Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - podzim 2008

20. 1. 2009

 

Zpravodaj zlínských včelařů

Vydává ZO ČSV Zlín

 

Číslo 27 - listopad 2008

 

Kontaktní adresa: Boněcká 279, 760 01 Zlín; tel.  57...

 

   

Motto k zamyšlení:

Včela je dar přírody

pro naše zdraví!

Josef Okál

 

Úvod

Milé včelařky a včelaři,

tak se nám opět jeden (nejen) včelařský rok chýlí ke konci a nám nezbývá než se ohlédnout zpět a bilancovat. Tak tedy, jaký byl uplynulý rok v naší včelařské organizaci?

Jaro bylo letos teplé a pro vývoj vegetace příznivé, ovocné stromy i řepka odkvetly za příznivého počasí, a tak tedy kdo měl v té době ke snůšce připravené včely, sklidil slušné množství květového medu. Poté, v době květu malin a akátů, bylo občas deštivo, ale pár pěkných snůškových dnů se také našlo a medníky se pomaloučku zaplňovaly. Spadek letos nebyl nic moc, takže tmavého (spíše smíšeného) medu bylo trošku míň a sezónu začátkem července ukončil květ lípy, která letos kvetla dobře, ale medovala spíše průměrně. Já osobně bych díky slušnému množství jarního medu tuto sezónu označil jako mírně nadprůměrnou, ale našlo se letos i dost včelařů, kteří ji označovali za velmi slabou. Takže posuďte každý sám za sebe, kde je pravda, a vynasnažme se všichni společně, aby ta příští byla lepší.

Připomínám, že končí 4. rok pětiletého funkčního období výborů základních organizací. Proto vyzývám všechny, kdo jsou k práci naší organizace kritičtí (skutečně, najdou se i takoví), aby si práci ve výboru rok před volbami „osahali“, trochu nám při tom i pomohli, a za rok, kdy mnozí členové výboru z důvodu vyššího věku, nemocí atd. s touto prací skončí, je mohli plnohodnotně nahradit. K této pomoci samozřejmě nevyzývám jen ty kritizující, ale všechny, kteří to s naší ZO myslí dobře. V této souvislosti děkuji dvěma včelařům, kteří v minulém roce naše řady posílili.

V poslední době se často objevují dotazy, jaká je internetová adresa stránek naší ZO. Tak tedy pro připomenutí – www.vcelari.estranky.cz. Přimlouval bych se za to, abyste na tyto stránky nejenom rádi vstupovali a na nich diskutovali, ale aby tyto diskuse byly vždy vedeny s respektem k druhým diskutujícím, abychom zcela naplnili smysl našeho včelařského oslovení – přítel, přítelkyně.

Za to Vám všem děkuje a přeje úspěšný nejenom včelařský rok

Pavel Šimeček

 

Naši členové

 
Seznam jubilantů naší organizace v roce 2009

 – všem srdečně gratulujeme!

Přítel                                 Datum narození                       Jubileum __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stanislav Ševčík, Lípa                                                        28. 1. 1944                                65 let

Ing. Jaromír Straka, Zlín – Podhoří                                   12. 4. 1944                                65 let

Petr Novák, Kostelec                                                         11. 9. 1944                                65 let

Václav Dominik, Hvozdná                                                 28. 9. 1944                                65 let

Bohuslav Polepil, Lůžkovice                                             24. 1. 1939                                70 let

Miloš Straka, Jaroslavice                                                   13. 3. 1939                                70 let

František Vysloužil, Provodov                                         26. 3. 1939                                70 let

Antonín Januška, Zlín – Záhutí                                       21. 6. 1939                                70 let

Jan Kalenda, Lůžkovice                                                     9. 8. 1939                                  70 let

Karel Hudeček, Kostelec                                                   23. 9. 1934                                75 let

Zdeněk Švajda, Březnice                                                   18. 12. 1934                              75 let

Otto Hrbáček, Zádveřice                                                   19. 2. 1929                                80 let

 

Zprávy ozdravného referenta

Přátelé včelaři,

opět přišlo období, kdy je třeba věnovat se dobrému zazimování našich včelstev. Po dokonalém zakrmení vkládáme na dno úlu zasíťované podložky. Z obsahu spadu na těchto podložkách máme dokonalý přehled o veškerém dění v úlu.

Řádky nám prozradí, kolik včelky obsedají uliček, odkud a kam postupují za potravou. Spad mrtvých včel nebo vápenatého plodu nesvědčí o dobrém zdravotním stavu zimního chomáče. I počet roztočů Varroa po prvním ošetření zapíšeme do záznamů. Při druhém ošetření tak máme přehled, jak jsme byli úspěšní. Po jarním slunovratu nám také ukáže zdravotní stav přezimovaných včelstev. Zde se dají odhalit i chyby, které jsme sami nesprávným zásahem zavinili, a do budoucna se jich vyvarovat.

Dalším důležitým bodem je česno. Přes zimu musí být neustále čisté – hlavně od mrtvolek. Včelstvo musí mít dostatek čerstvého vzduchu. V zimním období má být česno vysoké osm milimetrů po celé šířce úlu. Dostatek proudícího vzduchu zaručuje i malý spad mrtvých včel. Na česně občas můžeme vidět i značky rejska, který se marně dobýval do úlu.

