesto, že tento způsob odesílání byl několikrát oznámen a měli by o něm vědět všichni, bylo společně odesláno jen 68 % těchto hlášení. Ostatní je poslali samostatně nebo snad neposlali vůbec!!!!! Je to škoda, neboť oni zaplatili poštovné ze své kapsy, ale co je podstatné, podle tohoto hlášení si můžeme my ve své evidenci opravit nebo doplnit změny, které nastaly v průběhu roku – a věřte, že při počtu našich členů jich bylo hodně (např. změna telefonního čísla, RČ chovatele či změna RČ stanoviště, změny v trvalém bydlišti atp. Proto těm, kteří hlášení soustředili u mě, děkuji; a ti, kteří to neudělali, ať se v příštím roce polepší a doručí je prostřednictvím svého důvěrníka do 15. 9. 2008.
  • Zároveň s podzimním hlášením se vyplňuje žádost o dotaci na včelstva zazimovaná k 1. 9., odevzdává se do 15. 9. každým rokem prostřednictvím důvěrníků na ZO. Prosím, važme si práce těchto lidí, jsou to také lidé, kteří mají povinnosti i mimo včelařskou oblast a pracují nezištně pro ostatní členy svého úseku, aby dostali spolkové informace, léčivo, dotace, zpravodaj organizace a zprávy o zdravotním stavu okolí vašeho stanoviště. Letos byl stav u některých úseků katastrofální. Sám jsem musel objíždět některé členy, abych neměl výčitky, že dotace nedostali všichni. TO NEBYLA CHYBA DŮVĚRNÍKŮ, to byla chyba jejich členů. Proto, KDO PŘÍŠTÍ ROK NEODEVZDÁ ŽÁDOST DO 15. 9. 2008, NEDOSTANE DOTACI!!!!!! S potěšením musím konstatovat, že až na některé nenapravitelné (příští rok je již budu jmenovat) byla na žádosti o dotace vyplněna i část získaných včelích produktů a chovu. Pro ilustraci, tento rok pro včelaře nebyl marný. Krátký výtah z letošního hlášení.

včelaři v naší ZO ……………………………………………… 198 členů

žádost o dotace na zazimovaná včelstva ……………………… 169 členů

zazimovaných včelstev……………………………………… 1 658 včelstev

zisk medu z hlášených včelstev …………………………… 22 717 kg

získáno vosku …………………………………………………  987 kg                        

vlastní chov matek ……………………………………………  331 matek

kočováno se včelstvy k zemědělským kulturám ……………… 351 včelstev

  • Protože jarní číslo našeho zpravodaje dostanete na setkání důvěrníků v sobotu 5. dubna 2008 opět na myslivecké střelnici na Horákově Mlýně (na tuto akci dostanete pozvánku), chtěl bych Vám teď dát na vědomí hlavní akce, které nás čekají v době včelího klidu.
  • Začátek roku oslavíme společně včelařským bálem. Bude se konat 12. ledna 2008 na hotelu MOSKVA ve Zlíně. Jsou zváni všichni včelaři i jejich příznivci, přátelé a konzumenti včelích produktů. Buďme účastni ve velkém počtu a obohaťme naši tradiční tombolu každý svým nejlepším nápadem a dle svých možností. Dáváme tímto na vědomí sobě i hostům, kdo jsme, jak máme rádi přírodu a jak nám záleží na našich příznivcích. Protože je to zábavné setkání včelařů naší organizace, bylo by příjemné, aby nás tam bylo kromě hostů alespoň 150. Pro každého je u nás prostřeno, ať je to pán nebo kmán.
  • Začátkem února se opět sejdeme na Výroční členské schůzi. Letos se bude konat v restauraci U Barcuchů 3. února 2008, začátek v 9.00 hodin (podrobněji viz výše).
  • Jak již bylo zmíněno, jarní setkání důvěrníků se uskuteční 5. dubna 2008 na stejném místě jako vloni. Prosím všechny důvěrníky, aby si na toto setkání připravili požadavky a návrhy, které by přispěly naší práci a chtěli je uplatnit. Nerad bych, aby v době diskuze, kdy dostanete slovo, už nebylo s kým diskutovat. Program setkání bude sestaven tak, aby každý dostal slovo a možnost svá přání a potřeby uplatnit. Dávám tímto s předstihem na vědomí, aby si každý připravil řešení problémů svých členů; pokud některý změnil bydliště nebo mu nevyhovuje jeho zařazení, pak se domluvte s tím, pro kterého je to příznivější, abychom nemuseli dělat zásadní změny v seznamech.
  • Chtěl bych připomenout, že je připraven k půjčení vyvíječ páry na tavení vosku. Zdůrazňuji, že není využíván tak, jak výbor předpokládal. Dosud jej využilo poměrně málo členů, i když jsme vyprodukovali skoro 1 tunu vosku. Záměr výboru byl jednoznačný: tím, že poskytneme členům snazší zpracování voští a tím vosku, přispějeme k obnově nového díla a následně k ozdravení včelstev v naší ZO. Zdravá včelstva každého člena je přáním výboru naší ZO.
  • Mám ještě jednu zprávu, ta je ovšem velmi smutná. Zemřel nám jeden svědomitý a velice pracovitý důvěrník a přítel ing. Rudolf Zajíček. Zdánlivě nenápadný člověk, ale velmi znalý věcí práva a zákona. Byl svého času členem revizní komise naší ZO a ti, kdo jej znali, ví, jak byl prospěšný pro naši ZO. Čest jeho památce, ať mu tam nahoře včelky bzučí ten krásný tón BZZZZZZZZZZZZ.

Důvěrnických povinností se na úseku č. 6 za př. Zajíčka dobrovolně ujal př. Antonín Januška. Za to mu patří dík výboru i členů Zajíčkova úseku. Budu maximálně nápomocen, př. Januško.

  • Prosím všechny důvěrníky: připravte si zprávu, jak reagovali členové vašeho úseku na výzvu k výměně starých úlů za nové – moderní (viz článek v minulém Zpravodaji, strana 4).
  • Na závěr bych rád důvěrníkům poděkoval za dobrou spolupráci s výborem i se mnou po celý rok. Co se nám nepodařilo letos, určitě bude v příštím roce. Hodně zdraví v novém roce Vám i všem členům naší ZO, trochu toho štěstíčka a hlavně hodně radosti z práce okolo včelek a narok plné konve medu přeje

František Novák

referent pro práci s důvěrníky