Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhá část

3. 2. 2012

  

Okénko důvěrníků

11. setkání důvěrníků

 

Vážení přátelé důvěrníci, přítelkyně důvěrnice,

zveme vás na jarní setkání důvěrníků, které se uskuteční tradičně v myslivecké chatě na Horákově Mlýně ve Zlíně v sobotu 31. března 2012 v 8.30 hodin.

 

Vaše účast je žádoucí a vítána.

 

Na programu bude po úvodním slově předsedy ZO

-          zpráva ozdravného referenta

-          zhodnocení činnosti ZO v roce 2011

-          plán akcí ZO na rok 2012

-          ale opět hlavně diskuze, vaše připomínky, návrhy a výměna zkušeností

 

K dispozici bude i jarní číslo Zpravodaje zlínských včelařů i slušné občerstvení.

                                                                                       Ing. Jiří Kalenda, předseda ZO                                                                                      

 Ing. Jaroslav Matoušek, referent pro důvěrníky

 

Zprávy ozdravného referenta

 

 
Přátelé včelaři,

 

           opět přišlo období, kdy je třeba věnovat se dobrému zazimování našich včelstev.

Při důkladné kontrole plodu se musíme zaměřit na jeho odlišnosti, barvu a stav víček plodu. Loudivost včel a objevování měli před česny je známka loupeživosti. Letošní podzim je výjimečný i velkou loupeživostí vos. Důležitá je kontrola zimních zásob a jejich včasné dodání.

Po dokonalém zakrmení vkládáme na dno úlu zasíťované podložky. Z obsahu spadu na těchto podložkách máme dokonalý přehled o veškerém dění v úlu.

Řádky nám prozradí, kolik včelky obsedají uliček, odkud a kam postupují za potravou. Spad mrtvých včel nebo vápenatého plodu nesvědčí o dobrém zdravotním stavu zimního chomáče. I počet roztočů Varroa po prvním ošetření zapíšeme do záznamů. Při druhém ošetření tak máme přehled, jak jsme byli úspěšní. Po jarním slunovratu nám také ukáže zdravotní stav přezimovaných včelstev. Zde se dají odhalit i chyby, které jsme sami nesprávným zásahem zavinili, a do budoucna se jich vyvarovat.

Dalším důležitým bodem je česno. Přes zimu musí být neustále čisté – hlavně od mrtvolek. Včelstvo musí mít dostatek čerstvého vzduchu. V zimním období má být česno vysoké osm milimetrů po celé šířce úlu. Dostatek proudícího vzduchu zaručuje i malý spad mrtvých včel. Na česně občas můžeme vidět i značky rejska, který se marně dobýval do úlu.

První jarní prolet je další neméně podstatnou stránkou, kterou je nutno dobře nastudovat. Každého včelaře hřeje u srdíčka čilý ruch na česně. Čas, který včelař prostojí u česna a čerpá sílu a vůni, se nedá popsat. To jenom manželky nám vyčítají, cože to tam tak dlouhou dobu pořád děláme.

Na závěr: nesmíme zapomenout na desinfekci úlů, nářadí, úklid před česny od mrtvolek a nakonec i včelařské oblečení i rukavice.

Přeji vyzimování včelstev bez ztrát a těším se na spolupráci.

                                                                                                     ozdravný referent př. Jan Sousedík


Odevzdání zimní měli, objednávka léčiva

 

POZOR: Zimní měl je třeba dodat důvěrníkům do 29. ledna 2012.

Měl se dodává ze všech úlů na stanovišti v jednom balení (SMĚSNÝ VZOREK).

Směsný vzorek měli odevzdá každý člen ZO v jednotlivých kelímcích od Ramy, zakysané smetany nebo různých pomazánek. Nesmí být vysoké, jenom nízké cca 250 g. Tento obal bude zakryt plátnem a převázán gumičkou. V jiných obalech nebude vzorek přijat.