První jarní prolet je další důležitou stránkou, kterou je nutno dobře nastudovat. Každého včelaře hřeje u srdíčka čilý ruch na česně. Čas, který včelař prostojí u česna a čerpá sílu a vůni, se nedá popsat. To jenom manželky nám vyčítají, cože to tam tak dlouhou dobu pořád děláme.

POZOR: Zimní měl je třeba dodat důvěrníkům do 1. února 2009.

Měl se dodává ze všech úlů na stanovišti v jednom balení (SMĚSNÝ VZOREK).

Směsný vzorek měli odevzdá každý člen ZO v jednotlivých kelímcích od Ramy, zakysané smetany nebo různých pomazánek. Nesmí být vysoké, jenom nízké, cca 250g. Tento obal bude zakryt plátnem a převázán gumičkou.

V jiných obalech nebude vzorek přijat.

Na kelímek se nalepí štítek s nacionály:

-          jméno a příjmení

-          adresa včelaře

-          stanoviště včelstev

-          počet včelstev

-          důvěrník

Prosím o dodržení následujícího:

Je velmi důležité, aby směsný vzorek měli byl řádně suchý a zbaven hrubých nečistot. ZIMNÍ MĚL NESMÍ BÝT PO ODBĚRU PŘESÍVÁNA PŘES SÍTA S OTVORY MENŠÍMI NEŽ 5mm, ABY MOHL BÝT PŘI VYŠETŘENÍ ZACHYCEN I EVENTUÁLNÍ VÝSKYT MALÉHO ÚLOVÉHO BROUKA TUMIDA. Důvěrníci předají vzorky na VÝROČNÍ SCHŮZI ozdravnému referentovi nebo jeho zástupci.

POZOR! Na pozdější dodání nebude brán ohled a viníci si budou muset zajistit vyšetření individuálně. Vzorky se zasílají do akreditované zkušební laboratoře Kroměříž, panu MVDr. Šotolovi. Kdo bude mít více roztočů varroa ve vzorku jak tři ks, je nařízen nátěr plodu MAVRIKEM.

 Objednávka léčiv pro rok 2009!!

Počty včelstev a léčiv (GABON, KYSELINA MRAVENČÍ, PŘIHLÁŠKY NA AEROSOL. FUMIGACI) pro rok 2009 je nutno odevzdat do 25. června 2009. Vydání léčiv (gabon, varidol, kyselina mravenčí) se uskuteční v červenci u př. Sousedíka.

                                               Předem děkuji za spolupráci

                                                                                                              př. Sousedík, ozdravný referent, tel.:  604 749 508 

 

Ještě jednou o odběru měli  POZORNĚ ČTĚTE!!!

Pánové a dámy: měl bude odebrána do nádob, které mají obsah 250 g. Jeden vzorek měli bude maximálně od 25 včelstev. Upozorňuji, že obsah vzorku musí být dostatečný i od jednoho včelstva. Jinak nebude vzorek vyšetřen a bude se klasifikovat jako nedodaný. Jmenovitý seznam včelařů, kteří vzorky měli nedodají nebo jejich vzorky budou nedostatečné, bude odevzdán na veterinu a bude s nimi zahájeno řízení o nerespektování nákazové situace.

                                                                                                      

Ošetření včelstev podzim – zima 2008

V období od 10. října do 31. prosince 2008 je nařízeno trojí ošetření včelstev přípravkem VARIDOL (FUM.  AER). Ošetření se provede fumigací nebo aerosolem. Ve včelstvech nesmí být při druhém a třetím ošetření zavíčkovaný včelí plod. Pokud je v době 2. a 3. ošetření – např. při teplém počasí – zavíčkovaný plod, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak, aby přítomní roztoči byli zpřístupněni účinným látkám při fumigaci či aerosolovém ošetření. Doporučené intervaly mezi ošetřeními jsou 14 – 21 dní. KVS určí podle místních podmínek konkrétní termíny druhého a třetího ošetření. Tři ošetření se provádějí bez ohledu na to, zda byl v podletí použit Gabon PA 92 nebo Gabon PA 90. S výhodou lze poslední ošetření provést aerosolem i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty minus 5°C. Toto ošetření je významné k zabránění tvorby rezistence.

U všech včelstev před ošetřením musí být nejpozději do 30. září každého roku vloženy na dna úlů podložky. Tyto se vždy po ukončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby řádně ometou, očistí a vrátí zpět do úlu. Po posledním ošetření před odběrem zimní měli se doporučuje interval mezi ošetřením a ometením podložek v délce 7 dní.

Poslední ošetření a odběr měli se musí časově sladit tak, aby mezi vymetením podložky po posledním ošetření a odběrem měli byla přestávka nejméně 30 dní. Zimní měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka Aethina tumida.

Výsledky budou i nadále evidovány v informačním systému SVS ČR pod kódem Ex M 300. S ohledem na plošné zamoření území budou evidována jen ohniska s vyšší intenzitou, tj. s nálezem více než 3 roztočů Varroa v průměru na včelstvo a ohniska s výskytem rezistentních roztočů.

Jarní ošetření 2009

Pokud vyšetření zimní měli prokáže 3 samičky roztoče Varroa v průměru na včelstvo, ošetří se včelstva nátěrem víček plodu vodní emulzí přípravkem M-1 AER spojeným s fumigací přípravkem Varidol FUM. Nátěr plodu nahrazuje jeho vyřezání nebo rozdrásaní.

Jarní ošetření kromě ošetření formidolem v rezistentních oblastech musí být skončeno nejpozději do 15. 4. 2009. Pro jarní ošetření není možno povolovat GABON PF 90 a GABON PA 92. 

Přesuny včelstev kočováním

 

Pro přesuny včelstev kočováním platí zásady MV SVS ČR č 2004/3 ze dne 26. 1. 2004, kterým se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování zvířat, ve znění ke dni 2. 1. 2007, článek 15 – včely.

ozdravný referent př. Sousedík

Úhyny včelstev a povinnosti policie 

 

Včely po celá staletí požívaly patřičnou úctu a péči, zejména na našem venkově. Již v dávné minulosti si lidé uvědomovali, že kromě medu, který od nich získáváme, mají včely řadu dalších pozitivních vlastností, které zemědělci vždy bohatě využívali. Je to opylování všech druhů rostlin v době jejich květu.

Avšak v posledních desetiletích, bohužel, dochází jednak ke zhoršování životního prostředí (zejména ovzduší), ale též k nesprávné aplikaci různých chemických přípravků, které jsou používány k ošetřování zemědělských kultur, a tím ke značným ekologickým škodám; m.j. též k oslabování včelstev a i k úhynu celých včelstev. Je třeba si však uvědomit, že otrava včelstev není jen škodou způsobenou včelaři, která se dá do určité míry vyčíslit, ale je i vážnou újmou na ekosystému v určité oblasti. Nesprávným chemickým ošetřováním zemědělských a lesních kultur totiž dochází k úhynu řady dalších drobných živočichů a tím i k poškození fauny v určité oblasti. Včelaři jsou však většinou první, kteří zjistí, že došlo k místním škodám na ekosystému.

            Otravy včelstev mohou být způsobeny řadou faktorů, např. potravou, průmyslovými exhaláty (imisemi), ale zejména chemickými látkami používanými v zemědělství (pesticidy). Z pesticidů způsobují otravy včelstev přípravky k hubení houbových onemocnění (fungicidy), roztočů (akaricidy), hmyzu (insekticidy), plevelů (herbicidy) a některými desikanty. Podle způsobu aplikace přípravků (poprach, postřik, aerosol) a účinku na hmyz (pesticidy dotykové, požerové, dýchací) je výskyt a průběh otrav pesticidy různý. Nejčastěji jde o nesprávné použití relativně neškodného přípravku. Každý takový chemický přípravek musí mít povinně přiložen návod k použití. Jakékoliv nedodržení tohoto návodu může mít za následek vážné škody jak na ošetřovaných porostech, tak právě na drobných živočiších, zejména hmyzu. K tomu dochází zpravidla u těch pesticidů, které jsou vysoce účinné i při velmi nízkých koncentracích (např. látky ze skupiny pyrethoidů).

            Při nedodržení předepsané hektarové dávky se toxicita takového přípravku často zvyšuje, navíc se tím prodlužuje jeho ochranná lhůta. Mezi další chyby patří míchání přípravků (hnojivo + pesticid) bez znalosti synergického účinku vzniklé směsi, aplikace prováděné za nevyhovujícího počasí, kdy je aerosol rozptýlen na kvetoucí rostliny či přímo úly v těsném sousedství ošetřovaného pozemku, nebo aplikace prováděné v nevhodnou denní dobu (večer, příp. v noci), kdy postřik zůstane na listech rostlin a dostává se tak do ranní rosy, kterou včely pijí.

            Podle fyziologického účinku působí pesticidy na včely jako dýchací, tkáňové nebo nervové jedy. Otravu včelstev signalizuje nápadné množství uhynulých jedinců v úlech a v jejich okolí, příp. přímo v ošetřeném porostu. Ale stále častější jsou otravy selektivními pesticidy, které často včelař ani neodhalí, neboť včelstva nehynou hromadně, ale pouze zeslábnou. Otrávené včely totiž hynou často daleko od úlu, takže včelaři mohou zpozorovat nanejvýš silné oslabení včelstev, ale žádné mrtvé včely či zbytky toxických látek v úle.

            Ke snížení ztrát včel v důsledku jejich otrav přispívá i legislativa: zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a vyhláška MZ č. 40/1997 Sb. stanovující podrobnosti k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin. Každým rokem je vydáván Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin, který obsahuje výčet všech povolených přípravků k hubení škůdců, chorob rostlin a plevelů, které je možno v ČR uvádět do oběhu. Seznam uvádí základní údaje o přípravcích, které jsou závazné pro prodej a aplikaci a rovněž účinek na včely.

            Z hlediska zachování určitého standartu životního prostředí by všeobecná snaha měla směřovat k uvážlivějšímu hospodaření s pesticidy se současným zaváděním selektivně účinných látek s minimální aktivitou vůči necílovým organismům, jimiž jsou i včely. Vždyť samotářské včely a čmeláci jsou obvykle i několikanásobně vnímavější na otravy než je včela medonosná. Potom je nutné se zamyslet nad tím, zdali máme dostatečný odhad o obecné škodlivosti a toxicitě pesticidů.

            Včely a jejich produkty mohou být využity i pro zjišťování zamořenosti průmyslovými exhaláty a radioaktivními izotopy. Průmyslové exhaláty, mezi nimi i imise těžkých kovů (především Pb, Cd, As, Cu, Ni), se dostávají na rostliny a hromadí se v jejich tkáních a v reprodukčních orgánech. S nektarem a pylem sbíranými včelami se dostávají do medných a pylových zásob, hromadí se i v propolisu. Část těžkých kovů se ukládá také v organismech včel a podle jejich přítomnosti a koncentrace je možno usuzovat na úroveň znečistění ovzduší exhaláty a imisemi v příslušné oblasti. Bohužel se tímto způsobem znehodnocuje i kvalita včelích produktů – medu a propolisu.