 

Na kelímek se nalepí štítek s nacionály:

-        jméno a příjmení, registrační číslo chovatele

-        adresa včelaře

-        stanoviště včelstev, registrační číslo stanoviště

-        počet včelstev

-        důvěrník

 

Prosím o dodržení následujícího:

Je velmi důležité, aby směsný vzorek měli byl řádně suchý a zbaven hrubých nečistot. ZIMNÍ MĚL NESMÍ BÝT PO ODBĚRU PŘESÍVÁNA PŘES SÍTA S OTVORY MENŠÍMI NEŽ 5 mm, ABY MOHL BÝT PŘI VYŠETŘENÍ ZACHYCEN I EVENTUÁLNÍ VÝSKYT MALÉHO ÚLOVÉHO BROUKA TUMIDA. Důvěrníci předají vzorky na VÝROČNÍ SCHŮZI, která bude 29. 1. 2012, ozdravnému referentovi nebo jeho zástupci. POZOR! Na pozdější dodání nebude brán ohled a viníci si budou muset zajistit vyšetření individuálně. Vzorky se zasílají do akreditované zkušební laboratoře. Kdo bude mít více roztočů varroa ve vzorku než tři ks, musí podle nařízení provést nátěr plodu MAVRIKEM.

 

Objednávka léčiv pro rok 2012. Důvěrníci!!!

 

Seznamy pro objednávky léčiv budou předány na srazu důvěrníků.

 

Počty včelstev a léčiv (GABON, KYSELINA MRAVENČÍ, PŘIHLÁŠKY NA AEROSOL. FUMIGACI) pro rok 2012 je nutno odevzdat do 29. června 2012 příteli Sousedíkovi. Vydání léčiv (Gabon, Varidol, kyselina mravenčí) se uskuteční v červenci u př. Sousedíka.

 

Předem děkuji za spolupráci.

                                                                                              př. Jan Sousedík, ozdravný referent, tel. 604 749 508


Kleštík včelí na valašských kotárech

 

aneb kurz prohlížitelů včelstev uprostřed lesnaté kopcovité krajiny na včelí farmě předsedy OO Zlín Jardy Studeníka za účasti 30 zvídavých včelařů

 

Na úvod kurzu se rozběhla diskuze o příčinách přemnožení škůdců a nemocí. Přednášející ing. Evžen Babík upozornil na klíčový faktor – touhu člověka po neúměrném krátkodobém zisku – a představil 2 filosofie přístupu ke škůdcům.

Na počátku 80-tých let po rozšíření kleštíka včelího v ČR tradiční přístup velel zničit škůdce ohněm a mečem. Pálení včelstev bylo neúčinné a meč chemických preparátů se pozvolna otupuje. Jedna podzimní fumigace Taktikem se nám v současnosti rozrostla až na 6 léčebných zásahů za rok.

Přednášející poukázal na úlohu tzv. škůdců v přírodě – vyhledání nejslabších jedinců a vyřazení neživotaschopného genofondu. Včelař svým jednostranným pohledem na včelu jako na továrnu na med, kdy desetiletí rozchovával dle medného výkonu, a přezimování na cukru jde proti Přírodě.

Ze zákonů přírody vychází alternativní přístup integrovaného tlumení škůdců (IPM), který klade důraz na poznání biologie včely za účelem zajištění optimálních podmínek pro život včelstva. Dále na biologii kleštíka a poznání jeho slabých stránek za účelem snížení infekčního tlaku parazita a tím dát včelám šanci se přizpůsobit.

 

Následující zásady přednesl v Brně 11. 1. 2009 na setkání uživatelů Varroa Monitoring Systému ing. Ivan Černý.

 

Integrované tlumení škůdců prosazuje principy:

-          škůdce nelze zlikvidovat,

-          cílem je snížení jeho populace bez hospodářských ztrát,

-          chemii používat na nejnižším možném minimu,

-          postupně nasazovat přiměřené prostředky,

-          dovolují se rozumné ztráty.

 

Opatření proti škůdci:

 1. kulturní – odolné kmeny, umístění včelnice (sucho, slunečno, bezvětří, …), obměna plástů, přirozená stavba, …
 2. fyzická, mechanická – síťovaná dna, pasti z trubčích plástů, ošetření teplem, posyp práškovým cukrem..
 3. biologická – plísně, …
 4. měkká (přírodní) chemie – jednoduché organické kyseliny, esenciální oleje, potravinářské oleje a estery, ...
 5. tvrdá chemie.

Opatření proti škůdci mají tvar pyramidy, kdy nejníže leží kulturní opatření, která se využívají přednostně, a na vrcholu ležící tvrdá chemie se využívá jako mimořádné opatření.