            Předpokladem úspěšného vyšetření otrav včelstev je včasný odběr těl uhynulých včel a podezřelého porostu, který ve většině případů zajišťuje příslušná Veterinární správa. Odebrané vzorky je nutné ihned analyzovat, nebo zmrazit a zmrazené i přepravovat, protože jakékoliv zpoždění ztěžuje až znemožňuje řádné vyšetření – často kvůli rychlému rozkladu některých druhů pesticidů. V nezamrazeném vzorku těl uhynulých včel může během 24 hodin klesnout obsah toxinů vlivem degradace na 50 až 40 %, přičemž produkty degradace nejsou často specifické.

            Při otravách pesticidy je nutné odebrat vzorek 60 g uhynulých včel (tj. cca 500 ks) a 200 g podezřelého porostu (tj. směsný vzorek získaný odběrem menšího množství z několika míst). Při podezření na otravu imisemi se odebírá opět 60 g uhynulých včel, vzorek plástového pylu (cca z 1 – 2 dm2 plástu) a 100 g vzorek medných či cukerných zásob. Vzorky se zasílají k analýze do Výzkumného ústavu včelařského v Dolu u Prahy (VÚVč Dol), www.beedol.cz, tel.:  22....

            Nezbytnou součástí odběru vzorků je důkladné šetření na místě za přítomnosti zástupců Veterinární správy (VS), obecního úřadu (OÚ), Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV), poškozených včelařů, pěstitelů a eventuálně pracovníka Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), nebo znalce z oboru včelařství.

            Celé šetření se doporučuje důkladně zaznamenat do "PROTOKOLU o výsledku šetření při poškození včelstev chemickými přípravky" (dále jen Protokol). Protokol, jehož obsah byl definován zejména znalci z oboru včelařství a veterináři na základě zkušeností získaných při šetření otrav včelstev v minulosti, je v současnosti základním podkladem akceptovaným v případném řešení sporu a následném odškodnění poškozených včelařů. Při šetření na místě, kdy případ nebyl oznámen na PČR, protokol vypracovává veterinář (VS) a podepisují všechny ostatní zúčastněné osoby.

            Policie České republiky by měla ve všech těchto případech provádět šetření podle § 158, odst. 1 trestního řádu. Úhyn včelstev zakládá podezření, že byl spáchán trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181b trestního zákona, případně podle výše způsobené škody na rozsahu úhynu včelích rojů by se mohlo jednat též o souběh s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257, odst. 1 trestního zákona. V tomto případě jsou však určité problémy se stanovováním výše škody, protože obecně se cena včelího roje pohybuje v současné době v rozmezí 500 – 1 500 Kč. Náklady na obnovu včelstev v původním rozsahu jsou však mnohem vyšší. Znamená to úklid úlů, jejich desinfekce a práce na obnově rojů, která je značně nákladná. K tomu vzniká včelaři další následná škoda tím, že včelí roj vyprodukuje za sezónu 20 – 50 kg medu v ceně 50 – 100 Kč/kg.

            Policejní orgán by tedy měl ve všech případech úhynu včelstev provést ohledání místa činu a nejen popisem, ale i fotograficky zdokumentovat stav včelích rojů v úlech. Na obecním úřadě zjistit, zda včelař do 28. 2. každého roku zde nahlásil, kde má (bude mít) v daném roce umístěna včelstva s uvedením hlavních letových drah včel.

            Podle vyhlášky 90/2002 Sb. (§ 9) jsou všichni chovatelé včel povinni každoročně do konce února oznámit na místním obecním úřadě trvalá stanoviště svých včelstev a stejným způsobem 5 dnů předem i kočovná stanoviště s připojením náčrtku s označením stanoviště včelstev. Dále jsou chovatelé včel povinni hlásit na obecním úřadě údaje o hromadném letu včel sledovatelným ze země sluchem i zrakem za zdrojem snůšky s uvedením jeho dráhy. Organizace nebo uživatel pozemků provádějící hubení škůdců jsou povinni si opatřit na obci údaje o umístění včelstev nebo o hromadném letu včel, dříve než přikročí k hubení škůdců přípravky jedovatými nebo škodlivými.

            Dále musí zadokumentovat, kdy bylo prováděno ošetření zemědělských, případně lesních kultur, jakým chemickým prostředkem a jakým způsobem (jakými zemědělskými stroji, případně zda bylo prováděno letecky). Pouze při aplikacích chemikálií prováděných letecky mají organizace povinnost informovat včelaře, případně dohodnout přemístění včelstev na potřebnou dobu, zjistit na obecním úřadě letové dráhy včel a eventuelně se jim vyhnout. Při pozemní aplikaci chemických prostředků není tato povinnost stanovena. Vhodné bývá zajistit zbytky použitých chemikálií k následnému provedení rozboru. Zejména se jedná o případy, kdy je při jednom ošetření použita směs více chemických prostředků.

            Pro potřeby trestního řízení je třeba též zadokumentovat všechny osoby, které prováděly na místě šetření (zástupce Veterinární správy, obecního úřadu, Základní organizace Českého svazu včelařů, případně pracovníka Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, event. znalce z oboru včelařství, pokud byl přítomen). Důležité je též od samého počátku spolupracovat s příslušným regionálním inspektorátem České inspekce životního prostředí, která by měla v závěru prováděných odborných analýz podat zprávu, zda v daném případě došlo k ohrožení či poškození životního prostředí, v jaké oblasti a jakým způsobem, tedy nejen na úhynu včelstev, ale na poškození fauny v chemicky ošetřované oblasti.

            Na závěr bychom jen chtěli zdůraznit, že úhynům včelstev následkem otrav při chemickém ošetřování zemědělských a lesních kultur není, pravděpodobně následkem nedostatečné znalosti příslušných ustanovení trestního zákona, věnovaná dostatečná pozornost, zejména ze strany orgánů a organizací stojících mimo Policii České republiky, která se často ani nedozví, že k události došlo. Přitom tyto případy jsou právě indikátorem toho, že nesprávným chemickým ošetřením bylo usmrceno velké množství různých drobných živočichů (pavouci, korýši, měkkýši, atd.). Spíše sekundárně škodí na obratlovcích, u kterých bezobratlí tvoří základ jídelníčku, resp. jsou na počátku potravního řetězce. Vysvětlivky:

Desikanty
Desikanty jsou chemické látky, které způsobují uschnutí listů a stonků rostlin.

Pyrethroidy
Pyrethroidy je skupina syntetických látek vycházející svojí strukturou z přírodních látek získaných z květů kopretin (Chrysanthemum spp.). Pro savce jsou málo toxické a rychle se biotransformují. Jejich účinnost se zvyšuje při vzájemné kombinaci nebo v kombinaci s některými dalšími látkami.

Synergický účinek

Synergický účinek – vzájemné působení dvou nebo více současně působících látek, při kterém dochází k znásobení jejich účinků nebo k vyvolání účinku nového typu.

 Hanka Šuláková, Karel Malý

Plány na další období

Plán činnosti ZO ČSV Zlín na rok 2009 

7. ledna                 schůze výboru

31. ledna                VČELAŘSKÝ PLES – Interhotel Moskva, začátek v 19.30 hodin

4. února                 schůze výboru

8. února                 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – restaurace U Barcuchů, začátek v 9.00 hod.

4. března               schůze výboru

8. března               odborná včelařská přednáška – budova Regina, začátek ve 14.00 hod.

28. března              výjezdní zasedání výboru s důvěrníky – Horákův Mlýn, začátek v 9.00 hodin

1. dubna                schůze výboru

4. + 5. dubna         5. včelařská akademie – Fryšták

6. května               schůze výboru

16. + 17. května     7. pouť včelařů na Svatý Hostýn

3. června               schůze výboru

červenec                dovolená a práce u včel

                            + včelařský zájezd (upřesnění termínu a cíle v květnovém Zpravodaji)

5. srpna                 schůze výboru

2. září                   schůze výboru

7. října                  schůze výboru

4. listopadu            schůze výboru

2. prosince             schůze výboru

Výborové schůze se konají v Restauraci MAJA za mostem v Příluku vždy první středu v měsíci v 19.00 hodin – zde je možno před začátkem schůze řešit Vaše aktuální problémy.

Výroční členská schůze

V letošním roce se výroční členská schůze uskuteční 8. února 2009 od 9.00 hodin opět jako loni v restauraci U Barcuchů. Pro ty, kteří loni na schůzi nebyli (a letos chtějí přijít), otiskujeme znovu plánek i s popisem cesty.

Doprava je tam snadná: linkou městské dopravy č. 33 (odjíždí ze zastávky „U zámku“ 8.20 nebo 8.57 h), zastávka „K Pasekám“ – autobus zastavuje přímo před restaurací. Je možno jet i linkami č. 6 (jede 8.37 h), č. 8 (8.26 a 8.44 h) nebo č. 9 (8.30 a 8.51 h), výstup na zastávce „Pod Babou“ a jít cca 500 m směrem na Mokrou, bývalá prodejna Sezam.

Prosíme, abyste podle svých možností přišli na toto důležité setkání včelařů celé naší organizace!


restaurace U Barcuchů                      cesta z centra kolem Kauflandu Čepkov

odbočka na Paseky

          cesta na sídliště Jižní Svahy

Včelařské seance 2009: pro včelaře začátečníky, pokročilé i pro ostatní zájemce o včelaření

Jste zváni na odborné i zábavné besedy, které se konají každý poslední čtvrtek v měsíci v jídelně internátu Zdravotnické školy na Bartošově čtvrti ve Zlíně. Besedovat můžete při kávě, čaji a jiném občerstvení. Nabízíme včelí produkty a včelařské potřeby. Zveme i zájemce ze všech okolních organizací. Začátek vždy v 19.00 hodin.

 

Datum

si zapište

Co bude na seancích prezentováno

 

Téma

režíruje

 

29. leden

* Uvolněte se prosím – otevřená výměna názorů na funkcionáře, důvěrníky a členy před výroční schůzí ZO.