Úroveň populace kleštíka je velmi proměnlivá v letech i v sezóně a závisí na počasí, stanovišti, odolnosti včelstva, virulenci škůdce, reinvazi, způsobu vedení včelstva, …

A proto je velmi důležité znát úroveň napadení, a to bylo nosné téma následující přednášky. Mgr. Bronislav Gruna poukázal na své včelaření na jižní Moravě, ve velmi úrodném kraji, i na kleštíka včelího, kdy o přežití včelstev rozhoduje s trochou nadsázky celoroční sledování populace kleštíka a pružné nasazení léčebných opatření.

Z pokusného studijního včelstva předvedl pomocí smyvu napadení kleštíkem mladušek z plodiště, které činilo 15 %, a létavek z podmetu, napadení 10%. Praktickým výpočtem stanovil napadení kleštíkem na 2 – 4.000 roztočů ve včelstvu.

Dále byla předvedena metoda kontroly napadení kukel trubců ve stádiu fialových očí, kdy po odvíčkování byly jednotlivé kukly vytaženy pinzetou a bedlivě prohlédnuty.

 

Praktická doporučení z kurzu:

Varroa destruktor:

o    při přirozeném spadu 5 a více kleštíků denně v červenci,

o    při masivní napadení plodu trubců (nad 30%),

o    a při zvýšeném výskytu defektních mladušek a trubců před česny a na plodu nasadit dlouhodobé nosiče léčiv.

      Mor včelího plodu:

o    po posledním vytočení včelstev přednostně prohlídnout plod nejslabších včelstev,

o    zaměřit se na mezerovitost plodu, na šedá, vypouklé a děrovaná víčka (pozor – podobně vypadá plod při vysokém napadení deštíkem)

o    a při tažení zbytků kukly po rozpíchnutí buňky sirkou poslat plást na vyšetření do laboratoře (opět pozor – při napadení posátých kukel viry lze mrtvé kukly celé vytáhnout z buňky).

 

Zdravé včely přeje všem ing. Evžen Babík z Jasenné u Vizovic 9. července 2011

 

Okénko do alternativního ošetřování včelstev

– tak nazval svou přednášku 26. března 2011 v Karviné ing. Leoš Dvorský, předseda ZO Mladá Boleslav. Ing. Dvorský vnímá včelu jako živého tvora, který je včelařovým partnerem. Jeho vzor pro včelaření je přírodní včelstvo, které má předem daný prostor (dutina) a přirozenou potravu po celý rok. Nemá žádné mezistěny, rámky a léky. Přežívá jen vitální včelstvo, přirozeně rozptýlené v přírodě, které má jiné sociální složení. Nezažívá stresy způsobené člověkem, ale je vystaveno přirozeným škůdcům.

Svou včelařskou metodu nazval alternativní vedení včelstev, kdy jeho cílem je soulad mezi prostředím, včelou, včelařem, úlem a provozní metodou. Opěrnými body jeho včelaření jsou:

-          skleněný úl jako vstupní brána do života včel,

-          nástavkový úl s relativně neomezeným prostorem,

-          využívá přirozených vlastností včelstva, biorytmů a sociálního složení včelstva,

-          včelstvo má připravené na snůšku po celý rok,

-          včelařský rok dělí na duben, květen, červen a zimu,

-          celoročně včelaří na medu, tzv. medná komora,

-          včely si staví přirozené dílo bez mezistěn,

-          kleštíka včelího léčí postupně dle nutnosti a používá kyselinu mravenčí,

-          selektuje na přirozenou odolnost – tvrdý výběr jako v přírodě,

-          má vlastní stupnici varroatolerance a hodnocení včelstev,

-          určuje rozvoj včelstva dle max. teploty v únoru až květnu.

Především zdůrazňuje odpovědnost včelařů za budoucnost včely, neboť jsme jí vzali její přirozené prostředí.

Protože bychom se s vámi rádi podělili o nový pohled na včelaření, domluvili jsme jeho přednášku u nás ve Zlíně. Přijďte si ji vyslechnout v sobotu 4. února 2012 na hotelu Sole.

Příjemnou inspiraci před novou včelařskou sezónou přejí

ing. Jiří Kalenda a ing. Evžen Babík

 

RV ČSV, OO ČSV a spřátelené organizace

 

  Krajský aktiv funkcionářů základních organizací

Okresní organizace Českého svazu včelařů Zlín pořádala 10. září 2011 ve Štípě na hotelu Vítkovice podzimní krajský aktiv, kterého se zúčastnili i zástupci naší organizace.