* Jaká je vize činnosti naší ZO a okresního výboru pro rok 2009

* Další zajímavosti

 

př. Okál, 

př. Šimeček

 

 

26. únor

* Zajímavosti z časopisu Včelařství, Moderního včelaře, Odborných překladů i ze světa

* Vyhodnocení léčení včelstev + výroční členské schůze

* Hodina pravdy – dotazy na funkcionáře a hospodaření ZO

 

př. Sousedík, 

př. Fianta,

př. Okál,

hosté z jiných ZO

 

 

26. březen

* Jak a co zajistí naše ZO pro zdárný průběh V. včelařské akademie ve Fryštáku

* Jak se naplňuje náš záměr pro realizaci stálé včelařské expozice v ZOO Lešná

 

př. Okál,

př. Fianta,

př. Novák

 

 

30. duben    

* Odborná přednáška učitele včelařství na téma: Šlechtitelská práce včel a chov včelích matek

* Vyhodnocení Včel. akademie, příprava svěcení praporu na Sv. Hostýně

 

př. Šimeček,

př. Okál,

př. Novák

 

 

28. květen

* Zkušenosti se snůškou medu, rojením, přípravou oddělků, léčením včel

* Jak umíme hospodařit a získávat ostatní včelí produkty

* Zhodnocení včelařské pouti na Svatém Hostýně

 

př. Okál,

př. Hába

+ hosté z jiných ZO

 

 

25. červen

* Příprava na léčení včelstev

* Jak nabízet zákazníkům včelí produkty, jaké jsou ceny a jaká je konkurence. Maximální využití včelích produktů a včelího biopole pro naše zdraví

 

př. Sousedík,

př. Okál,

př. Straka

 

 

červenec

 

VČELAŘSKÉ PRÁZDNINY – NE U SVĚTOVÝCH MOŘÍ, ALE U MOŘE PRÁCE U SVÝCH VČEL

VČELAŘI

I MANŽELKY

 

 

27. srpen

POZVE NÁS V SRPNU NA SVŮJ VČELÍN OBĚTAVÝ VČELAŘ?

* Jestli nás pozval, tak odjezd osobními auty se uskuteční v 15.00 hodin od jídelny Zdrav. školy Zlín

* Nezapomeňte řádně léčit včely a krmit 

 

s př. Okálem

k obětavému včelaři

 

 

 

24. září

* A co stálá včelařská expozice v ZOO Lešná – podrobné informace

* Zajímavosti ze včelařského světa doma i v zahraničí

* Návrhy nových námětů do seancí r. 2010

 

př. Fianta, př. Okál,

př. Novák,

př. Maňák 

 

 

29. říjen

* Zhodnocení včelařského roku – budeme se chválit nebo kritizovat?

* Kolik máme nových včelařů a jak pracují včelařské kroužky?

* Jak se zviditelňuje význam včel a jejich produktů

* Přinášení vosku na výměnu za mezistěny – zajistí vám př. Šimeček

 

př. Maňák,

př. Šimeček,

př. Okál 

 

 

26. listopad

* Vzpomeneme na devítiletou tradici soutěže o nejlepší med roku, dáme si malé občerstvení a povíme si o akcích, které nás čekají a které spolu s vámi chceme uskutečnit v roce 2010

 

př. Okál,

př. Novák

 

 

prosinec

PODĚKUJME VČELÁM ZA JEJICH PÉČI O PŘÍRODU, I VÁM VČELAŘŮM A VAŠIM MILÝM, KTEŘÍ NÁM CELÝ ROK POMÁHALI.

PĚKNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ A CELÝ ÚSPĚŠNÝ ROK 2009

 

 

 

 

Organizátoři včelařských seancí zvou všechny zájemce o včelaření a o informovanost ve včelařském dění. Zveme i členy žákovských kroužků. Přijďte se poučit, poradit i pochlubit, jak včelaříte, a pozvěte i své známé!

Na váš zájem i na vaši účast se těší členové výboru ZO ČSV Zlín

a odborný garant včelařských seancí Josef Okál

V. včelařská akademie

V. včelařská akademie se uskuteční 4. a 5. dubna 2009 ve Fryštáku. Jde o dvoudenní odborný seminář funkcionářů a členů. Včelaři budou zváni prostřednictvím svých důvěrníků i pozvánkou v časopise Včelařství.

Předběžný program:

Sobota 4. 4. 2009 – Hotel Kostelec – Lázně

Seminář a přednáška př. Švamberka pro funkcionáře všech základních organizací okresu Zlín

Neděle 5. 4. 2009 – Fryšták

1)       Slavnostní zahájení – hudba a defilé zlínských včelařů s praporem

2)       Malá módně-pracovní přehlídka

3)       Přednáška předsedy ÚV ČSV Mgr. Sojky

4)       Přednáška př. Kolomého, prezidenta profes. včelařů

5)       Přednáška př. Ing. Přidala PhD.

6)       Přednáška př. MUDr. Hubače

Josef Okál

 

Z naší organizace

 

Jak se zlínští včelaři zviditelňují

22. září – Zlínský deník – medailonek předsedy zlínských včelařů (foto)

25. září – televize Prima – relace o praporu zlínských včelařů

27. září – rozhlas Brno – povídání o včelách a o praporu zlínských včelařů

2. října – televize Prima – představení praporu a včelařské krojové vesty zlínských včelařů

4. října – Zlínský deník – povídání o realizaci praporu a vesty zlínských včelařů (foto)

Připravuje se článek do Včelařství o prvním praporu a krojových vestách na Moravě – u zlínských včelařů.

Josef Okál

 

Účast zlínských včelařů na akcích Zlínského kraje

 

1)       Poradenství a nabídka včelích produktů na výstavě ovoce a zeleniny ve Hvozdné

2)       Poradenství a nabídka včelích produktů na Dni zdravé výživy v základní škole na Jižních Svazích ve Zlíně

3)       Přednáška a nabídka včelích produktů u příležitosti výstavy ovoce, zeleniny a koštu slivovice ve Štítné nad Vláří (pro včelaře i veřejnost)

4)       Přednáška a nabídka včelích produktů pro včelaře i veřejnost v Ludkovicích ZO Provodov

5)       Přednáška a nabídka včelích produktů v Želechovicích (Klub důchodců)

6)       Přednáška a nabídka včelích produktů pro veřejnost v Lůžkovicích

7)       Přednáška a nabídka včelích produktů pro hluchoněmé v klubu na Burešově

8)       Každotýdenní poradenská činnost a nabídka včelích produktů pro rekreanty hotelu Lázně Kostelec

O zlínských včelařích se již ví v celém Zlínském kraji.

Josef Okál

 K pěknému včelařskému praporu – včelařské krojové vesty

Zlínští včelaři již mají první oboustranný včelařský prapor. Je první včelařskou insignií na Moravě. Prapor je důstojnou symbolikou našeho včelařského cechu. Jeho realizace byla nesnadná. Pochopení významu, poslání a cti bylo rozpačité. Realizace se rodila mezi pokrokovými členy výboru i mezi konzervativci.

                A taková je situace i při tvorbě pěkných krojových včelařských vest. Pardubičtí včelaři jsou patřičně hrdí na svůj dle mého názoru chudší prapor a své krojové vesty. Proslavují jimi svůj včelařský cech při každé slavnostní akci. Někteří členové našeho výboru dosud bohužel nepochopili a ani nepodpořili tak historicky vážný a pěkný záměr, abychom se i tímto kulturním projevem natrvalo zviditelnili. Snad časem zmoudří. Ty pokrokové včelaře uvidíte již na výroční členské schůzi v pěkných vestách a s praporem.

Josef Okál

Proč ztroskotala akce – soutěž o nejlepší med r. 2008

Zlínští včelaři byli v roce 1998 hlavními iniciátory a organizátory celostátní soutěže o nejlepší med roku na celostátní včelařské výstavě v Olomouci. Inspirováni úspěšností této soutěže jsme začali organizovat v naší ZO stejnou soutěž, která postupně přerostla do celookresní oblasti. Soutěž o nejlepší med roku nám pomáhal financovat i okresní výbor ČSV Zlín. Vítězné medy byly oceňovány pěknými poháry a diplomy, což bylo prezentováno za dobrou kvalitu našich medů.

Poučeni z minulých ročníků, že do hodnotitelské komise nemá být zařazen včelař, který dává do soutěže své medy, bylo v roce 2007 porušeno a kritika členů, ač jsem nikdy nebyl v komisi degustátorů, mě donutila navrhnout výboru, aby organizací soutěže byl pověřen jiný člen výboru – aby po devíti letech došlo ke změně. Výbor vzal moje rozhodnutí rozpačitě na vědomí a předseda požádal členy výboru, kdo si organizaci soutěže vezme na starost. Nikdo se samozřejmě nepřihlásil. Tak padl od „odvážných funkcionářů“ návrh, aby byla soutěž dočasně zrušena a snad v příštím roce se znovu vyhlásila. O zrušení soutěže (bez hlasování) se tedy dozvěděl výbor a na seanci přítomní členové. Na příští seanci, kde měla proběhnout soutěž, donesli mnozí včelaři vzorky medů a bohužel si je museli odnést domů. O postoji členů výboru k této tradiční a jistě prospěšné akci si udělejte svůj názor sami. Já sám jsem se nabídl, že pro soutěž poháry na ocenění nejlepších medů zajistím. Pro nezájem a ostudná rozhodnutí některých členů výboru akce bohužel ztroskotala. Dobrá a prospěšná tradice padla!

Josef Okál 

 Nelehký úkol pro profesionálního včelaře

Kvůli velkému úhynu včel v Čechách jsem byl požádán profesionálním včelařským cechem o zavčelení oblasti Benešov, Vlašim, Čechtice, Miřetice a okolních vesnic.

Byl to pro mě nelehký úkol, neboť jsem nebyl připraven na tak velké rozchování včel. Chyběly mi chovné plemenáčky a spousta rámků, takže jsme je společně s rodinou po večerech vyráběli. Chovné plemenáčky jsem nahradil papírovými krabicemi, ve kterých se oddělky nachovaly a zároveň expedovaly přímo k včelařům. Po úspěšném rozchovu jsme je odvezli do Vlašimi, kde si je včelaři na domluveném místě osobně převzali.

I nadále se chci věnovat chovu včel a pomáhat včelařům jak s oddělky a matkami, tak i odbornou radou.

profesionální včelař Jaroslav Hába

 

Okénko důvěrníků

Úvodem bych opět pozdravil všechny členy naší ZO a také důvěrníky, kterým je hlavně určena tato rubrika našeho Zpravodaje.

Nadešel závěr letošního kalendářního roku a měli bychom se informovat, co nás čeká v prvním pololetí roku příštího. Chtěl bych upozornit na následující termíny, které jsou pro nás závazné a na jejichž dodržení závisí příprava na zimní, jarní a letní období r. 2009. 

1)       Na rozhraní měsíce listopadu a prosince by se měly vyplácet dotace na včelstva zazimovaná k 1. 9. 2008. Dále by se měly vyplácet náhrady na doplnění včelstev uhynulých za zimu 2007 – 2008. Peníze se budou předávat s tímto Zpravodajem. Chtěl bych Vás tímto požádat, když budete při této příležitosti jednat se svými členy, aby Vám nahlásili aerosolování proto, aby ti, kdo jej provádí, nemuseli na Váš úsek jezdit několikrát.