MVDr. Jínek z Krajské veterinární správy seznámil přítomné s aktuální zdravotní situací a podrobně zopakoval současnou metodiku léčení. V tomto roce je nárůst ohnisek moru včelího plodu – Bystřice p. H., Lidečko, Slopné, Pozlovice, Slavičín.

Ing. Hanuška, předseda Ústřední kontrolní a revizní komise ČSV, přednesl příspěvek o dosavadním čerpání dotací a zamyslel se nad jejich budoucím vývojem. Hlavním úkolem kontrolní komise je hospodaření svazu a dále prověřují všechny diskusní náměty ze sjezdu. Upozornil nás na aktuální problémy ČSV a zdůraznil, že změny jsou nutné.

Ing. Evžen Babík

 

Včelařský den Nemšová 8. 10. 2011

Zlíňáci se vydali opět na zkušenou do zahraničí. Přijali jsme pozvání našich slovenských přátel z Nemšové, ležící v Trenčínském kraji, a vyslechli jsme si 2 poutavé přednášky.

                Přítel Sedláček z Bučovic nám předvedl kombinovaný úlový systém ve velkoprovozu, kdy sám obhospodařuje 700 včelstev. Vedoucí včelárskej paseky v Kráľovej při Senci přítel Moravčík nás seznámil s využitím včelích produktů od historie po současnost a dozvěděli jsme se originální recepty a způsoby použití. Součástí včelařského dne byla i společná včelařská a zahrádkářská výstava. Děkujeme milým slovenským přátelům za pohostinnost a příjemně tvůrčí atmosféru.

 

Jiří Kalenda, Jaroslav Matoušek, Jaroslav Hába, Evžen Babík


Vizovická základní organizace slavila 100 let

V září, a to 11. 9. 2011, jsem se zúčastnil slavnostní schůze ve Vizovicích, zaměřené ke 100. výročí organizovaného včelaření ve Vizovicích a okolí. Tato organizace je mi velmi blízká, neboť jsem v tomto prostředí vyrůstal a navštěvoval jsem včelařský kroužek při ZDŠ ve Vizovicích. Jednání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře v sále na Hasičárně, kde předseda ing. Supka přednesl z právu o dění v organizace za posledních sto let.

Počátek organizovaného včelaření ve Vizovicích se datuje k 15. 9. 1911, kdy byl tento včelařský spolek založen a první valná hromada proběhla 26. 11. 2011. Při založení tohoto spolku byly obce nyní začleněné do ZO Újezd, ZO Slušovice, ZO Sehradice, OO Vsetín a to obce Pozděchov, Prlov a Liptál.

Za 100 let prošli spolkem vynikající včelaři pan Kalenda z Chrastěšova, Krupík z Vizovic, Vlček z Jasenné, Zrník z Bratřejova, Hába ze Lhotska, pan učitel Klesla – zakladatel včelařského kroužku ve Vizovicích, Pečeňa z Vizovic, v současnosti Hnilica a Šťastný z Jasenné, Šiška z Vizovic, Kudláček ze Zádveřic a jiní.

Pro mne osobně to byla vzpomínka na mé předky, kteří v této organizaci působili od počátku, kdy taktéž byli vzpomenuti. Nejvíce mne zaujala stať, kdy byla připomenuta přednáška přítele Jančíka z roku 1959 o včelaření na Ukrajině, a z tohoto důvodu jsem si na tři dny zapůjčil vizovickou včelařskou kroniku, abych si ji mohl pročíst.  

Důvod byl jasný, neboť již můj praděd Miroslav byl členem výboru již v roce 1911, dále následoval staříček Jan a strýc Jančík (švagr staříčka Jana a kmotr mého otce), pak dlouhá léta chrastěšovský strýc Kalenda, který byl taktéž předsedou ZO ve Vizovicích. Dokonce jsem se v kronice našel při 60. výročí ZO, kde jsme přebírali ocenění za práci ve včelařském kroužku a při vzpomínce na moji stařenku Františku, neboť jsem byl jmenován jako pokračovatel této včelařské tradice u Kalendů.

Našel jsem tam také vzpomínku na přítele Jaroslava Hábu, kdy byl pasován mezi vizovické včelaře po absolvování včelařského kroužku. 

Pro mne jednou z největších osobností pro rozvoj a pokrok včelaření na Vizovicku byl bývalý ředitel ZDŠ ve Vizovicích Jan Klesla, který vedl včelařský kroužek celých 27 let. Jím vedeným včelařským kroužkem ze známých včelařů prošli přítel Jaroslav Hába ze Lhotska a přítel Jiří Hnilica z Jasenné. Osobnost Jana Klesly patří mezi nejvýznamnější propagovatele včelařství na Zlínsku, neboť vnášel mezi včelaře pokrokovost, propagoval nástavkové včelaření, chov osvědčeného genofondu v našich podmínkách a jeho rozmnožování. Tento vizovický učitel a propagátor včelařství zemřel 25. 10. 1984 ve svém včelíně.

Součásti oslav byla přednáška o včelích produktech paní Jaroslavy Divílkové, výstava historických včelařských potřeb, ochutnávka medových perníčků a dalších včelařských produktů. Byla předána čestná uznání včelařům za dlouhodobou práci ve spolku.

Ing. Jiří Kalenda

 

Opis z včelařské kroniky ZO Vizovice

Na neděli 5. dubna 1959 byla naplánována v Sokolovně včelařská besídka, z které je tento opis.

Předseda př. Pavel Kalenda zahájil tuto včelařskou besídku vzletným proslovem a pak předal slovo př. Jančíkovi, který se rozhovořil o včelaření na Ukrajině, kde byl za první světové vojny v ruském zajetí. V obsáhlé, déle než hodinu trvajícím promluvě seznámil nás s ošetřováním včelnice u tamního velkostatkáře – „barina“, který včelařil opravdu ve velkém, neboť vlastnil včelnic několik. Ona včelnice, kde hospodařil náš přítel Jančík, čítala opravdu 600 včelstev. Ovšem nestaral se o ně sám, ale měl ještě několik pomocníků z řad válečných zajatců. Ježto však měl včelařské zkušenosti ještě z domova, byl tak vedoucí tohoto podniku. Úly, které v tomto kraji znali, „duplanky“, byly vlastně amerického původu „Datant-Blat“. Jako bezmála celé evropské Rusko, byla i krajina, kde př. Jančík včelařil, nekonečná rovina, kde často řádily větry. Aby alespoň částečně byla paseka, kde byly včelky umístěny, od větrů chráněna, stavěli kolem ní rákosové ploty. Byly hodně poškozené, jako mnohé v oněch místech, ale svůj účel to splnilo. Nejbohatší medové snůšky byly v době, kdy kvetla pohanka, kterou v oněch krajích pěstovali na obrovských lánech. Pohanka měla zvláště medově – aromatickou vůni, že to bylo až omamné, což se u nás při této plodině snad ani nevyskytuje. Med tekl do úlů přímo potůčky, takže jej ani nikdo nestačil vytáčet. Pozoruhodné bylo, že jakmile začínala hlavní snůška, všechny matičky byly vychytány a prostě zabíjeny. Tím se docílilo toho, že včelstva osiřela a ihned si vychovala matičku novou, zdatnou a samozřejmě plodnou. Přes to se ještě včelstva hojně rojila, ale se sbíráním rojů si ošetřovatelé včel mnohé starosti nedělali. Včelaři po stromech rozmísťovali prázdné úly, „duplanky“ z nichž oddělali dno a roje se tam samy usazovaly.

 

 

ZO ČSV Fryšták slaví 100 let

 

Z historie fryštáckých včelařů

Jak se včelařilo soukromě a kdo včelařil za starých časů, nám z ústního podání nejstarších pamětníků velmi podrobně posháněl a zapsal náš dobrý, obětavý včelař a člen našeho spolku př. Josef Staněk z Dolní Vsi – Lukovského. Chopil se přípravných prací pro uskutečnění naší „včelařské kroniky“. Už měl přes 60 let, když z odlehlé osady Bukovské chodil obětavě a neúnavně po celém Fryštáckém okolí, navštěvoval staré včelaře, zapisoval jejich vzpomínky a zážitky ve včelaření. Dojížděl i do vzdáleného okolí za fryštáckými rodáky, nelitoval času ani námahy, jen aby sehnal co nejvíce materiálu pro tuto kroniku. Dělal to rád a měl vždy radost z nově zjištěných detailů o včelařství v našem kraji. Na uskutečnění této kroniky má také velký podíl náš bývalý dobrý a vzorný předseda př. Antonín Mynář. Za to jsme jim všichni vděčni a jistě si zaslouží tuto vzpomínku.

V druhé části kroniky je zaznamenáno založení včelařského spolku a každému z jeho zakladatelů je věnována pěkná vzpomínka na jeho činnost. V archívu bývalého okresního města Holešova, kam Fryšták i okolní obce patřily, je v protokolárních knihách záznam, že v roce 1912 byl ustanoven při včelařském spolku v Lukově pobočný spolek ve Fryštáku a že teprve až po první světové válce v r. 1919 včelaři z Fryštáku podali okresnímu hejtmanství v Holešově žádost o schválení spolkových stanov.

 

Zakladateli spolku v roce 1912 byli tito včelaři:

 • Adolf Grmela (Horní Ves, první předseda)
 • Jan Lang (Horní Ves, první jednatel)
 • František Brázdil (Dolní Ves, první pokladník)
 • František Černošek (Fryšták, učitel)
 • Josef Lamoš (Dolní Ves, druhý předseda)
 • Alois Hanzlík (Dolní Ves, člen)
 • Josef Hoférek (Lukov, člen)
 • Osvald Novák (Lukov, člen)
 • Bohumil Novák (Lukov, člen)  

Postupně se spolek rozrůstal a podle seznamu z první ustanovující schůze včelařů z 12. ledna 1919 měl „Včelařský spolek Horní Ves“ 49 členů. Později změnil jméno na „Včelařský spolek Horní Ves – Fryšták“ a až na výroční schůzi 21. ledna 1945 dostal název „Včelařský spolek pro Fryšták a okolí“. Historii spolku zachycuje nejen tato první kronika, ale i další kroniky obohacené o obrázky a fotografie.

Když po více jak 35 letech končil ve své činnosti kronikáře přítel Josef Končák a předával mi kroniky k úschově, tak jsem netušila, co za poklady budu doma mít. Až později jsem pochopila slova mého dědečka ing. Vladimíra Chudárka, když př. Končákovi říkal: „Jožko, kdy mohu přijít, prosím Tě, na kafe a podívat se do kronik?“ Kroniky našeho spolku patří mezi nejlepší v okrese Zlín, jsou krásnou vizitkou našich dvou kronikářů a často ozdobou na různých včelařských výstavách. Za to Vám, př. Běláku a př. Končáku, ale i všem starým včelařům patří náš velký dík. Současnost zaznamenává náš dnešní kronikář ing. Vladimír Svačina již do v pořadí šesté kroniky.

Za současné včelaře jednatelka Jana Hrabíková

 

Nápady, postřehy, zajímavosti, ohlasy...

 

Moje poznatky z chovu

Chovám v průměru 300 kmenových včelstev na 10 stanovištích v rozsahu 20 km. Matičky chovám z ušlechtilého materiálu (Singer a Vigor). Chovné stanoviště mezi Singer a Vigorem je 20 km. V letošním roce jsem se rozhodl, že si udělám test mezi těmito plemeny. Sledoval jsem ranní rozvoj, bodavost, čisticí pud, snůšku a rojivost. Nadmořská výška pozorovacích stanovišť je přibližně stejná 300 – 350 m.

Test na stanovišti Paseky za hájem (chovná stanice Vigor): Kontrola rozvoje hodnocena velmi dobrá, včelstva se pěkně rozvíjela, snůška byla velmi dobrá. Rojová nálada byla většinou zvládnuta. Dělám brzké oddělky. Čisticí pud jsem sledoval pomocí propíchání čtverečku plodu. Rojivost minimální, skoro žádná. Možná tomu nahrává včasná tvorba oddělků.

Chovné stanoviště Vidová (chov plemene Singer): Jarní rozvoj plynulý, snůška dobrá, včelstva šla pěkně do síly. Vytvořené oddělky srážejí přípravu na rojení. Čisticí hodnocen jako dobrý. Bodavost mírná.

Moje celkové hodnocení mezi Vigorem a Singerem bylo skoro shodné. Rozvoj včelstev záleží na brzké snůšce a kvalitní matce. Čisticí pud mají shodný obě dvě plemena. Rojivost je podmíněna výměnami matek (matky z vlastního chovu a brzké oddělky). Pokud je dobrá snůška, jsou i skvělé výsledky v chovu.

Bodavost při snůšce skoro žádná. Včelstva jsou opravdu mírná, dobře sedí na plástu a je s nimi dobrá práce. Jediný značný rozdíl vidím mezi plemeny Vigor a Singer v pořizovací ceně inseminovaných matek. Potvrdil jsem si, že včelstva z rojových matečníků jsou rojivá a včelstva vychovávaná z ušlechtilých matečníků jsou rojivá minimálně. Celý chov záleží na dobré matce a snůšce, ne na jménu matky po chovateli, který je vychovává.

Na příští rok plánuji porovnání včelstev v uteplených a tenkostěnných úlech.

 

chovatelský referent Jaroslav Hába, Lhotsko


Příběh přítele Zdenka Kováře z Lipských pasek z roku 1996

Při práci letos v létě jsem měl zážitek, který se nevyskytne hned tak. Mám za to, že je to něco ojedinělého. Pracuji se včelami již 50 roků a toto se mi přihodilo poprvé.

                Při prohlídce včel jsem již věděl, že se v jednom úlu včely chystají k rojení. Měl jsem na včelíně prázdný, vyčištěný úl a tak jsem si jej připravil pro roj.

Na druhý den se včely vyrojily. Sebral jsem je a v bedýnce je dal do sklepa, do tmy, aby se uklidnily.

Další den jsem vzal roj a usazoval do úlu. Opatrně jsem je smetal na rámky, jak je u nich zvykem – dělaly pravý opak. Nechtěly jít dál, ba všechny utíkaly zpátky z úlu ven. Snažil jsem se je co nejrychleji smést dovnitř a zavřít úl. Stále se snažily z úlu ven.

Bylo mi to záhadou, toto chování. Ještě se mi to nikdy nestalo, aby rojové včely nechtěly do úlu. Podařilo se mi je osadit.

Na druhý den jsem šel tento osazený roj zkontrolovat. A co se nestalo. K tomuto úlu přiletěl další roj a snažil se vletět dovnitř. Ale osazené včely je již do úlu nepustily. A teď jsem vlastně pochopil divné chování mých včel. Zjistily anebo věděly, že tento úl již mají obhlédlý a zajištěný pro své další žití již jiné včeličky, a proto nechtěly jít dovnitř, aby jim nezabraly domov.

Roj, který zůstal bez domova, se usadil naproti včelínku na jabloni a s nadějí čekal, až se uvolní úl. Já jsem včely sebral a usadil do jiného úlu.

Z mého vyprávění se přítel včel přesvědčí, že v našem včelaření se stále učíme, a kromě užitku a zábavy máme také mnoho dobrodružství a romantiky.

Čerpáno z kroniky ZO ČSV Slušovice  

 

Proč jsem vystoupil ze včelařské organizace

V jarním Zpravodaji se objevila informace o mém vystoupení ze včelařské organizace. Informace správná, ale zjistil jsem v rozhovorech se včelaři, že nevědí důvody tohoto mého kroku. Pokusím se ho tedy vysvětlit.

Vystoupil jsem ne proto, že bych přestal včelařit, ani proto, že bych se ve zlém rozešel s místní (zlínskou) organizací, a již vůbec ne proto, že bych zanevřel na včelaření, ale na základě informací z posledního celostátního sjezdu v Praze (prosinec 2010). Tam byl na funkci předsedy vybrán člověk, který podle mne tam nemá co dělat. Nechápu totiž, že člověk, který prožil 40 let v komunismu, zažil rok 1968, a přesto stále věří, a co více, on aktivně propaguje tento zločinecký systém, by to mohl mít v hlavě v pořádku. Může takový člověk být přínosem pro svaz??

Tato moje domněnka se záhy po zvolení potvrdila, protože nový předseda začal bolševické metody zavádět do práce svazu. Ihned vyměnil šéfredaktora časopisu Včelařství, a to se zdůvodněním o nadbytečnosti!!! Viz přiloženou kopii (výpověď Mgr. Prokeše). Z ní se dozvíme, že redaktor Včelařství je nadbytečný, a tak tedy z toho by mělo vyplývat, že Včelařství již asi nebude vycházet!!! Žádné zdůvodnění o špatném výkonu práce, o nespokojenosti včelařů s časopisem. Ne, to jenom soudruh předseda vám předvádí, jak si on a jeho strana představuje práci svazu. Diktátorsky, tak jak jsme to zažili v době jejího vládnutí.

O volbě na sjezdu v Praze a jejím zákulisním projednávání hovořili i účastníci a s demokracií to také mělo málo společného. A tak ani s odstupem roku svého činu rozhodně nelituji. Včelařům, těm zlínským, ale i jiným, kteří budou můj příspěvek číst (pokud bude otištěn), přeji, aby si nenechali kazit radost ze včelaření diktátorskými móresy ve vedení svazu.

                                Ing. Jaromír Straka

 

Pro zasmání


 

Pravdomluvný vnuk

Když jsem před několika léty odcházel do důchodu, přesvědčili mě dva známí včelaři, že chov včel je nejlepší koníček, kterému se mohu jako důchodce věnovat, a že když zajistím vnoučatům med, určitě mi budou děkovat. Za tuto radu jsem jim vděčný. Horší to už je s druhou radou, kterou mi dali. I když jsem byl začínající včelař a „mladý“ důchodce, na dotaci pro mladé začínající včelaře jsem neměl nárok. A tak jsem dal na jejich radu, abych sledoval inzeráty, že se někdy objeví inzerát, že nějaký včelař, který končí pro vysoký věk, prodává za nízkou cenu veškeré vybavení a že takto mohu začít včelařit s minimálními náklady. Tehdy jsem ještě nevěděl, že nejlepší využití starých úlů je jejich použití jako vysoce výhřevného paliva a že nejlepšího využití starého medometu a ostatních kovových pomůcek se dosahuje ve sběrných surovinách.

Za dva či tři tisíce, už si to nepamatuji, jsem si z druhého konce republiky přivezl tři úly, co pes to jiná ves, medomet, jehož vnitřek svou barvou připomínal liščí ocas, plásty, kterým se několik let věnovali voskožrouti a zavíječi, a ještě několik podobně cenných věcí.

Po dvou letech jsem staré úly použil, jak si zasloužily, ve sporáku na chalupě a postupně jsem zlikvidoval ostatní věci. Koupil jsem si šest nástavkových úlů a všechno kovové kupuji zásadně nerezové.

Loni v létě se dcera s rodinou rozhodli, že část dovolené stráví na kolech. Po několika dnech si vnučka při seskoku z prolézačky podvrtla nohu. Nohu jí dali do sádry, místo kola dostala berličky a museli vymyslet náhradní program, mezi jiným návštěvu muzea, ve kterém byla také včelařská expozice. Průvodkyně návštěvníkům povykládala o včelách, ukázala košnice, staré „almárky“, plásty, až se dostala k odvíčkování plástů a vytáčení medu. Když vložila plásty do medometu, roztočila ho a vysvětlila návštěvníkům, že pokud má včelař větší množství včelstev, tak se při vytáčení dost nadře. V té chvíli se ozval silný, ze školky vytrénovaný hlas vnuka: „Náš děda je lenošný, on si koupil elektrický.“

př. ing. Luděk Maděra

 

Křížovka pro vás

 

Vyluštění křížovky z minulého čísla

V sebevražedném úmyslu se zoufalý včelař vrhl do roztočeného medometu. Přitelefonovaný lékař už jenom konstatoval smrt přilepením.

 

Děkujeme, že jste se zapojili, a blahopřejeme výhercům!

 

Poděkování


Děkujeme tímto Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí a zemědělství, za přízeň naší organizaci a finanční podporu, bez níž bychom velmi těžko mohli zajistit léčení našich včelstev. Tato podpora trvá již spoustu let a jsme za ni velmi vděčni.

ZO ČSV Zlín

 

ššššššššššššššššššššššššš

 

 

Milí čtenáři, přejeme Vám

i Vašim rodinám

požehnaný advent

a radostné a krásné Vánoce

 

 

 

 

Zpravodaj zlínských včelařů: vychází 2x ročně

Vydávání schváleno členskou schůzí.

Názory přispěvatelů nemusejí odpovídat názorům redakce.

Předáno do tisku: listopad 2011


Redakční rada: Andrea a Pavel Šimečkovi, Ing. Evžen Babík, Ing. Pavel Hurta, Ing. Jiří Kalenda, Ing. Jaroslav a Anna Matouškovi, Jan Sousedík.

Pro členy ZO ČSV Zlín bezplatné – hrazeno z členských příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla: 29. února 2012