Členy zdravotní komise, kteří v naší ZO provádějí aerosolování u všech našich členů, jsou: př. Sousedík (tel.  604 749 508 ), př. Trojna (tel.  577 2... nebo  602 2...), př. Kašpárek (tel.  577... nebo  60..., mail: petkasp@seznam.cz), př. Šeďa (tel.  57...) a př. Hába (tel.  605 918 859 ).

Tím bychom ošetřili co možná nejvíce našich včelstev před nebezpečnou varroázou, když všichni víme, jaké škody napáchala vloni. Při provádění aerosolového léčení je bezpodmínečně nutné, aby včelař znal nebo měl u sebe Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Tato čísla je nutno uvést do zápisu, jinak bude neplatný!!!!!!

2)       V sobotu 31. ledna 2009 se bude konat tradiční Včelařský ples na Interhotelu Moskva. Hrát bude oblíbená dechová hudba „Zlínská šestka“. Připravte na tuto naši společenskou akci opět své členy, aby se hlavně zúčastnili a pokud možno přispěli svými dárky do tomboly, aby byla hodnotná a bohatá. Čím více bude dárců, tím více bude výherců. Vstupné bude jako loni 100,- Kč. Lístky bude možno zakoupit hned při výplatě dotací.

3)       V neděli 8. února 2009 se tak jako každoročně sejdeme na Výroční členské schůzi. Konat se bude opět v restauraci „U Barcuchů“ pod Jižními Svahy (směr na Mokrou), začátek bude v 9.00 hodin. Pozvěte osobně každého Vašeho člena, abychom se sešli v co největším počtu. Bude tam podána zpráva o celoroční činnosti naší ZO i výhled činnosti na rok 2009. Bude tam nutné odevzdat zimní měl, tak jako každoročně. Zároveň se tam bude vyplácet náhrada za aerosolování, na které byla také dotace. Způsob balení měli popisuje př. Sousedík ve své zprávě. Na VČS bude představen všem členům náš cechovní prapor a včelařský kroj.

4)       Opět ve dvouletém cyklu se připravuje ve dnech 4. – 5. dubna Včelařská akademie ve Fryštáku. Tentokrát bude dvoudenní, přesný program se připravuje a dozvíte se jej na Výroční členské schůzi.

5)       Dalším důležitým termínem je každoroční dubnové setkání důvěrníků, které se bude konat v sobotu 28. března 2009. Začátek je v 9.00 hodin a uskuteční se na známé myslivecké střelnici na Horákově mlýně na Vršavě. Opět bych prosil všechny důvěrníky, aby na tomto setkání nahlásili počty zazimovaných a vyzimovaných včelstev svých členů. Zatím nevím, jak se budou v příštím roce řešit zimní ztráty, ale v případě větších ztrát u některých členů bychom měli mít o tom přehled. Pokud by na úhradu doplnění ztrát byly uvolněny nějaké peníze, měly by se dostat k těm postiženým. Nevíme, jaká bude letošní zima, nehledě na to, že tyto stavy se hlásí na OV ČSV, ať jsou jakékoli.

Na setkání důvěrníků budete osobně pozváni písemně i s přesným programem. Loňské setkání bylo pro výbor ZO podnětné, neboť na něm měli hlavní slovo důvěrníci. Vyjasnili jsme si řadu věcí, a tak bych byl rád, aby i následující setkání bylo ve stejném duchu, kde budete mít hlavní slovo Vy.

Nezadržitelně se blíží i konec funkčního období stávajícího výboru. Pokud máte nějaké výhrady, případně návrhy týkající se složení, práce, volby či činnosti pro příští volební období, řekněme si to včas, ať se na to připravíme.

6)       Ve dnech 16. – 17. května se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční (už sedmá) Včelařská pouť. Toto setkání včelařů má již své místo v našem včelařském zápisníku. Rádi bychom tam nechali posvětit náš cechovní prapor, pokud se to podaří dohodnout s organizátory. Věřím, že se tam setkáme se svými přáteli a kamarády včelaři z celé republiky i ze zahraničí a posílí nás to do práce v plné včelařské snůškové sezóně. Pouť bude mít opět doprovodný vzdělávací a prodejní program, takže se nikdo nemusí na tomto výletě nudit, protože tuto akci provází vždy pohoda a dušička v peří.

 Toto je v kostce program, který nás bude provázet v příštím půlroce, a jistě se o něm budete dozvídat přesnější podrobnosti v průběhu tohoto období. O dalších, zatím rozjednaných záměrech budete informováni na dubnovém setkání.

 

Milí čtenáři, redakční rada přeje Vám všem i Vašim rodinám požehnané a krásné Vánoce a hodně radosti s rodinou i se včeličkami v celém příštím roce 2009.

 

Zpravodaj zlínských včelařů: vychází 2x ročně

Vydávání schváleno členskou schůzí.

Předáno do tisku: listopad 2008

 


Redakční rada: Andrea Šimečková, Jaroslav Fianta, ing. Pavel Hurta, František Novák, Josef Okál, Jan Sousedík, Pavel Šimeček

Pro členy ZO ČSV Zlín bezplatné – hrazeno z členských příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla: 1. dubna 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář